1239001751 |
900-1751

 

Barn osynliggörs när våld upptäcks

I dag släpper Bris och Sveriges Stadsmissioner rapporten ”Min tur att berättasom bygger på samtal med barn som har upplevt våld mot sina mammor och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden.

Rapporten är en del i samverkansprojektet ”Barns rätt i skyddat boende”. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet har påverkat dem, och belysa hur barnrättsperspektivet behöver stärkas inom området.

Barnen berättar om våldet hemma, om en ständig rädsla för slag och hot, och inte minst om hur uppbrottet hemifrån påverkar deras uppväxt, deras hälsa och relationer. Om försök att skydda mamma och syskonen, om att packa väskan i smyg för att hela tiden vara redo att fly. Om att behöva flytta runt och tvingas bryta upp gång på gång och om att inte få gå i skolan och kunna träffa sina vänner.

Det är berättelser som säger något mycket viktigt om hur samhället ser på barns behov och rättigheter i relation till vuxnas, när våld i hemmet uppdagats. Nämligen att barns behov många gånger blir sekundära.

Läs debattartikeln i Aftonbladet här

Ny rapport från Sveriges Stadsmissioner och Bris om barn som upplevt våld och som vistats i skyddat boende

Drygt 6000 barn befinner sig varje år på ett skyddat boende med sin ena förälder, på flykt undan det livsfarliga våldet. Hur påverkas barnets liv av våldet och av att tvingas bryta upp från sin vardag? I en ny rapport lyfts barns egna röster och erfarenheter. 

Idag släpper Sveriges Stadsmissioner och Bris rapporten Min tur att berätta, som bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden med sin mamma. Syftet är att synliggöra barns egna perspektiv på hur våldet har påverkat dem, med målet att belysa hur barnrättsperspektivet kan och behöver stärkas vad gäller barnets rätt till stöd, skydd och behandling som en egen individ och ett eget rättsobjekt.

Läs rapporten här

Sveriges Stadsmissioner får 10 miljoner kronor av regeringens satsning

-          Vi är oerhört tacksamma för detta viktiga bidrag. Medlen går till de verksamheter som stadsmissionerna driver runtom i landet för människor i stor utsatthet, säger Tomas Lindroos, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

De som redan lever i utsatta situationer såsom hemlöshet, arbetslöshet och psykisk ohälsa har fått det ännu svårare under pandemin. Vi möter dessutom personer som tidigare inte behövt söka stöd hos oss, både barnfamiljer och de som förlorat jobbet.

"Nu ska du få höra sanningen" - barns samtal med psykolog Malin Rekke

”Nu ska du få höra sanningen”. Så inledde många barn sina samtal med psykolog Malin Rekke. Malin har träffat och djupintervjuat 20 barn som berättar om sina erfarenheter i rapporten Barns röster. Rapporten kommer inom kort och är en del av projektet Barns rätt i skyddat boende, ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner och BRIS och finansierat av Postkodlotteriet. Här berättar Malin om mötet med barnen.

“Alla var ovana vid att få frågor om sin familje- och boendesituation och om sina egna upplevelser av våldet. Och alla tog chansen att berätta. De sa att få vuxna bryr sig och att de flesta vuxna mest lyssnar på deras föräldrar. Det var tydligt att väldigt få av dem upplevde att de hade fått ett enskilt bemötande och en bekräftelse från omvärlden”, säger Malin.

Barnen gav mig ett stort förtroende i samtalen och det växte fram en ömsesidig tillit i våra möten. Jag blev väldigt tagen och berörd över hur mycket de går och bär på, hur stort ansvar de tar och hur ensamma de har blivit genom att leva med våldet”, säger Malin.Hon är glad över att de vågade, orkade och ville berätta.          

Läs rapporten här

malin stor.png

Civilsamhället viktig del i arbetsmarknadens utformning

Sveriges Stadsmissioner ställer sig bakom den rapport som Forum, Famna och Giva Sverige publicerat i dagarna, "Civilsamhället och coronakrisen, juni 2020". I den presenteras tio förslag hur civilsamhällets arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden kan stärkas och utvecklas när arbetslösheten nu ökar. 

- Sveriges Stadsmissioner ställer sig bakom rapportens förslag och önskar att arbetsmarknadens utformande tar i beaktande civilsamhällets roll och möjliggör att skala upp vår viktiga verksamhet för människor i arbetslöshet, säger Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos. 

Bland flera förslag utmärker sig särskilt förslaget "Idéhall". Tanken är att civilsamhället skulle kunna göra stor nytta, motsvarande Samhalls verksamhet men inom civilsamhällets ramar. Civilsamhället har lång erfarenhet av arbetsträning bland annat med secondhandbutiker där arbetsträning, återanvändning och kläder till den som annars inte har råd samverkar. Eller inom café och restaurang där matsvinn är en viktig del. 

-  Stadsmissionens arbetsträning är en språngbräda tillbaka till arbetslivet. För många innebär det sysselsättning och en gemenskap som är viktig för välmåendet och för delaktighet i samhället, säger Lindroos.

Våra huvudpartners är:

 

 Svenska Postkod Lotteriet  Åhlens  Fastighetsbyrån

Permira_Main_RGB (002).PNG