Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

När nästa kris kommer står vi redo

Frukostseminarium den 2 juni, kl 8-10, St Paulskyrkan i Stockholm

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Under tiden som allt detta ordnades pågick en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart, men inte hur det skulle gå till. Läs hela inbjudan här

 

Alla har rätt till ett tryggt hem

Stadsmissionen möter varje år tusentals kvinnor i utsatta situationer. En del av dessa är utsatta för våld, kontroll och hot inom nära relationer. Stadsmissionen har skyddade boenden med plats för några av dessa kvinnor, som här kan få trygghet och stöd för att kunna gå vidare i livet. En hemtrevlig miljö är en viktig del av läkeprocessen. Tillsammans med Åhléns möjliggörs nu en mer hemtrevlig och läkande inredning i Stadsmissionens skyddade boenden. 

För att skänka till kvinnor i utsatthet sms:a KVINNA50, KVINNA125 eller KVINNA200 till 72980 eller betala via internet.

Politikerna behöver säkerställa likabehandling av barns rätt till skola

Vi ser dem på gatorna i städer runt om i Sverige varje dag. Människor från betydligt fattigare EU-länder som sökt sig hit för att skapa en bättre framtid för sig och sina familjer. En del är här under en kortare period för att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna förändra den situation som präglat livet i hemlandet. Andra har som mål att stanna i Sverige permanent och bygga upp en ny tillvaro utan förtryck, fattigdom och utanförskap. Utöver deras medhavda fotografier ser vi sällan barnen. Uppskattningsvis har ett hundratal barn följt med sina föräldrar till Sverige, men det finns ett mörkertal.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Mellan hopp och förtvivlan - En lägesrapport om minderåriga EU-medborgare i utsatthet

För att uppmärksamma de minderåriga EU-medborgare i utsatthet som inte får sina rättigheter respekterade. har Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission och Sveriges Stadsmissioner tagit fram rapporten ”Mellan hopp och förtvivlan”.

Rapporten lyfter berättelser från minderåriga EU-medborgare i utsatthet, både de som är kvar i Rumänien och de som är med sina föräldrar här i Sverige. 

Mellan hopp och förtvivlan - En lägesrapport om minderåriga EU-medborgare i utsatthet

 

Rätten till skola, bostäder och vård för EU-medborgare måste stärkas – inte försvagas

Sveriges Stadsmissioner välkomnar att den nationelle samordnaren för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson klargör vilka rättigheter barn till EU-medborgare har i sin rapport. Samtidigt beklagar vi att utredningen inte går längre i sina slutsatser. Det är uppenbart att lagar och regler inte ger det skydd som barnen behöver. Regeringen måste nu agera med kraft och se till att varje barn får sina grundläggande behov av vård, utbildning och trygghet tillfredsställda så att de ges de verktyg de behöver för att långsiktigt bryta den utsatthet som de lever i.

Folder om social mobilisering

”Den kanske viktigaste lärdom vi fick när vi jobbade som möjliggörare
var att de mobiliseringar som blev lyckade var de som
från början hade initierats av rättighetsbärarna.
Men någon gång lyckades vi faktiskt ändå uppmuntra till en
mobilisering genom att så ett frö, och sedan vänta. Gruppen
tog kontakt igen på eget initiativ och hade då hittat en problemställning
och ville mobilisera sig.” ladda ner folder här