Sveriges Stadsmissioner arrangerar kurser i Bostadförst

Tillsammans med bland andra Lunds universitet arrangerar Sveriges Stadsmissioner kostnadsfria kurser, utbildningar och konferenser i Bostad först. Se listan nedan för aktuella datum.

PA181945-1600x1200.jpg

Vi riktar oss både till dig som redan jobbar inom verksamheten men också till dig som är nyfiken på hur modellen fungerar. Genom att diskutera case, ta del av forskning och lyssna till föreläsningar lär vi oss mer om Bostad först som modell mot hemlöshet.

Läs mer och anmäl dig här

Sveriges Stadsmissioner Årets hållbarhets-finalist

Sveriges Stadsmissioner har utnämnts till finalist i kategorin Årets hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan 2019 för vårt arbete med att redistribuera överskott från livsmedelsbransch och -industri till människor i utsatthet. Vi är tacksamma för att vårt arbete med att bekämpa såväl matsvinn som matfattigdom uppmärksammas, och vi ser fram emot att fortsätta jobba framåt med såväl företag och bransch, som med övrig ideell sektor. Tillsammans bidrar vi till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i alla led. #matsvinn #hållbarhet #dagligvarugalan2019 #postkodeffekten

http://www.dagligvarugalan.se/awards.xhtml#Årets%20Hållbarhetsintiativ

VANDRINGAR I ALMEDALEN PÅ VÄGEN UR HEMLÖSHET

Bo Pettersson och Ann-Kristin Sörensen arbetar som boendestödjare i Helsingborgs stad och sitter i styrgruppen för Stadsmissionernas projekt Avskaffa hemlösheten med Bostad först. Under Almedalsveckan erbjöd de ett antal personer från politiken, myndigheter och civilsamhället vandringar för att samtala om Bostad Först – den modell som gett dem förutsättningar att själva ta sig ur hemlöshet.

anki-och-bo-1600x1071.jpg

På Bostad först-projektets hemsida hittar ni hela artikeln med reflektioner från Bo och Ann-Kristin. Läs den gärna här!

Samtal om äldre i Almedalen

Under onsdagen deltog projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa i Almedalen. Under huvudrubriken Erfarna tankar, hade Sveriges Stadsmissioner ett program tillsammans med sina samarbetspartners S:t Lukas och Mind under eftermiddagen.

Under hela dagen stod representanter från de olika föreningarna i ett litet tält centralt i Visby och informerade om sina verksamheter och samtalade med intresserade. De olika programpunkter gick under temat Den goda ålderdomen gäller inte alla och handlade om livsberättargrupper som ett sätt att bryta ofrivillig ensamheten, äldre sverigefinnar, en bortglömd minoritetsgrupper samt psykisk ohälsa efter pensionen.

Dagen avslutades med ett varmpratsmingel som uppmuntrade till djupare frågor än det kallprat vi är vana vid. Deltagarna fick frågekort med olika frågor att ställa till varandra som; Vad ger ditt liv mening? Vilket är ditt bästa livsråd? Vad längtar du efter i livet?

Mat som slängs eller går till den som är hungrig?

Tove Larsson, Sveriges stadsmissioners projektledare Matsvinn, deltog i ett lyckat seminarium där Svenskt Retursystem samlade ideell sektor, akademin och livsmedelsbranschen för att diskutera matsvinnsfrågan.

foto seminarium.jpeg

Maria Svantemark CSR Findus, Erica Bertilsson CSR Arvid Nordquist, Charlotta Szczepanowski CSR COOP, Tove Larsson Projektledare Stadsmissionen

Man pratade om hur livsmedelsbranschen kan samarbeta med ideella aktörer för att minska mängden mat som slängs och istället distribuera till fler människor i utsatthet och fattigdom. Fler personer i Sverige lever i fattigdom där fler än var femte person med försörjningsbidrag lever i biståndsberoende under mer än tre år och ekonomin urholkas långsamt. Samtigit slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. Stadsmissionerna tog hand om 1.300 ton under 2018 - det är ändå bara en bråkdel av behoven och matsvinnet. 

Se hela seminariet på https://vimeo.com/344658801