Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. Organisationen består av de nio lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.
 

Fattigdomen i Sverige drabbar allt fler grupper

Sveriges Stadsmissioners årliga Fattigdomsrapport* visar att många människor faktiskt inte får den hjälp de behöver och som de har rätt till i dag. Den allmänna välfärd som ska garantera att ingen far illa till följd av fattigdom eller utsatthet fungerar inte längre som det var tänkt. Även de som får det stöd som samhället erbjuder har fått det allt svårare i och med att trycket på kommunernas socialtjänst växer i kombination med ökade krav i samhället.

Läs debattartikeln på dagenssamhalle

Fattigdomsrapporten 2018 - Ett välfärdssamhälle i förfall

Pressmeddelande 20181017

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdsystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är i dag en chimär.  Det konstaterar Sveriges Stadsmissioner när vi nu för fjärde året i rad publicerar Fattigdomsrapporten, resultatet av den fattigdomsforskning som vi bedriver tillsammans med Magnus Karlsson, professor vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår, som har stor betydelse för de ungdomar som vi möter i våra verksamheter.

- Det här är verkligen en lättnad. Många ungdomar som vi möter i verksamheter som Fadderhem och Baba får nu en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den senaste tiden har varit extremt tuff för ungdomarna där de befunnit sig i en ännu mer osäker situation i väntan på beslutet, där många tappat tron på ett möjligt framtida liv i Sverige, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

Det här är ett viktigt beslut som rör många av Stadsmissionens deltagare, som nu går från total osäkerhet till att kunna planera för åtminstone några år framöver. Beslutet beräknas innebära att runt 9 000 ensamkommande får en andra chans att stanna i Sverige genom uppehållstillstånd för studier.

Vår förhoppning är nu att Migrationsverket skyndsamt hanterar ungdomarnas asylansökningar så snabbt det bara går. Vi fortsätter stötta ungdomarna i våra verksamheter så att de får rätt förutsättningar.

- Vi är glada över beskedet som kom idag. Det är helt avgörande för ungdomarna att veta att de nu har möjlighet att slutföra sina studier. På Unga Forum, där vi jobbar med pluggstuga och socialt stöd andas vi ut och kan fokusera på studierna som är avgörande för en god framtid, säger Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Linköpings stadsmission.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet - pressmeddelande

Pressmeddelande 20180905

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog idag emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta.

Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, stårBilden kan innehålla: 2 personer, personer som står, träd och utomhus

 

Demokratiministern besöker Stadsmissionen

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke motiverade Stadsmissionens deltagare i hemlöshet att rösta genom att prata demokrati och rättigheter, friheter och ansvar att delta i demokratin, bland annat genom att rösta.

- Vi måste vara vaksamma och aktsamma och värna våra friheter och ta vara på dem, inte minst gäller det rätten att rösta. Friheten är det viktigaste vi har men det finns många som på olika sätt försöker begränsa den, sa demokratiministern.

Efter frukosten överlämnade Abbe, en av deltagarna i Stadsmissionens verksamheter och i hemlöshet, en namnlistan med insamlade underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Detta som en del av kampanjen www.borttappaderoster.se

 
Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, stårBilden kan innehålla: 1 person, står och hatt
IMG_0270.jpgbild4.jpg