Samtal om äldre i Almedalen

Under onsdagen deltog projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa i Almedalen. Under huvudrubriken Erfarna tankar, hade Sveriges Stadsmissioner ett program tillsammans med sina samarbetspartners S:t Lukas och Mind under eftermiddagen.

Under hela dagen stod representanter från de olika föreningarna i ett litet tält centralt i Visby och informerade om sina verksamheter och samtalade med intresserade. De olika programpunkter gick under temat Den goda ålderdomen gäller inte alla och handlade om livsberättargrupper som ett sätt att bryta ofrivillig ensamheten, äldre sverigefinnar, en bortglömd minoritetsgrupper samt psykisk ohälsa efter pensionen.

Dagen avslutades med ett varmpratsmingel som uppmuntrade till djupare frågor än det kallprat vi är vana vid. Deltagarna fick frågekort med olika frågor att ställa till varandra som; Vad ger ditt liv mening? Vilket är ditt bästa livsråd? Vad längtar du efter i livet?

Mat som slängs eller går till den som är hungrig?

Tove Larsson, Sveriges stadsmissioners projektledare Matsvinn, deltog i ett lyckat seminarium där Svenskt Retursystem samlade ideell sektor, akademin och livsmedelsbranschen för att diskutera matsvinnsfrågan.

foto seminarium.jpeg

Maria Svantemark CSR Findus, Erica Bertilsson CSR Arvid Nordquist, Charlotta Szczepanowski CSR COOP, Tove Larsson Projektledare Stadsmissionen

Man pratade om hur livsmedelsbranschen kan samarbeta med ideella aktörer för att minska mängden mat som slängs och istället distribuera till fler människor i utsatthet och fattigdom. Fler personer i Sverige lever i fattigdom där fler än var femte person med försörjningsbidrag lever i biståndsberoende under mer än tre år och ekonomin urholkas långsamt. Samtigit slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. Stadsmissionerna tog hand om 1.300 ton under 2018 - det är ändå bara en bråkdel av behoven och matsvinnet. 

Se hela seminariet på https://vimeo.com/344658801

Stadsmissionerna i Almedalen 2019

Kom och träffa oss i Almedalen!

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter med människor i utsatthet, diskutera lösningar på samhällsutmaningarna och presentera verksamhet som vi bedriver. Nedan både egna seminarier och sådana där vi ingår i panelen.

Mer än tak över huvudet - så kan fastighetsbranschen ta socialt ansvar

Varför tar det så lång tid att hjälpa en människa som lever i hemlöshet? Hur är det att bo i en egen bostad efter många år i hemlöshet? Vi följer en hemlös väg till eget boende genom Stockholms Stadsmission och visar hur engagerade företagare och andra givare bidrar till praktisk nytta.

Hur kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor knappt har mat på bordet?

Matfattigdom är en ny förekomst i Sverige – där människor i ekonomisk och social utsatthet inte har råd med nyttig mat. Detta samtidigt som vi slänger stora mängder ätbar mat. Hur kan livsmedelsbranschen ta ett större ansvar för matsvinnet och samtidigt hjälpa utsatta människor?

Vem räddar Hanna och Mette? Om våldsutsatthet och beroendeproblematik

Majoriteten av kvinnor med beroendeproblematik har upplevt våld. Alltför ofta osynliggörs våldet och många lider av PTSD. Alkohol och droger används för att orka med livssituationen. Hur kan vi säkerställa att personer får rätt hjälp och inte bollas mellan olika samhällsaktörer?

Ofrivillig ensamhet - livet är värt att dela

Ofrivillig ensamhet ökar med åldern och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa och till och med självmord. Detta är förbisedda problem som skapar mycket lidande för individen och kostnader för samhället.

Hur kan vi stärka brottsutsatta barn och unga utan papper?

Barn och unga utan uppehållstillstånd som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering vittnar om rädsla för att anmäla brott till polisen och om en avsaknad av rätt stöd och information från myndigheter. Vad kan rättsväsende och civilsamhälle göra för att stärka denna grupp brottsutsatta?

Rättssäkerheten för människor på flykt behöver granskas

Asylsökande granskas i långa processer. Men vem granskar asylsystemet?

Låt den tillfälliga asyllagen bli just tillfällig

Den tillfälliga asyllagen drabbar inte bara enskilda individer utan också tilltron till rättssystemet i stort. Det är en mycket dålig lagstiftningsprodukt som på bred front fått omfattande kritik. Det är dags att återgå till den ordinarie utlänningslagstiftningen.

Läs hela debattartikeln i GP här

”Ensamhet är livsfarligt”

Det kan du göra om du är ensam - experten tipsar och svarar på frågor

MLS i Ab morgon2.png

Sveriges Stadsmissioners projektledare för Specialprojekt Äldres existentiella och psykiska hälsa i Aftonbladet morgon idag!