Digitala verktyg ska hjälpa donerad mat att komma till bättre nytta

En tredjedel av all mat som produceras kommer aldrig att användas. Många livsmedelsföretag vill vara en del i att ta vara på mat som blivit över och se till att överskottsprodukter når människor i utsatthet. RISE och Sveriges Stadsmissioner undersöker nu möjligheten att ta fram ett digitalt registreringssystem för att förbättra spårbarheten på donerade överskottsprodukter och samtidigt mäta de sociala och miljömässiga effekterna av redistributionen. Vart tar maten vägen, hur många portioner når människor i utsatthet istället för att slängas, och hur stor blir den miljömässiga effekten?

Viktiga perspektiv saknas helt i tiggeridomen

Att förbjuda tiggeri och därmed kriminalisera fattigdom går stick i stäv med ett rättighetsbaserat synsätt. Detta är särskilt allvarligt när ett förbud framför allt kommer att drabba en viss etnisk grupp, skriver företrädare för ett flertal människorätts- och hjälporganisationer.

Länk till Svd.se

 

Fattigdomen i Sverige drabbar allt fler grupper

Sveriges Stadsmissioners årliga Fattigdomsrapport* visar att många människor faktiskt inte får den hjälp de behöver och som de har rätt till i dag. Den allmänna välfärd som ska garantera att ingen far illa till följd av fattigdom eller utsatthet fungerar inte längre som det var tänkt. Även de som får det stöd som samhället erbjuder har fått det allt svårare i och med att trycket på kommunernas socialtjänst växer i kombination med ökade krav i samhället.

Läs debattartikeln på dagenssamhalle

Fattigdomsrapporten 2018 - Ett välfärdssamhälle i förfall

Pressmeddelande 20181017

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdsystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är i dag en chimär.  Det konstaterar Sveriges Stadsmissioner när vi nu för fjärde året i rad publicerar Fattigdomsrapporten, resultatet av den fattigdomsforskning som vi bedriver tillsammans med Magnus Karlsson, professor vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår, som har stor betydelse för de ungdomar som vi möter i våra verksamheter.

- Det här är verkligen en lättnad. Många ungdomar som vi möter i verksamheter som Fadderhem och Baba får nu en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den senaste tiden har varit extremt tuff för ungdomarna där de befunnit sig i en ännu mer osäker situation i väntan på beslutet, där många tappat tron på ett möjligt framtida liv i Sverige, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

Det här är ett viktigt beslut som rör många av Stadsmissionens deltagare, som nu går från total osäkerhet till att kunna planera för åtminstone några år framöver. Beslutet beräknas innebära att runt 9 000 ensamkommande får en andra chans att stanna i Sverige genom uppehållstillstånd för studier.

Vår förhoppning är nu att Migrationsverket skyndsamt hanterar ungdomarnas asylansökningar så snabbt det bara går. Vi fortsätter stötta ungdomarna i våra verksamheter så att de får rätt förutsättningar.

- Vi är glada över beskedet som kom idag. Det är helt avgörande för ungdomarna att veta att de nu har möjlighet att slutföra sina studier. På Unga Forum, där vi jobbar med pluggstuga och socialt stöd andas vi ut och kan fokusera på studierna som är avgörande för en god framtid, säger Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Linköpings stadsmission.