Sveriges Stadsmissioner söker Chef

Sveriges Stadsmissioner expanderar och söker nu en chef med ansvar för den strategiska utvecklingen.

Vi söker nu dig som vill leda, driva och implementera det gemensamma strategiska arbetet för ökad samverkan och samarbete mellan landets stadsmissioner. Tillsammans med riksföreningens styrelse kommer du vara med och forma framtiden för Sveriges Stadsmissioner. Du kommer vara en nyckelfunktion i sammanhållandet mellan alla lokala Stadsmissioner. I uppdraget ingår det även att tillsammans med arbetsutskottet och styrelsen leverera underlag i form av sammanställningar och analyser, säkerställa inrapportering från utskottens ordförande och projekt, samt kontakt med konsulter.

Du kommer ha chefsansvar för tre anställda med olika roller; kommunikatör, projektcontroller och företagsinsamlare varav två är placerade i Stockholm. I rollen ingår minst fem resdagar per månad till olika Stadsmissioner runt om i Sverige.

Läs mer här

Sveriges Stadsmissioner söker Projektcontroller

Sveriges Stadsmissioner expanderar och söker medarbetare som vill vidareutveckla och kvalitetssäkra arbetet med projektansökningar och -redovisningar.

Vi söker nu dig som vill som ha ett sammanhållande och utvecklande ansvar för samtliga projekt och ansökningar. Du kommer ta fram och uppdatera projektmodell för Sveriges Stadsmissioner samt ansvara och säkerställa projektansökningar. Du kommer även utbilda på lokala Stadsmissioner kring projektansökningar samt stötta och skapa forum för lokala projektledare i gemensamma projekt. I uppdraget kommer du skapa tydlighet hur samarbeten mellan Stadsmissionerna stärker båda det lokala och generella varumärket.

Läs mer här

 

Forskning visar positiva resultat av Livsberättargrupper för äldre

Deltagande i livsberättargrupp erbjuder möjlighet att knyta nya kontakter och att få ingå i en gemenskap och ett sammanhang. Resultatet visade att deltagande i livsberättargrupp bidragit till minskad upplevd ensamhet hos äldre, och det har även visat sig bidra till minskad ångest hos deltagarna. Tillbakablickande på tidigare erfarenheter i livet och att dela dem med andra, att det är någon som lyssnar, har upplevts positivt och 97 % av deltagarna skulle rekommendera en vän att delta i livsberättargrupp. Resultatet visade att drygt hälften ansåg att deltagandet i livsberättargruppen hade gett dem större tilltro till framtiden, och de var mer nöjda med händelser som de hade att se fram emot. Deltagarna var också i högre utsträckning tillfreds med sina möjligheter att fortsätta åstadkomma saker i livet efter gruppens slut.

Att erbjuda samtalsgrupper/livsberättargrupper med ett strukturerat upplägg är en relativt enkel och kostnadseffektiv insats som kan bidra till att lindra ensamhet hos äldre. I dagsläget finns 100 gruppledare som utbildats i den metodik som använts i grupperna och förhoppningen är att insatsen framöver ska kunna komma många fler till del.

Ladda ner Ulla Petersons, Linnéuniversitetet, forskningsrapport här

Livsberättargrupper minskar ångest och ensamhet hos äldre

Äldre personer som deltar i samtalsgrupper upplever minskad ångest och ensamhet. Många känner också en större tilltro till framtiden och de var mer tillfreds med sina möjligheter att fortsätta åstadkomma saker i livet. Det visar en studie som Sveriges Stadsmissioner genomfört tillsammans med Linnéuniversitetet. 

Syftet med beforskningen av projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa var att undersöka hur deltagande i samtalsgrupper, så kallade livsberättargrupper, påverkar upplevd ensamhet, ångest, depression, hälsa och livskvalitet hos äldre personer. 

Läs hela Pressmeddelandet här

Se filmen här

Låt inte LOU lamslå välfärdens utveckling

Måste lagen om offentlig upphandling styra hur välfärdstjänster produceras? Forskarantologin ”Upphandlad” visar att det offentligas förhållningssätt riskerar att leda till stagnation snarare än kvalitet i välfärden, skriver företrädare för Bräcke diakoni, Ersta diakoni och Sveriges stadsmissioner.

Helene Mellström, Stefan Nilsson & Lotta Säfström
Bräcke diakoni / Ersta diakoni / Sveriges stadsmissioner