Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.
 

Fastighetsbyrån bidrar till fler trygga hem

Många barn och vuxna i Sverige och runt om i världen lever i hemlöshet eller otrygghet i den egna bostaden. Därför har Fastighetsbyrån inlett ett samarbete med organisationer som på olika sätt bidrar till att fler får ett tryggt hem att gå till. Företagets kunder får, efter såld bostad, välja om bidraget ska riktas till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner.

Miljonbelopp till stadsmissionernas arbete med unga i hemlöshet

Regeringen satsar totalt 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta sex ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland ensamkommande unga vuxna. Stockholms Stadsmission får ta del av 30 miljoner kronor, Göteborgs och Skåne Stadsmission 9,5 miljoner vardera.

Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

- Vi är mycket glada över att vi får ta del av hela 30 miljoner. Det betyder att vi kan fortsätta vårt arbete med att stötta och hjälpa stadens unga vuxna som lever i hemlöshet, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

– Det är en grupp med stora behov och frågan blir akut när det gäller unga människor. Tyvärr finns det en stor risk att de hamnar i psykisk ohälsa på grund av situationer där de står utan en stabil grund som exempelvis tak över huvudet, säger Marie Hendra, tf direktor Skåne Stadsmission.

Kylan – ett reellt hot för Sveriges hemlösa!

Just nu biter iskylan sig fast i hela landet. För den som har ett hem att värma sig i blir vargavintern bara ett samtalsämne. Men för den som lever i hemlöshet blir kylan ett reellt hot. Läget är akut – människor riskerar att frysa ihjäl på stadens gator. Därför sätter just nu Stadsmissionerna, runt om i landet, in extrastöd för att kunna ge fler akut hjälp när nöden är som störst. Enligt Socialstyrelsens kartläggning 2017 befinner sig drygt 6 000 personer i akut hemlöshet. Det är en 30 % -ig ökning jämfört med senaste mätningen 2011. Då räknas inte EU-medborgare in, inte heller papperslösa och ensamkommande barn som ”försvunnit”.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle här

Nytt samarbete för våldsutsatta barn -

Sveriges Stadsmissioner och Bris i nytt samarbete för barn som bor på skyddade boenden, efter att ha upplevt våld

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen. Nu startar Sveriges Stadsmissioner och Bris ett unikt samarbete, där Stadsmissionens kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

-        900 kvinnor som under 2016 sökte skyddat boende fick avslag, och detta enbart i Östergötland. Sveriges Stadsmissioner vill att vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla. Inom Stadsmissionen möter, skyddar och behandlar vi kvinnor som blivit utsatta för våld och ser ett ökande behov av skydd. Nu tar vi ett större ansvar genom fler skyddade boenden, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission. 

Livsmedelsöverskott till människor i fattigdom

PostkodLotteriet finansierar uppstart av Sveriges Stadsmissioners nationella samordning för livsmedelsöverskott
Livsmedelsbranschen slänger årligen mer än 80 000 ton ätbar mat som är fullt användbart men som av olika skäl inte kan säljas. Samtidigt ökar fattigdomen och antalet människor som lever i utsatthet. PostkodLotteriets projektstöd på sex miljoner kronor gör det nu möjligt för Sveriges Stadsmissioner att samordna inflödet av livsmedelsdonationer från livsmedelsbranschen och distribuera ut till lokala stadsmissioner och deras verksamheter. Satsningen gör att fler människor som lever på marginalen ges möjlighet att handla billigare mat.

Matsvinnscheck3 webb.jpg