Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.
 

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår, som har stor betydelse för de ungdomar som vi möter i våra verksamheter.

- Det här är verkligen en lättnad. Många ungdomar som vi möter i verksamheter som Fadderhem och Baba får nu en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den senaste tiden har varit extremt tuff för ungdomarna där de befunnit sig i en ännu mer osäker situation i väntan på beslutet, där många tappat tron på ett möjligt framtida liv i Sverige, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

Det här är ett viktigt beslut som rör många av Stadsmissionens deltagare, som nu går från total osäkerhet till att kunna planera för åtminstone några år framöver. Beslutet beräknas innebära att runt 9 000 ensamkommande får en andra chans att stanna i Sverige genom uppehållstillstånd för studier.

Vår förhoppning är nu att Migrationsverket skyndsamt hanterar ungdomarnas asylansökningar så snabbt det bara går. Vi fortsätter stötta ungdomarna i våra verksamheter så att de får rätt förutsättningar.

- Vi är glada över beskedet som kom idag. Det är helt avgörande för ungdomarna att veta att de nu har möjlighet att slutföra sina studier. På Unga Forum, där vi jobbar med pluggstuga och socialt stöd andas vi ut och kan fokusera på studierna som är avgörande för en god framtid, säger Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Linköpings stadsmission.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet - pressmeddelande

Pressmeddelande 20180905

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog idag emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta.

Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, stårBilden kan innehålla: 2 personer, personer som står, träd och utomhus

 

Demokratiministern besöker Stadsmissionen

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke motiverade Stadsmissionens deltagare i hemlöshet att rösta genom att prata demokrati och rättigheter, friheter och ansvar att delta i demokratin, bland annat genom att rösta.

- Vi måste vara vaksamma och aktsamma och värna våra friheter och ta vara på dem, inte minst gäller det rätten att rösta. Friheten är det viktigaste vi har men det finns många som på olika sätt försöker begränsa den, sa demokratiministern.

Efter frukosten överlämnade Abbe, en av deltagarna i Stadsmissionens verksamheter och i hemlöshet, en namnlistan med insamlade underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Detta som en del av kampanjen www.borttappaderoster.se

 
Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, stårBilden kan innehålla: 1 person, står och hatt
IMG_0270.jpgbild4.jpg

Problematiskt för människor i hemlöshet att rösta

Det offentliga brister inte bara i att uppfylla bostad som en mänsklig rättighet. Man riskerar även att ställa människor i hemlöshet inför ett demokratiskt utanförskap, då röstkorten inte har en fast adress att skickas till. Den som sover i trappuppgångar har dessutom svårt att följa samhällsdebatten i media. Och många upplever att politikerna inte pratar för dem som har det allra sämst ställt i vårt samhälle.

-          Utan adress, ja man får ju ingen riktig post någonstans. Kan jag gå in bara på någon röstlokal och rösta bara helt utan vidare när man inte har en fast adress? säger TJ, utan egen bostad efter separation.

Stadsmissionen verkar lokalt i storstadsregionerna och stöttar med förtidsröstning, information inför valet och valvaka. Valinformationsarbetet kan se litet olika ut på olika orter. Exempelvis i Skåne har Stadsmissionen arrangerat en studiecirkel i demokrati, utbildat demokratiambassadörer och genomfört demokrativerkstad för besökare hos Stadsmissionen. I Stockholm arrangeras politikersamtal och i Uppsala följer Stadsmissionens personal och volontärer med till valstugorna för att ta reda på fakta.

Staten sviker människor som inte har bostad

Mer än var femte person som lever i hemlöshet har inte några andra problem än att de saknar ett eget hem. Det välfärdssamhälle som många förlitat sig på bär inte längre. Det är ovärdigt och borde uppmärksammas inför valet, skriver Lotta Säfström, Sveriges Stadsmissioner.

6ca76ba7-81b2-4626-82c2-7048c6dc1426.jpg

Läs debattartikeln på svd.se