Låt inte LOU lamslå välfärdens utveckling

Måste lagen om offentlig upphandling styra hur välfärdstjänster produceras? Forskarantologin ”Upphandlad” visar att det offentligas förhållningssätt riskerar att leda till stagnation snarare än kvalitet i välfärden, skriver företrädare för Bräcke diakoni, Ersta diakoni och Sveriges stadsmissioner.

Helene Mellström, Stefan Nilsson & Lotta Säfström
Bräcke diakoni / Ersta diakoni / Sveriges stadsmissioner 
 

Sökes: Ansvarig nationell företagsinsamling

Var med på en spännande resa i denna nya roll med fokus på att bygga upp fler nationella företagssamarbeten för att kunna stötta ännu fler som lever i hemlöshet, utanförskap och utsatthet.

Vi ser att de sociala behoven i det svenska samhället ökar. Allt fler söker sig till Stadsmissionerna i Sverige för stöd att ta sig ur sitt utanförskap. Vi ser också allt fler företag som vill engagera sig och ta socialt ansvar. Därför rekryterar vi nu en driven företagsinsamlare som brinner för sina medmänniskor och vill bidra till ett mänskligare samhälle.

Det finns redan idag ett stort antal lokala företagssamarbeten och en handfull nationella företagssamarbeten. Tjänsten är en tillsvidareplacering på heltid och är placerad på Stockholms Stadsmissions huvudkontor vid Marievik, Liljeholmen.

Läs mer här

Fantastiska miljoner från Postkodlotteriet

Årets utdelning från Postkodlotteriet gav 22,1 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner!

- Helt fantastiskt, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

- Dessa medel gör stor nytta för Stadsmissionens sociala verksamheter, som hjälper människor i utsatthet, utanförskap och fattigdom. 

Postkodlotteriets medel fördelas mellan de nio stadsmissionerna, för att komma så många människor i utsatthet som möjligt till nytta. 

stadsmissioner.jpg

Vi måste synliggöra och förebygga äldres ensamhet

Halvdagskonferens

9 maj 2019 kl. 9-12, ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm

 Bild konferensen.png

 På konferensen kommer spännande erfarenheter och forskningsresultat från Sveriges Stadsmissioners projekt Äldres existentiella och psykiska hälsa att presenteras. Projektet har skett i samverkan med S:t Lukas och Mind och är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Lyssna till bland annat Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Susanne Rolfner Suvanto, tidigare utredare, Ulla Peterson, universitetslektor, forskare. Upplev Livsberättelser framförda av skådespelare från Stockholms Stadsteater. Sång av Irma Schultz.

Ladda ner hela inbjudan här

Anmäl dig här!

Frågor? Kontakta Projektledare Marie-Louise Söderberg

 

Digitala verktyg ska hjälpa donerad mat att komma till bättre nytta

En tredjedel av all mat som produceras kommer aldrig att användas. Många livsmedelsföretag vill vara en del i att ta vara på mat som blivit över och se till att överskottsprodukter når människor i utsatthet. RISE och Sveriges Stadsmissioner undersöker nu möjligheten att ta fram ett digitalt registreringssystem för att förbättra spårbarheten på donerade överskottsprodukter och samtidigt mäta de sociala och miljömässiga effekterna av redistributionen. Vart tar maten vägen, hur många portioner når människor i utsatthet istället för att slängas, och hur stor blir den miljömässiga effekten?