Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.
 

Civilsamhällets finansiering bör prioriteras, SvdDebatt 20160921

När spelutredaren Håkan Hallstedt inom kort lämnar ut delar av för­slagen för den framtida spelmarknaden finns en stark oro från civil­samhället. Under Almedalsveckan fick spelfrågan stort utrymme men civilsamhällets finansiering tycks vara mindre viktig för utredaren. Lärdomar från Danmark där ett licenssystem införts visar att civilsamhället riskerar förlora 200–300 miljoner årligen.

 

Coca-Cola zero på ICA bidrar till barn och unga i utsatthet

Denna vecka inleder Coca-Cola i Sverige och Sveriges Stadsmissioner en kampanj med ICA för att stötta ungdomar i Sverige genom försäljning av Coca-Cola zero i ICA-butiker runt om i Sverige. Vi har tillsammans tagit fram en unik förpackning av 6-pack Coca-Cola zero. Varje såld förpackning bidrar till aktiviteter för ungdomar. Kampanjen pågår till februari 2017.

-          Barn och ungdomar är på ett sätt dubbelt utsatta – att vara barn innebär ett beroende av vuxenvärlden. I familjer som är socialt och ekonomiskt utsatta, eller där våld och missbruk förekommer, drabbas barnen oerhört hårt. Därför är detta ett utmärkt sätt att ytterligare utveckla samarbetet med Coca-Cola i Sverige, denna gång med en av deras kunder. Tillsammans med engagerade företag som Coca-Cola kan vi göra så mycket mer, säger Karin Timm Östlund som ansvarar för samarbetet på Sveriges Stadsmissioner.

 

Folkbildning - en väg in i svenska samhället

 
Hur kan det stora antal flyktingar som kommit till Sverige bli delaktiga och känna sig inkluderade? Stockholms Stadsmissioner deltar i Folkbildningens forskningsdag 2016 på temat folkbildning, migration och delaktighet. 

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades.

Frågan är hur det samarbetet och erfarenheterna från den tiden kan tas tillvara i det fortsatta arbetet med att göra migranter delaktiga och känna sig inkluderade i väntan på besked om de får stanna eller inte. Det är en av de stora utmaningarna för Sverige. 

”Jag har frusit och sovit ute på kartonger”

Alfred Steinzer vet vad det betyder att frysa och att folk byter sida på trottoaren för att slippa möta honom. Under en period i livet hamnade han i missbruk, var hemlös, men fick hjälp. När han tidigare i år vann på Postkodlotteriet var det en självklarhet att ge en del av vinsten till att hjälpa hemlösa.

Råder knappast kaos - nya asyllagen behövs inte

Flyktingpolitik. Den strängare lagstiftningen behövs inte då antalet asylsökande minskat avsevärt. Det råder knappast kris och kaos i Sverige som en del har påstått. Vi är djupt oroade över de förändringar som nu sker inom flyktingpolitiken, skriver representanter för civilsamhälle, profession och forskning som varnar för ett växande parallellsamhälle. 

 Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Eskilstuna och Örebro Stadsmission nyinvalda medlemmar i Sveriges Stadsmissioner

Under fredagens årsmöte /17/6) valdes Eskilstuna och Örebro Stadsmission in som nya medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Behoven och utsattheten i Eskilstuna och Örebro är stora och Stadsmissionernas arbete både i direkt humanitärt stöd och långsiktigt arbete för att hjälpa varje människa nödvändigt. Även ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner valdes, nämligen Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission och tidigare direktor för Stora Sköndal.