Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.
 

Stadsmissionen lyfter fram människor i hemlöshets röster

Idag börjar Almedalsveckan – den största politiska händelsen inför valet 2018, där alla
partier får chansen att visa varför just de ska få din röst. Men omkring 32 000 saknar
möjlighet att vara med och påverka valutgången. Saknar du fast adress får du
nämligen inget röstkort. I Sveriges Stadsmissioners kampanj Borttappade röster får vi
lyssna på tankar och åsikter från människor i hemlöshet, som på grund av sin utsatta
situation förlorat sin demokratiska röst.

Läs artikel i Resumé

 

Tillsammans arbetar vi för en mer sansad debatt

Almedalsveckan blir startskottet för en valrörelse som av allt att döma kommer att präglas av hårda motsättningar mellan partierna. Sverige är ett polariserat land och det är inte bara politikerna som står långtifrån varandra. Näthat och rasism breder ut sig, inte minst blev det tydligt när fotbollsspelaren Jimmy Durmaz utsattes för en rasistisk hatkampanj. 

Läs artikeln i Dagenssamhälle här

Ett tiggeriförbud riskerar att öka kriminaliteten

”Att underlätta säsongsarbete och okvalificerade jobb och ge människor möjlighet att ta steget in i samhället, är ett klokare sätt att bekämpa fattigdom, än att än att förbjuda och jaga bort människor i nöd från gator och torg”, skriver Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs debattartikeln på SVT Opinion här. 

Projektledare för kvalitet- och effektmätningsprojekt sökes

Vi söker nu en projektledare med kompetens inom kvalitetsledningsarbete och effektmätning i vård och omsorg.

Vi erbjuder en dynamisk, utvecklingsinriktad, värderingsstyrd och engagerad arbetsplats. Detta är en tjänst för dig som vill arbeta självständigt och fokuserat med en förstudie för att lägga grunden för beslut om hur riksföreningens medlemmar skall arbeta med en gemensam modell för effektmätning, i stadsmissionernas hela bredd av verksamheter och med de skilda förutsättningar som finns i små och stora organisationer. De nio medlemmarna har kommit olika långt i att införa kvalitetsledningssystem och ingen mäter idag effekt.

Medmänsklighet en viktig grund i samhället och demokratin

Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda korset, Forum för socialt arbete och Riksidrottsförbundet på DN Debatt. Länk till DN Debatt.

Kommentar:

Sedan det generösa flyktingmottagandet 2015 har politikernas inställning ändrats drastiskt. Den retorik som politikerna för visar att inte bara gränserna utan även hjärtan har stängts. Stängda gränser är en sak - men stängda hjärtan är desto farligare, menar vi. 

Vi vill inte ha ett framtida Sverige baserat på vallöften som handlar om stängda hjärtan, baserat på en rädsla för att hjälpa sin medmänniska. Hösten 2015 möttes främlingar av medmänsklighet och öppna hjärtan - det är sådana vi tror och upplever att vi är och vill vara i Sverige!

Medmänskligheten behövs för att anta dagens utmaningar - ökade klyftor, fler pensionärer, ökad psykisk ohälsa och nyanlända i färd att integreras. Medmänskligheten behövs i en värld som hårdnar. Medmänsklighet bygger tillit, tillit som är det sociala kitt som håller samman vår demokrati, som värnar våra mänskliga rättigheter.