Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.
 

Livsmedelsöverskott till människor i fattigdom

PostkodLotteriet finansierar uppstart av Sveriges Stadsmissioners nationella samordning för livsmedelsöverskott
Livsmedelsbranschen slänger årligen mer än 80 000 ton ätbar mat som är fullt användbart men som av olika skäl inte kan säljas. Samtidigt ökar fattigdomen och antalet människor som lever i utsatthet. PostkodLotteriets projektstöd på sex miljoner kronor gör det nu möjligt för Sveriges Stadsmissioner att samordna inflödet av livsmedelsdonationer från livsmedelsbranschen och distribuera ut till lokala stadsmissioner och deras verksamheter. Satsningen gör att fler människor som lever på marginalen ges möjlighet att handla billigare mat.

Matsvinnscheck3 webb.jpg

PostkodLotteriet

Fantastiska 24 miljoner kronor från PostkodLotteriets lotteriöverskott 2017 går till Sveriges Stadsmissioner och kommer att användas för att lindra akut och förändra situationen för människor i utsatthet, utanförskap och fattigdom som stadsmissionerna runtom i landet möter!

Ytterligare 6 miljoner kronor från PostkodLotteriet möjliggör dessutom uppstart av en nationell samordning av matsvinn som matchar Livsmedelsbranschen med behoven ute i landet bland människor i fattigdom som stadsmissionerna möter!

Tillsammans med BRIS ska Sveriges Stadsmissioner fokusera på barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld, på skyddade boenden, med dryga 9 miljoner kronor från PostkodLotteriet!

Tack PostkodLotteriet! #postkodeffekten

SverigesStadsmissioner_Check_01_web.jpg

Marika Markovits, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Stockholms Stadsmission, samt Margaretha Paras Svensson, styrelseledamot Sveriges Stadsmissioner och verksamhetschef Uppsala Stadsmission har tagit emot hela tre checkar under kvällen den 21 februari!

Utsatta ungdomar gömmer sig för myndigheterna

I Sverige försvinner hundratals barn och unga varje år, avslag eller rädsla för avslag på asylansökan är vanligaste orsaken.  Detta har resulterat i hård kritik från FN:s barnrättskommitté. Nu måste regeringen åtgärda grundproblemet - Sveriges rättsosäkra asylprocess.

Barn och ungdomar som lever utanför samhällets omsorg på grund av att de ser utvisning som en dödsdom är extremt utsatta. De riskerar att tvingas in i brottslighet, svart arbete eller blir utsatta för brott. Ungdomarna far extremt illa. Skyddssystemet för dessa unga är nedmonterat. Med dagens flyktingpolitik ökar antalet ensamkommande som lever i riskmiljöer och vi ser ett framväxande skuggsamhälle.

Till debattartikeln i Dagens Samhälle

#novemberuppropet - Tunga kravet på Löfven: Stoppa utvisningarna

Stoppa alla utvisningarna till Afghanistan för ungdomar som kom till Sverige 2015 – det kräver elva välgörenhetsorganisationer som riktar sig till regeringen i uppropet #novemberuppropet. 

#Novemberuppropet kräver också att uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs och att gymnasielagen utvidgas för att gälla fler unga.

Direktlänk artikel

De fattiga finns mitt ibland oss

Årets Fattigdomsrapport från Sveriges Stadsmissioner visar att tusentals människor kommer till stadsmissionerna för så grundläggande behov som mat och kläder. Fattigdomen är påtaglig, ändå redovisar regeringen i sin Agenda 2030-rapportering att absolut fattigdom inte finns i Sverige. Svenska folket håller inte med: enligt den Sifo-mätning Sveriges Stadsmissioner låtit göra anser närmare hälften av svenska befolkningen att fattigdomen i Sverige är ett stort problem!

Ladda ner pressmeddelandet här