Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.
 

Svar från Mikael Sjöberg: Vi vill anlita de idéburna

Det är min bestämda ambition att vi ska fortsätta att arbeta tillsammans med civilsamhället. Det svarar Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen.

"Arbetsförmedlingen har mycket goda erfarenheter av de idéburna organisationernas insatser för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Vi har omfattande erfarenhet av att tillsammans nå resultat som gör stor skillnad för människor, såväl genom att de får en utvecklande sysselsättning som att de kommer närmare arbetsmarknaden. Samtidigt skapar vi gemensamt samhällsnytta."

Läs hela debattartikeln här

Fler svenskar lever i absolut fattigdom

Det finns en utbredd, osynlig och växande fattigdom i Sverige. Det handlar om en fattigdom som inte enbart är relativ, det vill säga i förhållande till det omgivande samhället. Majoriteten av dem som söker hjälp har svenskt personnummer, skriver Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs hela debattartikeln här. 

Fattigdomsrapporten visar ett Sverige där fattigdomen fortsätter breda ut sig

Idag, på Internationella Fattigdomsdagen, presenterar forskare vid Ersta Sköndal Högskola tillsammans med Sveriges Stadsmissioner för andra året i rad en kartläggning av behoven ute bland människor i social och ekonomisk utsatthet som Sveriges Stadsmissioner möter. Forskningen visar en utbredd, osynlig och växande fattigdom i Sverige.

De forskningsinsatser som gjorts i modern tid har fokuserat på så kallad relativ fattigdom. Siffrorna har varit baserade på myndigheternas statistik. Det Sveriges Stadsmissioner och Ersta Sköndal Högskola nu gör är att gräva djupare och genom att undersöka de behov som stadsmissionerna möter ge en fördjupad bild av hur fattigdomen i Sverige ser ut.

-       Majoriteten av de människor som söker sig till våra organisationer har ett svenskt personnummer och därmed laglig rätt till stöd från det allmänna. Ändå tvingas de be Stadsmissionen om hjälp med en kasse mat eller en varm jacka. Så illa är situationen för många av dem som länge varit beroende av ekonomiskt bistånd eller som fallit mellan stolarna i det land som har världens mest utvecklade välfärdssystem, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

Läs hela pressmeddelandet här

Läs sammanfattning av rapporten här

Seminarium på Internationella Fattigdomsdagen 17/10

Forskare har kartlagt den fattigdom som stadsmissionerna möter, som många gånger inte syns i offentlig statistik. Presentation och diskussion med bl.a. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Medverkande: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Lars Svedberg, professor i socialt arbete, Lars Trägårdh, professor i historia, inriktning välfärd och civilsamhälle, Magnus Karlsson, docent i socialt arbete, fokus fattigdom, Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Anmälan på info@sverigesstadsmissioner.se

Läs hela inbjudan här

Överge inte dem med svagast ställning på arbetsmarknaden

Den allmänna arbetslösheten i Sverige sjunker. Samtidigt ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. År 2017 beräknas 75 procent eller 280 000 arbetssökande tillhöra dessa grupper. Det rör sig om människor med utrikes bakgrund, lägre utbildning än gymnasium, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Signalerna är samstämmiga från hela landet: antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver. Inför valrörelsen 2006 var Socialdemokraternas slogan: ”Alla ska med!” Vi vet att Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson fortfarande vill arbeta just så. Men i praktiken når den ambitionen inte ut. På grund av beslut lokalt på arbetsförmedlingarna trillar fortfarande målgruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden längre ner och längre bort från sammanhangen som gynnar individ och samhälle.

Läs hela debattartikeln på Svd Debatt