Låt den tillfälliga asyllagen bli just tillfällig

Den tillfälliga asyllagen drabbar inte bara enskilda individer utan också tilltron till rättssystemet i stort. Det är en mycket dålig lagstiftningsprodukt som på bred front fått omfattande kritik. Det är dags att återgå till den ordinarie utlänningslagstiftningen.

Läs hela debattartikeln i GP här

”Ensamhet är livsfarligt”

Det kan du göra om du är ensam - experten tipsar och svarar på frågor

MLS i Ab morgon2.png

Sveriges Stadsmissioners projektledare för Specialprojekt Äldres existentiella och psykiska hälsa i Aftonbladet morgon idag!

Äldres ensamhet är en hälsorisk

I Sverige lever i dag 2 miljoner pensionärer. Många lever ett aktivt och meningsfullt liv men allt för många ställs utanför gemenskap och sammanhang. Var tredje person över 65 år lever ensam, lägg där till att hälften av alla kvinnor ingår i begreppet fattigdomspensionärer – med en disponibel inkomst på mindre än 11 000 kronor. Faktorer som leder till både psykisk och fysisk ohälsa och ofta till en för tidig död.

För att klara de samhällsutmaningar som Sverige står inför, bland annat en åldrande befolkning, behöver vi alla bidra. Var och en av oss kan engagera oss i föreningslivet eller helt enkelt tänka litet extra på de äldre i vår egen närhet, skriver  Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs debattartikeln i Aftonbladet här

Livsmedelsbranschen behöver ta ansvar för matsvinnet

DEBATT. En nationella matbank för samhällets utsatta som drivas och finansieras gemensamt av livsmedelsbranschen, där inspiration finns att hämta i Svenska Retursystems eller Returpacks modeller. Det föreslår Anna Elgh, vd Svenska Retursystem och Lotta säfström, direktor Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen och andra idéburna organisationer runt om i landet möter idag människor som är fattiga. Matfattigdom är en helt ny förekomst i Sverige – där människor i ekonomisk och social utsatthet inte har råd med nyttig mat. Det är både människor som lever på långvarigt försörjningsstöd, ensamstående föräldrar som lever på marginalen och fattigpensionärer – vi ser nya grupper med människor i utsatthet. Livsmedelstrygghet är inte längre en självklarhet i Sverige. Detta samtidigt som vi slänger stora mängder ätbar mat i alla delar av livsmedelskedjan.

Läs debattartikeln i Aktuell Hållbarhet här

Ny stadsmission i Umeå

Idag etableras Umeå Stadsmission och blir ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det innebär att Sveriges Stadsmissioner nu finns i tio regioner. Tre nya stadsmissioner under de senaste tre åren är ett tydligt tecken på ökad fattigdom, utsatthet och utanförskap i Sverige.  

Ladda ner Pressmeddelande här

Umeå sign 20190524fixad.jpg

Katarina Markström, direktor Umeå Stadsmission; Jan-Erik Ögren, ordförande Umeå Stadsmission; Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner; Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner.