Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

Råder knappast kaos - nya asyllagen behövs inte

Flyktingpolitik. Den strängare lagstiftningen behövs inte då antalet asylsökande minskat avsevärt. Det råder knappast kris och kaos i Sverige som en del har påstått. Vi är djupt oroade över de förändringar som nu sker inom flyktingpolitiken, skriver representanter för civilsamhälle, profession och forskning som varnar för ett växande parallellsamhälle. 

 Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Eskilstuna och Örebro Stadsmission nyinvalda medlemmar i Sveriges Stadsmissioner

Under fredagens årsmöte /17/6) valdes Eskilstuna och Örebro Stadsmission in som nya medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Behoven och utsattheten i Eskilstuna och Örebro är stora och Stadsmissionernas arbete både i direkt humanitärt stöd och långsiktigt arbete för att hjälpa varje människa nödvändigt. Även ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner valdes, nämligen Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission och tidigare direktor för Stora Sköndal. 

Så här kan vi samverka i nästa kris

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Under tiden som allt detta ordnades pågick en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart, men inte hur det skulle gå till.

Nu har erfarenheterna från hösten blivit till lärdomar i "Handbok för civilsamhällets samverkan i kriser", av Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Rädda Barnen. Här presenteras en modell för samverkan i nästa kris, som tar avstamp i bildandet av en beredskapsgrupp - redan före krisen. Dags att agera och samverka redan nu, med andra ord!

Ladda ner rapporten här

Alla har rätt till ett tryggt hem

Stadsmissionen möter varje år tusentals kvinnor i utsatta situationer. En del av dessa är utsatta för våld, kontroll och hot inom nära relationer. Stadsmissionen har skyddade boenden med plats för några av dessa kvinnor, som här kan få trygghet och stöd för att kunna gå vidare i livet. En hemtrevlig miljö är en viktig del av läkeprocessen. Tillsammans med Åhléns möjliggörs nu en mer hemtrevlig och läkande inredning i Stadsmissionens skyddade boenden. 

För att skänka till kvinnor i utsatthet sms:a KVINNA50, KVINNA125 eller KVINNA200 till 72980 eller betala via internet.

Politikerna behöver säkerställa likabehandling av barns rätt till skola

Vi ser dem på gatorna i städer runt om i Sverige varje dag. Människor från betydligt fattigare EU-länder som sökt sig hit för att skapa en bättre framtid för sig och sina familjer. En del är här under en kortare period för att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna förändra den situation som präglat livet i hemlandet. Andra har som mål att stanna i Sverige permanent och bygga upp en ny tillvaro utan förtryck, fattigdom och utanförskap. Utöver deras medhavda fotografier ser vi sällan barnen. Uppskattningsvis har ett hundratal barn följt med sina föräldrar till Sverige, men det finns ett mörkertal.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle