Engagera ditt företag

I Sverige lever i dag 34 000 personer utan ett hem. Utsattheten och fattigdomen ökar. Ditt företag kan göra skillnad. Tillsammans ger vi människor i utsatthet nya möjligheter.

Stadsmissionerna verkar där människor befinner sig i sitt lokala sammanhang och finns i följande regioner: Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Varje region arbetar utifrån lokala behov, utmaningar och möjligheter. Man vägleder och stöttar människor i hemlöshet, unga och barnfamiljer i social och ekonomisk utsatthet, äldre i ensamhet och fattigdom, våldsutsatta kvinnor och familjer, flyktingar och EU-medborgare.

Hur Sveriges Stadsmissioner kan skapa värde för er

Medarbetare: Ett starkare engagemang hos medarbetarna. Attraktiv arbetsgivare.

Varumärke: Stärk bilden av ert varumärke med upp till 77 procent.

Försäljning: Ökad försäljning av produkter och tjänster.

Hållbarhet: Genom att arbeta med Sveriges Stadsmissioner kan ni arbeta med att uppfylla målen i Agenda 2030 – de Globala Målen som FN antagit.

Associationseffekt – påverkan på ert varumärke 

*SCB – 10 142 686 (mars 2018) Undersökningar av Stadsmissionens varumärke och den forskning vi tar del av kopplat till effekter av samarbeten med ideella organisationer visar att ett partnerföretag har möjlighet att stärka sitt varumärke med 77 procent genom ett samarbete med Stadsmissionen (i jämförelse med om ni inte kommunicerar med Stadsmissionen). Källa: Upplevelseinstitutet.

 

FN:s Globala mål 2030 för en hållbar utveckling

Hållbarhetsområdet blir mer och mer relevant för framtidens företag. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Att vara ett företag som aktivt bidrar till en bättre värld är i dag avgörande för att kunna fortsätta bedriva en lönsam affärsverksamhet. Stadsmissionen arbetar i dag aktivt med 12 av de 17 globala målen och vi bidrar gärna till ert företags framtida hållbarhetsarbete.

Här finns mer information om de Globala Målen: http://www.globalamalen.se/

Bli Företagspartner

Att ingå partnerskap innebär att vi tillsammans skräddarsyr ett samarbete där vi gemensamt stärker varandra. Vi utgår från gemensamma mål och värderingar och bygger ett långsiktigt partnerskap i dialog.

Läs mer om att bli Företagspartner här

Bli Företagsvän

Vill ni hjälpa oss att nå ut till fler människor i utsatthet och fattigdom? Ditt företag är med och bidrar genom att bli Företagsvän under ett år från 50.000 kronor.

Läs mer om att bli Företagsvän här

Ge en Företagsgåva

Skänk gåva av valfritt belopp till Stadsmissionens arbete för människor i utsatthet och fattigdom, på BG 900-1751.

Engagera dig i din lokala Stadsmission

Vill du engagera dig djupare hos Stadsmissionen på din ort? Medlemmarna i Sveriges Stadsmissioner finns i 10 regioner. Alla verkar på liknande sätt men utifrån olika lokala förutsättningar och behov.

Länk till lokala stadsmissioner här