Sveriges Stadsmissioner arrangerar kurser i Bostadförst

Tillsammans med bland andra Lunds universitet arrangerar Sveriges Stadsmissioner kostnadsfria kurser, utbildningar och konferenser i Bostad först. Se listan nedan för aktuella datum.

PA181945-1600x1200.jpg

Vi riktar oss både till dig som redan jobbar inom verksamheten men också till dig som är nyfiken på hur modellen fungerar. Genom att diskutera case, ta del av forskning och lyssna till föreläsningar lär vi oss mer om Bostad först som modell mot hemlöshet.

Läs mer och anmäl dig här

Sveriges Stadsmissioner Årets hållbarhets-finalist

Sveriges Stadsmissioner har utnämnts till finalist i kategorin Årets hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan 2019 för vårt arbete med att redistribuera överskott från livsmedelsbransch och -industri till människor i utsatthet. Vi är tacksamma för att vårt arbete med att bekämpa såväl matsvinn som matfattigdom uppmärksammas, och vi ser fram emot att fortsätta jobba framåt med såväl företag och bransch, som med övrig ideell sektor. Tillsammans bidrar vi till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i alla led. #matsvinn #hållbarhet #dagligvarugalan2019 #postkodeffekten

http://www.dagligvarugalan.se/awards.xhtml#Årets%20Hållbarhetsintiativ

VANDRINGAR I ALMEDALEN PÅ VÄGEN UR HEMLÖSHET

Bo Pettersson och Ann-Kristin Sörensen arbetar som boendestödjare i Helsingborgs stad och sitter i styrgruppen för Stadsmissionernas projekt Avskaffa hemlösheten med Bostad först. Under Almedalsveckan erbjöd de ett antal personer från politiken, myndigheter och civilsamhället vandringar för att samtala om Bostad Först – den modell som gett dem förutsättningar att själva ta sig ur hemlöshet.

anki-och-bo-1600x1071.jpg

På Bostad först-projektets hemsida hittar ni hela artikeln med reflektioner från Bo och Ann-Kristin. Läs den gärna här!

Samtal om äldre i Almedalen

Under onsdagen deltog projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa i Almedalen. Under huvudrubriken Erfarna tankar, hade Sveriges Stadsmissioner ett program tillsammans med sina samarbetspartners S:t Lukas och Mind under eftermiddagen.

Under hela dagen stod representanter från de olika föreningarna i ett litet tält centralt i Visby och informerade om sina verksamheter och samtalade med intresserade. De olika programpunkter gick under temat Den goda ålderdomen gäller inte alla och handlade om livsberättargrupper som ett sätt att bryta ofrivillig ensamheten, äldre sverigefinnar, en bortglömd minoritetsgrupper samt psykisk ohälsa efter pensionen.

Dagen avslutades med ett varmpratsmingel som uppmuntrade till djupare frågor än det kallprat vi är vana vid. Deltagarna fick frågekort med olika frågor att ställa till varandra som; Vad ger ditt liv mening? Vilket är ditt bästa livsråd? Vad längtar du efter i livet?

Mat som slängs eller går till den som är hungrig?

Tove Larsson, Sveriges stadsmissioners projektledare Matsvinn, deltog i ett lyckat seminarium där Svenskt Retursystem samlade ideell sektor, akademin och livsmedelsbranschen för att diskutera matsvinnsfrågan.

foto seminarium.jpeg

Maria Svantemark CSR Findus, Erica Bertilsson CSR Arvid Nordquist, Charlotta Szczepanowski CSR COOP, Tove Larsson Projektledare Stadsmissionen

Man pratade om hur livsmedelsbranschen kan samarbeta med ideella aktörer för att minska mängden mat som slängs och istället distribuera till fler människor i utsatthet och fattigdom. Fler personer i Sverige lever i fattigdom där fler än var femte person med försörjningsbidrag lever i biståndsberoende under mer än tre år och ekonomin urholkas långsamt. Samtigit slängs en tredjedel av all mat som produceras i världen. Stadsmissionerna tog hand om 1.300 ton under 2018 - det är ändå bara en bråkdel av behoven och matsvinnet. 

Se hela seminariet på https://vimeo.com/344658801

Stadsmissionerna i Almedalen 2019

Kom och träffa oss i Almedalen!

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter med människor i utsatthet, diskutera lösningar på samhällsutmaningarna och presentera verksamhet som vi bedriver. Nedan både egna seminarier och sådana där vi ingår i panelen.

Mer än tak över huvudet - så kan fastighetsbranschen ta socialt ansvar

Varför tar det så lång tid att hjälpa en människa som lever i hemlöshet? Hur är det att bo i en egen bostad efter många år i hemlöshet? Vi följer en hemlös väg till eget boende genom Stockholms Stadsmission och visar hur engagerade företagare och andra givare bidrar till praktisk nytta.

Hur kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor knappt har mat på bordet?

Matfattigdom är en ny förekomst i Sverige – där människor i ekonomisk och social utsatthet inte har råd med nyttig mat. Detta samtidigt som vi slänger stora mängder ätbar mat. Hur kan livsmedelsbranschen ta ett större ansvar för matsvinnet och samtidigt hjälpa utsatta människor?

Vem räddar Hanna och Mette? Om våldsutsatthet och beroendeproblematik

Majoriteten av kvinnor med beroendeproblematik har upplevt våld. Alltför ofta osynliggörs våldet och många lider av PTSD. Alkohol och droger används för att orka med livssituationen. Hur kan vi säkerställa att personer får rätt hjälp och inte bollas mellan olika samhällsaktörer?

Ofrivillig ensamhet - livet är värt att dela

Ofrivillig ensamhet ökar med åldern och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa och till och med självmord. Detta är förbisedda problem som skapar mycket lidande för individen och kostnader för samhället.

Hur kan vi stärka brottsutsatta barn och unga utan papper?

Barn och unga utan uppehållstillstånd som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering vittnar om rädsla för att anmäla brott till polisen och om en avsaknad av rätt stöd och information från myndigheter. Vad kan rättsväsende och civilsamhälle göra för att stärka denna grupp brottsutsatta?

Rättssäkerheten för människor på flykt behöver granskas

Asylsökande granskas i långa processer. Men vem granskar asylsystemet?

Forskning visar positiva resultat av Livsberättargrupper för äldre

Deltagande i livsberättargrupp erbjuder möjlighet att knyta nya kontakter och att få ingå i en gemenskap och ett sammanhang. Resultatet visade att deltagande i livsberättargrupp bidragit till minskad upplevd ensamhet hos äldre, och det har även visat sig bidra till minskad ångest hos deltagarna. Tillbakablickande på tidigare erfarenheter i livet och att dela dem med andra, att det är någon som lyssnar, har upplevts positivt och 97 % av deltagarna skulle rekommendera en vän att delta i livsberättargrupp. Resultatet visade att drygt hälften ansåg att deltagandet i livsberättargruppen hade gett dem större tilltro till framtiden, och de var mer nöjda med händelser som de hade att se fram emot. Deltagarna var också i högre utsträckning tillfreds med sina möjligheter att fortsätta åstadkomma saker i livet efter gruppens slut.

Att erbjuda samtalsgrupper/livsberättargrupper med ett strukturerat upplägg är en relativt enkel och kostnadseffektiv insats som kan bidra till att lindra ensamhet hos äldre. I dagsläget finns 100 gruppledare som utbildats i den metodik som använts i grupperna och förhoppningen är att insatsen framöver ska kunna komma många fler till del.

Ladda ner Ulla Petersons, Linnéuniversitetet, forskningsrapport här

Vi måste synliggöra och förebygga äldres ensamhet

Halvdagskonferens

9 maj 2019 kl. 9-12, ABF-huset, Z-salen, Sveavägen 41, Stockholm

 Bild konferensen.png

 På konferensen kommer spännande erfarenheter och forskningsresultat från Sveriges Stadsmissioners projekt Äldres existentiella och psykiska hälsa att presenteras. Projektet har skett i samverkan med S:t Lukas och Mind och är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Lyssna till bland annat Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L), Susanne Rolfner Suvanto, tidigare utredare, Ulla Peterson, universitetslektor, forskare. Upplev Livsberättelser framförda av skådespelare från Stockholms Stadsteater. Sång av Irma Schultz.

Ladda ner hela inbjudan här

Anmäl dig här!

Frågor? Kontakta Projektledare Marie-Louise Söderberg

 

Demokratiministern besöker Stadsmissionen

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke motiverade Stadsmissionens deltagare i hemlöshet att rösta genom att prata demokrati och rättigheter, friheter och ansvar att delta i demokratin, bland annat genom att rösta.

- Vi måste vara vaksamma och aktsamma och värna våra friheter och ta vara på dem, inte minst gäller det rätten att rösta. Friheten är det viktigaste vi har men det finns många som på olika sätt försöker begränsa den, sa demokratiministern.

Efter frukosten överlämnade Abbe, en av deltagarna i Stadsmissionens verksamheter och i hemlöshet, en namnlistan med insamlade underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Detta som en del av kampanjen www.borttappaderoster.se

 
Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, står

Inför valet

Stadsmissionerna verkar lokalt i storstadsregionerna och stöttar med förtidsröstning, information inför valet och valvaka. Det kan se litet olika ut på olika orter. Exempelvis i Skåne har Stadsmissionen arrangerat en studiecirkel i demokrati, utbildat demokratiambassadörer och genomfört demokrativerkstad för besökare hos Stadsmissionen. I Stockholm arrangeras politikersamtal och i Uppsala följer Stadsmissionens personal och volontärer med till valstugorna för att ta reda på fakta.

Förteckning per stadsmission

Projektledare för kvalitet- och effektmätningsprojekt sökes

Vi söker nu en projektledare med kompetens inom kvalitetsledningsarbete och effektmätning i vård och omsorg.

Vi erbjuder en dynamisk, utvecklingsinriktad, värderingsstyrd och engagerad arbetsplats. Detta är en tjänst för dig som vill arbeta självständigt och fokuserat med en förstudie för att lägga grunden för beslut om hur riksföreningens medlemmar skall arbeta med en gemensam modell för effektmätning, i stadsmissionernas hela bredd av verksamheter och med de skilda förutsättningar som finns i små och stora organisationer. De nio medlemmarna har kommit olika långt i att införa kvalitetsledningssystem och ingen mäter idag effekt.

Nu skriver vi historia – stadsmissionerna tillsammans!

Fredagen den 18 maj fastställde Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner gemensamma grundvärderingar. Avtal signerades med samtliga stadsmissioner som innebär ett stärkt gemensamt arbete för att skydda, utveckla och förvalta varumärket Stadsmissionen. Grunden är därmed lagd för ett ökat samarbete mellan stadsmissionerna, som stärker det lokala genom det nationella samarbetet. Det gör oss redo att anta dagens och morgondagens utmaningar på nya sätt - tillsammans.

RSS_am_180518-NYx.jpg

RSS_am_180518-NY (2).jpg

 

 

Miljonbelopp till stadsmissionernas arbete med unga i hemlöshet

Regeringen satsar totalt 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta sex ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland ensamkommande unga vuxna. Stockholms Stadsmission får ta del av 30 miljoner kronor, Göteborgs och Skåne Stadsmission 9,5 miljoner vardera.

Målet med regeringens satsning är att medlen ska gå till etablerade organisationer som redan idag har omfattande insatser gällande hemlöshet och unga vuxna. De kan exempelvis användas för boende eller andra insatser för att unga ska kunna komma tillbaka in i samhället.

- Vi är mycket glada över att vi får ta del av hela 30 miljoner. Det betyder att vi kan fortsätta vårt arbete med att stötta och hjälpa stadens unga vuxna som lever i hemlöshet, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

– Det är en grupp med stora behov och frågan blir akut när det gäller unga människor. Tyvärr finns det en stor risk att de hamnar i psykisk ohälsa på grund av situationer där de står utan en stabil grund som exempelvis tak över huvudet, säger Marie Hendra, tf direktor Skåne Stadsmission.

Ny satsning på Bostad Först

Till FB20170927.jpg

Igår kom PostkodLotteriet på besök med en check! 6 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioners satsning på projektet Bostad Först, en metod som i andra länder visat sig vara mycket framgångsrik när det gäller att minska hemlösheten.

Tack PostkodLotteriet!

Ny styrelseledamot i Eurodiakonia från Stadsmissionen

Anna J styrelseledamot Eurodiakonia.jpg

Anna Johansson, socialchef Stockholms Stadsmission, är nyinvald styrelseledamot i Eurodiakonias styrelse. 

Eurodiakonia är en europeisk sammanslutning av kristna organisationer och kyrkor, som samverkar kring sociala frågor. 

Att vända muggen

Sveriges Stadsmissioner har sedan flera år tillbaka mött EU-medborgare i utsatthet, människor som lever i ett utanförskap både i sitt hemland och i Sverige. De är från delar av Europa där den ekonomiska krisen slagit hårt mot industrier och arbetsmarknad. De kommer till Sverige i hopp om att försörja sig. Många av dem som Stadsmissionerna möter har ingen kännedom om svenska förhållanden, svensk arbetsmarknad och regler. Få talar svenska. I de flesta fall är det levnadsvillkoren i hemlandet som gör att man kommer till Sverige för att arbeta. När arbetsmarknaden inte möter denna arbetsresurs hamnar många på gatan och tigger. Då utsatta människor syns utanför livsmedelsbutiker, på stationer och andra offentliga utrymmen har en debatt blossat upp i Sverige gällande tiggeri. Förbud har diskuterats och politiker har uppmanat att inte skänka pengar i muggen. Sveriges Stadsmissioner anser att diskussionen är felaktig. Att diskutera tiggeriets vara eller inte vara handlar inte om att lösa problem, utan snarare om att mörklägga ett symptom på stor fattigdom i närsamhället som vi inte orkar se. Diskussionen borde i stället handla om fattigdomsbekämpning bland människor i stor utsatthet. Boten mot fattigdom är utbildning, möjlighet till försörjning och inkludering – inte förbud och avståndstagande. När fattigdomen kommer närmre är det allas vårt ansvar att inte blunda, utan bidra. Med stöd av PostkodLotteriet har Sveriges Stadsmissioner drivit projektet ”EU-migranter som resurs,” som arbetat med utbildande och arbetsintegrerande insatser för att föra människor närmare försörjning och egenmakt. Varje utsatt EU-medborgare i utanförskap måste bli en insatt EU-medborgare i innanförskap. Att vara insatt, att ha utbildning och kunskap, gör att människor kan tillvarata sina rättigheter, och skapar förutsättningar för arbete och försörjning. Att inkluderas i samhället gör att människor kan gå från utanförskap till innanförskap. Den här boken beskriver Sveriges Stadsmissioners bidrag. Vi hoppas den ska inspirera och ge verktyg till andra att fortsätta arbetet för insatta EU-medborgare i innanförskap i Sverige och Europa.

Läs boken "Att vända muggen" här

Seminarium på Internationella Fattigdomsdagen 17/10

Forskare har kartlagt den fattigdom som stadsmissionerna möter, som många gånger inte syns i offentlig statistik. Presentation och diskussion med bl.a. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Medverkande: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), Lars Svedberg, professor i socialt arbete, Lars Trägårdh, professor i historia, inriktning välfärd och civilsamhälle, Magnus Karlsson, docent i socialt arbete, fokus fattigdom, Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Anmälan på info@sverigesstadsmissioner.se

Läs hela inbjudan här

Folkbildning - en väg in i svenska samhället

 
Hur kan det stora antal flyktingar som kommit till Sverige bli delaktiga och känna sig inkluderade? Stockholms Stadsmissioner deltar i Folkbildningens forskningsdag 2016 på temat folkbildning, migration och delaktighet. 

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades.

Frågan är hur det samarbetet och erfarenheterna från den tiden kan tas tillvara i det fortsatta arbetet med att göra migranter delaktiga och känna sig inkluderade i väntan på besked om de får stanna eller inte. Det är en av de stora utmaningarna för Sverige. 

”Jag har frusit och sovit ute på kartonger”

Alfred Steinzer vet vad det betyder att frysa och att folk byter sida på trottoaren för att slippa möta honom. Under en period i livet hamnade han i missbruk, var hemlös, men fick hjälp. När han tidigare i år vann på Postkodlotteriet var det en självklarhet att ge en del av vinsten till att hjälpa hemlösa.

Så här kan vi samverka i nästa kris

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Under tiden som allt detta ordnades pågick en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart, men inte hur det skulle gå till.

Nu har erfarenheterna från hösten blivit till lärdomar i "Handbok för civilsamhällets samverkan i kriser", av Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Rädda Barnen. Här presenteras en modell för samverkan i nästa kris, som tar avstamp i bildandet av en beredskapsgrupp - redan före krisen. Dags att agera och samverka redan nu, med andra ord!

Ladda ner rapporten här

Mellan hopp och förtvivlan - En lägesrapport om minderåriga EU-medborgare i utsatthet

För att uppmärksamma de minderåriga EU-medborgare i utsatthet som inte får sina rättigheter respekterade. har Rädda Barnen, Göteborgs Räddningsmission och Sveriges Stadsmissioner tagit fram rapporten ”Mellan hopp och förtvivlan”.

Rapporten lyfter berättelser från minderåriga EU-medborgare i utsatthet, både de som är kvar i Rumänien och de som är med sina föräldrar här i Sverige. 

Mellan hopp och förtvivlan - En lägesrapport om minderåriga EU-medborgare i utsatthet

 

Folder om social mobilisering

Sociala mobiliseringsprocesser kan ta många olika uttryck. Alltifrån självhjälpsgrupper
och grannsamverkan till revolution ryms i begreppet. Gemensamt är
att människor går samman för att förändra en situation som de upplever
som bristfällig, begränsande eller förtryckande.

Den här metodskriften vänder sig till dig som arbetar med socialt
arbete i en kommun eller i civilsamhället, är organiserad i föreningslivet,
studerande eller engagerad och intresserad av samhällsarbete i
bred mening. Syftet med skriften är att inspirera till att utveckla det
sociala arbetet.

Ladda ner foldern här

Konferens om social mobilisering

Så här kan man stötta människor i utsatthet att själva aktivera sig och värna sina rättigheter - lär om Stadsmissionernas erfarenheter från projektet "Social mobilisering", med stöd av PostkodLotteriet, på konferensen i Malmö 3 december! Klicka på bilden