Det här gör Stadsmissionerna för flyktingarna

Sveriges Stadsmissioner verkar för de allra mest utsatta, däribland de flyktingar som redan tagit sig till Sverige. I följande verksamheter möter och hjälper vi flyktingarna:

Boende för ensamkommande flyktingbarn med permanent uppehållstillstånd samt träningsboende

Crossroads - rådgivning till EU-migranter och tredjelandsmedborgare (som har permanent uppehållstillstånd i EU) angående rättigheter, skyldigheter och möjligheter i Sverige. Här kan man även få sina basbehov tillgodosedda (mat, dusch, sova en stund) samt utbildning i svenska...

SFI-kurser för nyanlända på folkhögskola.

Öppna verksamheter där alla är välkomna, även flyktingar. Här kan de få värme,  mat , samtal och gemenskap.

Källan i Fisksätra, Stockholm: en mötesplats i kristet-katolskt-muslimskt samarbete där stadsmissionerna nu möter ett ökat antal nyligen anlända flyktingar som får hjälp med  akut stöd i forma av mat, kläder och råd och stöd att orientera sig i det svenska samhälle.

Uppsala: Ebbastegen för nyanlända kvinnor (alla är från Syrien just nu), där man får stöd och hjälp med att komma snabbare in i samhället

Kvinnobyrån i Uppsala dit många utsatta kvinnor som nyligen kommit till Sverige kommer. Här får de kuratorsamtal, psykoterapi och gemenskap i öppna och slutna gruppaktiviteter

Mottagande av nyanlända flyktingar på Centralstationen i Göteborg.

Transitboende i Göteborg

Aktiviteter och lekar för barn och ungdomar vid flyktingförläggningen i Helgelsebo norr om Kalmar, samt svenskundervisning.

Akutboende för ensamkommande flyktingbarn i Linköping.

Juristrådgivning för nyanlända flyktingbarn och -familjer i Skåne.

Flyktingboende i Stockholm.

Boende för ensamkommande flyktingbarn i Uppsala.