Folkbildning - en väg in i svenska samhället

 
Hur kan det stora antal flyktingar som kommit till Sverige bli delaktiga och känna sig inkluderade? Stockholms Stadsmissioner deltar i Folkbildningens forskningsdag 2016 på temat folkbildning, migration och delaktighet. 

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades.

Frågan är hur det samarbetet och erfarenheterna från den tiden kan tas tillvara i det fortsatta arbetet med att göra migranter delaktiga och känna sig inkluderade i väntan på besked om de får stanna eller inte. Det är en av de stora utmaningarna för Sverige. 

Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades.

Frågan är hur det samarbetet och erfarenheterna från den tiden kan tas tillvara i det fortsatta arbetet med att göra migranter delaktiga och känna sig inkluderade i väntan på besked om de får stanna eller inte. Det är en av de stora utmaningarna för Sverige. 

Folkbildningen i en globaliserad värld

Det är bakgrunden till Fortbildningens forskningsdag 2016 den 13 september på temat folkbildning, migration och delaktighet. Erik Nilsson, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet och regeringens samordningsansvarig för flyktingmottagande i kommunerna, deltar i en paneldebatt där ämnet just är kommunernas flyktingmottagande.

I debatten deltar Victoria Engman Broadley, Stockholms Stadsmission för Sveriges Stadsmissioner, Maureen Hoppers, Öppna Dörren och Kristof Tamas, Delmi.   

Sveriges Stadsmissioner deltar mot bakgrund av den rapport som Sveriges Stadsmissioner tagit fram i samarbete med Röda Korset och Rädda Barnen och med erfarenhet från 2015 års unika flyktingsituation. I rapporten "Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser" presenteras en metod inför nästa kris. 

Checklista för effektiv samverkan

Rapporten innehåller bland annat en checklista med sju steg för en effektiv samverkan inom civilsamhället vid humanitära insatser. 

1. Bilda ett nätverk som bygger på gemensamma grundläggande värderingar. Utforma en övergripande avsiktsförklaring om samarbete.
2. Rapid response – Genomför gemensamt en första lägesbild och behovsanalys. Tillsätt en insatsgrupp om situationen är akut.
3. Förberedande organisering – Utforma ett samarbetsavtal som beskriver den gemensamma inriktningen för insatsen samt varje organisations åtagande.

Läs hela checklistan och ladda ned rapporten här.