Forskning visar positiva resultat av Livsberättargrupper för äldre

Deltagande i livsberättargrupp erbjuder möjlighet att knyta nya kontakter och att få ingå i en gemenskap och ett sammanhang. Resultatet visade att deltagande i livsberättargrupp bidragit till minskad upplevd ensamhet hos äldre, och det har även visat sig bidra till minskad ångest hos deltagarna. Tillbakablickande på tidigare erfarenheter i livet och att dela dem med andra, att det är någon som lyssnar, har upplevts positivt och 97 % av deltagarna skulle rekommendera en vän att delta i livsberättargrupp. Resultatet visade att drygt hälften ansåg att deltagandet i livsberättargruppen hade gett dem större tilltro till framtiden, och de var mer nöjda med händelser som de hade att se fram emot. Deltagarna var också i högre utsträckning tillfreds med sina möjligheter att fortsätta åstadkomma saker i livet efter gruppens slut.

Att erbjuda samtalsgrupper/livsberättargrupper med ett strukturerat upplägg är en relativt enkel och kostnadseffektiv insats som kan bidra till att lindra ensamhet hos äldre. I dagsläget finns 100 gruppledare som utbildats i den metodik som använts i grupperna och förhoppningen är att insatsen framöver ska kunna komma många fler till del.

Ladda ner Ulla Petersons, Linnéuniversitetet, forskningsrapport här