Minskat matsvinn och minskad fattigdom - cirkulär ekonomi

I september 2018 startade Sveriges Stadsmissioner ett tvåårigt matsvinnsprojekt finansierat av Postkodlotteriet. Syftet är att ta tillvara på en mycket större del av det ätbara matsvinnet från den svenska livsmedelsproduktionen, logistiken och handeln och se till att den når människor i utsatta situationer.

Produktionen av den mat som varje år slängs i Sverige motsvarar enligt naturvårdsverket cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Produkterna slängs bland annat på grund av överproduktion, kort datum, inaktuella förpackningar eller felmärkning. Denna mat kan vi inom Sveriges Stadsmissioner ta emot och redistribuera till människor som lever i utsatta livssituationer via våra matbanker. Stadsmissionerna möter idag ett ökat antal människor som lever i matfattigdom, med bristande ekonomi och därmed inte tillräckligt mycket och hälsosam kost för en näringsriktig kost. 

Mat som doneras till Stadsmissionerna når via regionala och lokala matbanker människor i behov på olika sätt, bland annat genom matservering i sociala verksamheter som t.ex. i Skåne och i Göteborgs stadsmissioner. Vi delar också ut fler än 700 matkassar per vecka, bland annat i Eskilstuna och Uppsala. I Stockholm säljer vi maten till behövande medlemmar till mycket reducerat pris i Matmissionen-butikerna. Många stadsmissioner erbjuder också arbetsträning inom sina verksamheter för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Sveriges Stadsmissioner hanterar i dagsläget i de lokala stadsmissionerna tillsammans drygt 25 ton livsmedel i veckan, motsvarande ungefär 2,5 miljoner måltider per år. I och med projektet rustar vi nu för att kunna hantera mycket mer.

Projektet utvecklas i nära samarbete med livsmedelsbranschen, bland annat genom att bjuda in livsmedelsaktörer till specifika utvecklingsprojekt samt till årliga workshops kring redistribution av överskottslivsmedel.

Genom att se till att den mat som produceras verkligen blir till måltider värnar vi både om våra medmänniskor och vår miljö. Det känns bättre i magen då.

Vill du veta mer om projektet, kontakta projektledare Anne Lunde Dinesen, Anne.LundeDinesen@stadsmissionen.se.

Vill ditt företag donera överskottslivsmedel, minska matsvinnet och bidra till människor i utsatthet? Kontakta Livsmedelskoordinator Jens Jonsson, Jens.Jonsson@stadsmissionen.se.