"Vi pratar inte om fattigdom, men vi möter den varje dag", säger Sanna Detlefsen, biträdande direktor Göteborgs stadsmission. "De system vi har för att hantera den nya fattigdomen räcker inte till", svarar Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och menar att det finns många som faller igenom, "vi behöver ta hand om varenda unge".

Varsamt, varmt och välformulerat leder Peter Örn dagen vidare till papperslösas barn och problematiken kring barn som vuxit upp, tagit sin studentexamen och bara känner till Sverige som sitt hemland - men som inte har rätt att stanna, studera eller söka arbete. "Barn och unga som växer upp i Sverige ska ha möjlighet att stanna", säger Marika Markovits, direktor Stockholms stadmission och ordförande i Sveriges stadsmissioner. Louise Dane, doktorand i migrations- och barnrätt, beskriver hur den lag som ändrades i syfte att underlätta för dessa barn att stanna i Sverige kommit att misstolkas och beslut som rör barnen 

DSC00984.JPG

faller tillbaka på att de vistats i Sverige olovligen. Juristerna och politikerna behöver civilsamhällets stöd för att det här ska bli rätt och bra, säger politikerna Johanna Jönsson (C) och Carina Ohlsson (S).

Seminariet om EU-migranter var fullsatt. Thomas Hammarberg, ordförande i Kommissionen mot antiziganism och fd Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, pekade på att mycket hatbrott sker idag mot EU-migranter och att vi måste se på dem som människor som gjort ett rationellt val att komma till Sverige. "Ingen kommer till Sverige för att tigga, de vill jobba", säger Margaretha Paras Svensson, verksamhetschef Uppsala stadsmission. Ett eventuellt tiggeriförbud löser inga proble

m, utan flyttar bara på det, konstaterar Per Eriksson, fd rektor Lunds universitet, och menar att tiggeriförbud i sig skapar rasism och segregation. Thomas Hammarberg påpekar att vi idag diskuterar lösningar på situationen för romer, som under mycket lång tid haft det svårt i Europa "lösningarna finns där, bara vi vill och har tålamod att låta det ta tid".

Ett sätt att förbättra förutsättningarna för människor i utsatthet är att stötta så att de själva kan förbättra sin livssituation. Sveriges Stadsmissioner har under tre år genomfört ett pilotprojekt med stöd av PostkodLotteriet i social mobilisering. Frida Yohannes berättade om Stadsmissionernas erfarenheter och vi fick ta del av erfarenheterna i Bronx, av grundaren till Vamos Unidos, Rafael Samanez. Avslutan
de reflektioner av Juan Velasquez, lektor Göteborgs universitet.

Frukost- och lunchcatering genomfördes av föreningen "Alltid på väg", som grundats genom Stadsmissionernas sociala mobiliseringsprojekt. Projektet kommer att avslutas med en konferens där erfarenheter, metoder och slutsatser kommer att genomföras senare i höst.

Stort tack också till Peter Örn för ett fantastiskt sätt att möta människor och få oss att följa och förstå samtalen!

 

  

Skriv på vår namninsamling mot nya momsregler 

Januari, 2015 

Skatteverkets nya momsregler är ett dråpslag mot de välgörenhetsorganisationer som bedriver ideell second handförsäljning. Hjälp oss och de andra ideella second handorganisationerna med ditt namn. För att skriva under - följ länken nedan. 

http://www.skrivunder.com/nejtillnyamomsregler