Projektledare för kvalitet- och effektmätningsprojekt sökes

Vi söker nu en projektledare med kompetens inom kvalitetsledningsarbete och effektmätning i vård och omsorg.

Vi erbjuder en dynamisk, utvecklingsinriktad, värderingsstyrd och engagerad arbetsplats. Detta är en tjänst för dig som vill arbeta självständigt och fokuserat med en förstudie för att lägga grunden för beslut om hur riksföreningens medlemmar skall arbeta med en gemensam modell för effektmätning, i stadsmissionernas hela bredd av verksamheter och med de skilda förutsättningar som finns i små och stora organisationer. De nio medlemmarna har kommit olika långt i att införa kvalitetsledningssystem och ingen mäter idag effekt.

Din roll

Din huvuduppgift är att genomföra en förstudie enligt ett förstudiedirektiv som är fastställt av styrelsen. Förstudien ska utgöra beslutsunderlag i styrelsen för ett eventuellt fortsatt effektmätningsprojekt för alla medlemsorganisationer. Efter beslut utformar du en projektplan för kommande effektmätningsprojekt. I arbetet ingår att utbilda styrelsen i dessa frågor samt rapportera i styrgrupp och styrelse.

Du samarbetar med en kontaktperson i varje stadsmission och genomför under 6 månader en nulägesbeskrivning av de kvalitetsledningssystem som medlemmarna har idag, en omvärldsanalys utifrån myndigheters och intressenters krav samt undersöker modeller för effektmätning som andra har utvecklat och som kan användas av riksföreningen.

Du kommer att ha din anställning i en lokal stadsmission där arbetsplats och arbetsledning erbjuds. Du kommer att ha månadsavstämningar med styrgruppen i projektet.

Kvalifikationer

Vi söker dig med minst 3 års erfarenhet av att arbeta med projektledning och med systematiskt kvalitetsledningsarbete, gärna med erfarenhet från ideell, privat eller offentlig sektor för vård och omsorg. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt när det gäller att skapa förståelse för detta kompetensområde. Du har erfarenhet av att leda workshops och arbeta med processkartläggningar. Din förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift är god, du har god vana av projektrapporterring och projektplaner. Det är en tillgång om du har insyn i de IT-baserade stödsystem för kvalitets- och effektmätning som finns på marknaden.

Som person är du engagerad, systematik-orienterad och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor. Du är lyhörd för andras perspektiv och synpunkter samtidigt som du är tydlig i din kommunikation. Du är analytisk och trivs med att arbeta självständigt och fatta egna beslut.

Om Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en nationell ideell förening vars uppdrag är att samordna alla stadsmissioner som är medlemmar (idag 9 st) i frågor om kommunikation, insamling, opinionsbildning, verksamhetsutveckling i socialt arbete. Tillsammans omsätter vi drygt 800 miljoner kr per år.

Ansökan

Skicka ansökan senast den 29 juni till: https://stadsmissionen2.varbi.com/se/what:job/jobID:212632/

Intervjuer kommer att ske vartefter ansökningar inkommer. 

Tjänsten är placerad vid en lokal stadsmission i din närhet. Rekrytering sker av styrgruppens ledamöter: Direktor för Stockholm Stadsmission Marika Markovits och Direktor för Uppsala Stadsmission Margareta Paras Svensson.

Tjänsten är en visstidsanställning under 4 månader 100% eller 6 månader 60% med start den 1 september. Om förstudien leder till ett beslut om projekt finns möjlighet till förlängt uppdrag.

Anställningsform:        Visstidsanställning 4-6 månader
Omfattning:                  60-100%
Sysselsättningsgrad:   24-40 tim per vecka (4 månader 100% eller 6 månader 60% )
Tillträde:                         1 september2018
Löneform:                      Månadslön
Ort:
                                  En stadsmission nära dig! (Malmö, Kalmar, Göteborg, Örebro, Linköping Eskilstuna, Västerås, Stockholm eller Uppsala)

Skriv ut här: Annons Projektledare för kvalitet- och effektmätningsprojekt Sveriges Stadsmissioner_juni2018.pdf