Se inbjudan här

 

 

Folder om social mobilisering

”Den kanske viktigaste lärdom vi fick när vi jobbade som möjliggörare
var att de mobiliseringar som blev lyckade var de som
från början hade initierats av rättighetsbärarna.
Men någon gång lyckades vi faktiskt ändå uppmuntra till en
mobilisering genom att så ett frö, och sedan vänta. Gruppen
tog kontakt igen på eget initiativ och hade då hittat en problemställning
och ville mobilisera sig.” ladda ner folder här

Konferens om social mobilisering

Så här kan man stötta människor i utsatthet att själva aktivera sig och värna sina rättigheter - lär om Stadsmissionernas erfarenheter från projektet "Social mobilisering", med stöd av PostkodLotteriet, på konferensen i Malmö 3 december! Klicka på bilden