Folder om social mobilisering

”Den kanske viktigaste lärdom vi fick när vi jobbade som möjliggörare
var att de mobiliseringar som blev lyckade var de som
från början hade initierats av rättighetsbärarna.
Men någon gång lyckades vi faktiskt ändå uppmuntra till en
mobilisering genom att så ett frö, och sedan vänta. Gruppen
tog kontakt igen på eget initiativ och hade då hittat en problemställning
och ville mobilisera sig.” ladda ner folder här