Mått på fattigdomen

Sveriges Stadsmissioner har beslutat fortsätta samarbetet med Ersta Sköndal Högskola för att bygga vidare på mätningen kring den fattigdom som Stadsmissionerna möter i sina verksamheter runtom i landet. Mätningar kommer att ske 3 gånger per år under de 2 närmsta åren. Syftet är att mäta utvecklingen av fattigdomen i Sverige och att komplettera de officiella siffrorna med fakta från Stadsmissionerna som ofta möter människor utanför systemet. Det ger en god kunskap för ett arbete för ett Sverige där alla får sina basbehov och mänskliga rättigheter uppfyllda. 

Fattigdomsrapporten – Stadens fattiga 2015: Bryt tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige.

Sveriges Stadsmissioner släpper i dag rapporten ”Stadens fattiga – en rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom”. I samarbete med Magnus Karlsson, docent vid Ersta Sköndal Högskola, har Sveriges sju stadsmissioner tagit fram ett underlag som visar hur den svenska fattigdomen ser ut i verkligheten. De samlade erfarenheterna från stadsmissionernas sociala verksamheter som nu sammanställts i årets fattigdomsrapport tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. 

Det handlar inte bara om människor som av olika skäl inte har tillgång till de allmänna välfärdssystemen, som EU-migranter och papperslösa. Bland de allra fattigaste i vårt samhälle finns också en grupp människor som egentligen borde ha rätt till stöd men som av någon anledning inte får det, individer som av olika skäl hamnat mellan stolarna.  

-          Det finns en grupp människor med personnummer som befinner sig helt utanför systemet och forskningsrapporten ”Stadens fattiga” synliggör dessa. Människor som inte har någonting blev plötsligt synliga, säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

-          Bland de allra fattigaste finns också långvariga biståndsmottagare, som många gånger inte har råd med mat i slutet av månaden och inte har råd att köpa saker som behövs i vardagen. Det ekonomiska biståndet är inte beräknat för att leva på under en längre tid, men det finns de som tvingas göra det och de lever i stor utsatthet, säger Marika Markovits.

Läs pressmeddelandet här

Fattidomsrapporten-sammanfattning.pdf

Läs rapporten här

I samarbete med

SPL_logo_2013_RGB300_140px.jpg