Mått på fattigdomen

Sveriges Stadsmissioner har beslutat fortsätta samarbetet med Ersta Sköndal Högskola för att bygga vidare på mätningen kring den fattigdom som Stadsmissionerna möter i sina verksamheter runtom i landet. Mätningar kommer att ske 3 gånger per år under de 2 närmsta åren. Syftet är att mäta utvecklingen av fattigdomen i Sverige och att komplettera de officiella siffrorna med fakta från Stadsmissionerna som ofta möter människor utanför systemet. Det ger en god kunskap för ett arbete för ett Sverige där alla får sina basbehov och mänskliga rättigheter uppfyllda.