Stadsmissionerna i Almedalen 2019

Kom och träffa oss i Almedalen!

Vi vill dela med oss av våra erfarenheter med människor i utsatthet, diskutera lösningar på samhällsutmaningarna och presentera verksamhet som vi bedriver. Nedan både egna seminarier och sådana där vi ingår i panelen.

Mer än tak över huvudet - så kan fastighetsbranschen ta socialt ansvar

Varför tar det så lång tid att hjälpa en människa som lever i hemlöshet? Hur är det att bo i en egen bostad efter många år i hemlöshet? Vi följer en hemlös väg till eget boende genom Stockholms Stadsmission och visar hur engagerade företagare och andra givare bidrar till praktisk nytta.

Hur kan vi ha ett överflöd av livsmedel samtidigt som människor knappt har mat på bordet?

Matfattigdom är en ny förekomst i Sverige – där människor i ekonomisk och social utsatthet inte har råd med nyttig mat. Detta samtidigt som vi slänger stora mängder ätbar mat. Hur kan livsmedelsbranschen ta ett större ansvar för matsvinnet och samtidigt hjälpa utsatta människor?

Vem räddar Hanna och Mette? Om våldsutsatthet och beroendeproblematik

Majoriteten av kvinnor med beroendeproblematik har upplevt våld. Alltför ofta osynliggörs våldet och många lider av PTSD. Alkohol och droger används för att orka med livssituationen. Hur kan vi säkerställa att personer får rätt hjälp och inte bollas mellan olika samhällsaktörer?

Ofrivillig ensamhet - livet är värt att dela

Ofrivillig ensamhet ökar med åldern och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa och till och med självmord. Detta är förbisedda problem som skapar mycket lidande för individen och kostnader för samhället.

Hur kan vi stärka brottsutsatta barn och unga utan papper?

Barn och unga utan uppehållstillstånd som utsätts för våld, utnyttjande och exploatering vittnar om rädsla för att anmäla brott till polisen och om en avsaknad av rätt stöd och information från myndigheter. Vad kan rättsväsende och civilsamhälle göra för att stärka denna grupp brottsutsatta?

Rättssäkerheten för människor på flykt behöver granskas

Asylsökande granskas i långa processer. Men vem granskar asylsystemet?