Engagera ditt företag

I Sverige finns idag 34.000 människor utan ett hem. Utsattheten och fattigdomen ökar. Ditt företag kan göra skillnad. Tillsammans ger vi människor i utsatthet nya möjligheter.

Sveriges Stadsmission verkar där människor befinner sig, i sitt lokala sammanhang – hos de lokala stadsmissionerna i stora delar av Sverige. Stadsmissionerna finns i följande regioner: Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Varje region arbetar utifrån lokala behov, utmaningar och möjligheter. Man vägleder och stöttar människor i hemlöshet, unga och barnfamiljer i social och ekonomisk utsatthet, äldre i ensamhet och fattigdom, våldsutsatta kvinnor och familjer, flyktingar och EU-medborgare. 

Bli Företagspartner

Att ingå partnerskap innebär att vi tillsammans skräddarsyr ett samarbete där vi gemensamt stärker varandra. Vi utgår från gemensamma mål och värderingar och bygger ett långsiktigt partnerskap i dialog.

Läs mer om att bli Företagspartner här

Bli Företagsvän

Vill ni hjälpa oss att nå ut till fler människor i utsatthet och fattigdom? Ditt företag är med och bidrar genom att bli Företagsvän under ett år från 50.000 kronor.

Läs mer om att bli Företagsvän här

Ge en Företagsgåva

Skänk gåva av valfritt belopp till Stadsmissionens arbete för människor i utsatthet och fattigdom.

Skänk en Företagsgåva här

Engagera dig i din lokala Stadsmission

Vill du engagera dig djupare hos Stadsmissionen på din ort? Medlemmarna i Sveriges Stadsmissioner finns i 9 regioner. Alla verkar på liknande sätt men utifrån olika lokala förutsättningar och behov.

Länk till lokala stadsmissioner här