Vi utvecklar våra företagssamarbeten utifrån företagets engagemang och möjligheter att stötta där behoven finns. Kontakta oss för att inleda en dialog!

Kontaktperson företagssamarbeten: Karin Timm Östlund, tel 08-684 230 69, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se    

Våra företagspartners

Svenska PostkodLotteriet

Åhlens_Röd_RGB.jpg