Sveriges Stadsmissioner
 
Sveriges Stadsmissioner bildades 2007, och har bland annat till syfte att främja en gemensam dialog, opinionsbildning och utveckling för de olika lokala Stadsmissionerna. Bakom bildandet står Stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm och Uppsala. Idag består Sveriges Stadsmissioner av 9 stadsmissioner, med nybildade Eskilstuna och Örebro stadsmission samt Västerås stadsmission.

- Det här ger oss ökade möjligheter att arbeta brett över hela Sverige. Det är viktigt framför allt när det gäller opinionsbildning, inte minst eftersom människor i utsatthet har svårt att göra sina röster hörda och antalet hemlösa ökar i hela landet, säger Lars Linebäck, direktor för Linköping Stadsmission, och Sveriges Stadsmissioners första styrelseordförande.

Medlemsorganisationerna är fristående ideella föreningar eller stiftelser, vilka har 90-konto och är medlemmar, eller ansöker om medlemskap, i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd).

LarsLinebck2.jpg- Det är viktigt att namnet ”Stadsmission” förknippas med en uthållig, handlingskraftig social verksamhet, som välkomnar alla människor som lever i utsatthet, menar Lars Linebäck och fortsätter: Vi arbetar nära individen för att avhjälpa akut nöd och på sikt för att förändra livssituationen. Dessutom utmanar vi det som i samhället skapar nöden och utsattheten. Namnet Stadsmission ska borga för god kvalitet och god hantering av gåvomedel.

Riksföreningen ska förvalta varumärket ”Stadsmission”. Föreningen är öppen för medlemskap för svenska Stadsmissioner som driver professionell social verksamhet utifrån en kristen värdegrund i enlighet med kyrkornas diakonala uppdrag.

Organisationsnummer: 802439-9704