Medlem i FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Effektrapport 2017

Effektrapport 2016

Effektrapport 2015

Effektrapport 2014

Effektrapport 2013

Sveriges Stadsmissioner är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII är en branschorganisation som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt.

Medlemmar i FRII förbinder sig att tillämpa FRIIs Kvalitetskod, samt följa FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Medlemskap beviljas organisation som innehar 90-konto och som regelmässigt bedriver insamling.

FRIIs årsmöte 2013 beslöt om en uppdaterad kvalitetskod som kort innebär:
- en extern revisorsgranskning av koden krävs vartannat år
- varje medlemsorganisation ska årligen, från 2014, upprätta en effektrapport enligt FRIIs mall för effektrapportering.

Mer om den nya kvalitetskoden från FRII

Mer om FRII