Styrelse & valberedning

Sveriges Stadsmissioners verksamhet leds av en styrelse som ansvarar för organisation och förvaltning.

Styrelsen består av en ledamot från varje medlemsorganisation (Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro), och en suppleant för varje ledamot. Ordinarie ledamöter är respektive medlemsorganisations direktor, eller annan högste ansvarig.

 

Styrelseordförande

Lotta Säfström, direktor/VD Göteborgs kyrkliga stadsmission. Socionom och diakon som tidigare har arbetat bland annat som chef för diakonal utveckling, samt direktor på Stiftelsen Stora Sköndal. Lotta Säfström är även utbildad inom ledarskapsfrågor för idéburna organisationer, och innehar sedan 2010 tjänsten som direktor/VD för Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

Vice ordförande

Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission. Sanna Detlefsen har arbetat på Linköpings Stadsmission sedan 2003, som områdeschef sedan 2010 och som direktor sedan 2016. Under flera år har hon kombinerat chefskap med att arbeta med behandling, främst för kvinnor med beroendeproblematik och våldsutsatthet. Sanna är beteendevetare i grunden, och har bland annat arbetat förebyggande med frågor kring självmord.

Ordinarie ledamöter

Tomas Lindroos, direktor Eskilstuna Stadsmission. Direktor på Eskilstuna Stadsmission från 2016. Bakgrund inom kommunikation, insamling och marknadsföring främst inom ideell sektor. Driven av att arbeta med strategisk utveckling och ledarskap. Lång erfarenhet och högskoleutbildad.

Susanne Lundström, direktor Kalmar Stadsmission. Susanne Lundström är direktor för Kalmar Stadsmission, och har jobbat i organisationen sedan 2010. Hennes ordinarie tjänst är som ekonomiansvarig, och Susannes bakgrund ligger inom ekonomi- och servicevärlden.

Marika Markovits, direktor Stockholms Stadsmission. Marika Markovits är präst i Svenska kyrkan och har arbetat många år i förort med fokus på barn och unga. Marika har arbetat som direktor för Stockholms Stadsmission sedan 2004 och ordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse sedan 2003. Ordförande i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner sedan juni 2014.

Birthe Wallin, direktor Skåne Stadsmission. Birthe Wallin är utbildad diakon med tidigare tjänster som bland annat diakonikonsulent i Svenska Kyrkan, församlingsdiakon och behandlingsassistent. Birthe innehar tjänsten som direktor på Skåne Stadsmission sedan år 1994.

Margaretha Svensson Paras, direktor Uppsala Stadsmission. Margaretha Svensson Paras har en bakgrund som bland annat diakonstrateg i Svenska Kyrkan och generalsekreterare för Hela Människan. Margeretha har förutom sin diakonutbildning, även utbildningar inom pedagogik samt psykosocial arbetsmetod. Verksamhetschef på Uppsala Stadsmission sedan 2006.

Magnus Uhlin, direktor Västerås Stadsmission. Magnus Uhlin har ett förflutet i den offentliga sektorn främst med fokus ekonomi och verksamhetsutveckling. Direktor för Västerås stadsmission sedan våren 2018. 

Monica Gunnarsson, direktor Örebro Stadsmission. Monica Gunnarsson har en bakgrund inom hälso- och sjukvårdssektorn och näringslivet. Hon har en bred erfarenhet i olika ledande positioner och har under de senaste 10 åren verkat som sverigechef på ett läkemedelsbolag. Med en bakgrund som sjuksköterska och utbildning i ekonomi/ledarskap/organisation tillsammans med sin arbetslivserfarenhet som chef, vill hon vara med och driva en organisation i utveckling.  

Suppleanter

Carolina Bäck, Eskilstuna Stadsmission

Karolina Norin, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission. Karolina är verksamhetsstrateg och har arbetat i organisationen sedan 2014. Hon har en Pol. mag. examen med ekonomisk inriktning och har tidigare arbetat inom Volvokoncernen.

Katarina Borgemo, Kalmar Stadsmission. Katarina är diakon och verksamhetsansvarig för Hands On på Kalmar Stadsmission, har tidigare arbetat som församlingsdiakon och förskolechef. 

Kerstin Ellis, Linköpings Stadsmission. Kerstin är administrativ chef på Linköpings stadsmission sedan 2016, lång erfarenhet som ekonomichef, på Skatteverket, privat näringsliv t.ex. Kolmården, m.m. 

Pernilla Jonsson, Skåne Stadsmission. Pernilla har lång erfarenhet av kommunikation och marknadsföring från bl a Sydsvenskan och Studentlitteratur. Senast arbetade hon som marknadsansvarig på Barnfonden med ansvar för varumärke och värvning av givare.

Marika Hjelm Siegwald, Stockholms Stadsmission. Marika är Kommunikations- och insamlingschef på Stockholms Stadsmission sedan 2015. Hon har tidigare jobbat som kommunikationschef på Coop, som kommunikationschef för ABSOLUT VODKA samt för barnrättsorganisationen Plan Sverige.

Dirk Kehr, Uppsala Stadsmission. Föreståndare på Uppsala Stadsmissions Hantverksslussen och pilotprojektet, Arbetsintegrerade öppenvårdsbehandling. Dirk har ansvarat för Hantverksslussen sedan 2009. Dirks akademiska bakgrund är inom religionsvetenskap, religionspsykologi och feedback informerad terapi. Tidigare har Dirk varit föreståndare för ett gruppboende inom L’arche rörelsen samt arbetat inom trä tillverkningsindustri.

Sofie Berglund, Västerås Stadsmission. Utbildad socialpedagog. Tidigare arbetat inom LSS och HVB. Anställd på Västerås stadsmission sedan våren 2015. Enhetschef för dag -och ungdomsverksamheten sedan 1 juni 2018.

Katarina Åkerling Lindholm, Örebro Stadsmission. Organisations- och utvecklingschef. Katarina har en gedigen erfarenhet och kompetens inom organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Hon har en universitetsutbildning inom beteendevetenskap med psykologi som huvudämne. Vidare har hon erfarenhet från att arbeta inom olika sektorer på arbetsmarknaden som både chef och ledare och har genomgått flertalet certifierade ledarskapsutbildningar.

Valberedning

Sammankallande
Per-Olof Söderberg, ordförande Stockholms Stadsmission

Ledamöter

Eva Eriksson, ordförande, Göteborgs Stadsmission
Ola Tyrberg, ordförande, Kalmar Stadsmission                                                
Pether Nordin, ordförande, Linköpings Stadsmission
Carina Brorman, ordförande, Skåne Stadsmission
Thomas Sonesson, ordförande, Uppsala Stadsmission
Ola Söderberg, ordförande, Västerås Stadsmission
Rose-Marie Frebran, Örebro Stadsmission

Lars G Linder, ordförande Eskilstuna Stadsmission