Sveriges stadsmissioner: Allt fler hamnar i ofrivillig papperslöshet

DEBATT. Migrationsverket fortsätter att fatta utvisningsbeslut som om allt vore som vanligt. Men med begränsade transportmöjligheter och stängda gränser blir människor fast i Sverige när utvisningarna inte går att verkställa. Inför tidsbegränsat uppehållstillstånd under pandemin, skriver Lotta Säfström, Sveriges stadsmissioner. 

Läs debattartikeln på Altinget.se här

Ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner

På Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners årsmöte valdes Tomas Lindroos till ny ordförande. Lindroos har suttit i styrelsen sedan 2017 och arbetar som direktor vid Eskilstuna Stadsmission sedan grundandet 2016. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bildades år 2007 för att stödja sina medlemmar, de lokala stadsmissionerna. Sedan dess har antalet medlemmar vuxit till tio stadsmissioner med verksamhet på ett trettiotal orter från Umeå i norr till Malmö i söder.

Ladda ner pressmeddelande här

Sveriges Stadsmissioner möter Kungen och Drottningen

Kungen och Drottningen visar intresse och engagemang för Stadsmissionens arbete i samband med Corona och hur medel från Prins Carl Gustafs stiftelse används i arbetet med att lindra krisens konsekvenser bland annat för äldre.

Mötet ägde rum torsdagen 14 maj mellan Sveriges Stadsmissioner och Kungen och Drottningen och hölls online.

Hovet möte.jpg

100 miljoner kronor till utsatta och äldre

I veckan föreslogs en satsning om 100 miljoner kronor till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin. 

Sveriges Stadsmissioner ser hur människor som redan levde i stor utsatthet nu riskerar att hamna ännu längre ut, samtidigt som nya grupper kommer att föras ut mot marginalerna. Stadsmissionen välkomnar insatser, den är välbehövlig.

- Vi är tacksamma över det ekonomiska tillskottet och ser det som en bra början för 2020, dock kommer ytterligare medel och insatser krävas inför 2021, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

Åsa+Amanda.jpg

12 miljoner kronor från Radiohjälpen till Sveriges Stadsmissioner

Utsattheten hos den som redan lever i fattigdom, hemlöshet och psykisk ohälsa ökar i kristider och kan bli ohållbar. Stadsmissionen möter nu ett ökat behov – samtidigt som intäkterna i vissa verksamheter minskar. Nu bidrar Radiohjälpen med 12 miljoner kronor till stadsmissionernas omställning i samband med Corona-krisen.

Ladda ned pressmeddelandet här

Se tidigare pressreleaser