”Jämna ut julen” med Åhléns och Stadsmissionen

För tredje året i rad startar nu Åhléns julkampanj ”Jämna ut julen” tillsammans med Stadsmissionen. Kampanjen pågår mellan den 1 och 24 december och ger kunderna möjlighet att avrunda sina köp uppåt och på så vis skänka en summa till Stadsmissionens arbete för människor som lever i hemlöshet. I samband med kampanjen säljs även julpynt från Remake, som är Stadsmissionens eget mode- och designmärke. 

Organisationer i gemensam vädjan:

Nordiskt och baltiskt deltagande behövs i europeiska överenskommelser för landstigning och omfördelningsmekanismer

Signerat: Amnesty International, svenska, norska, danska och finska sektionerna; Asylrättscentrum; Caritas Sverige; Dansk Flygtningehjaelp; Dansk Flygtningehjaelp Ungdom; Evangeliska frikyrkan; Eesti Pagulasabi; Equmeniakyrkan; FARR; Finnisk Refugee Advice Centre; Finnish Refugee Council; Frälsningsarmén; IM Individuell Människohjälp; Latvian Centre for Human Rights; Lietuvos Raudonasis Kryzius; Läkare utan gränser, Sverige, Danmark Norge och Finland; Mellemfolkeligt Samvirke; NOAS; Norsk Folkehjelp; Norwegian Refugee Council; Svenska Röda Korset; Sociala missionen; Svenska Alliansmissionen; Svenska kyrkan; Sveriges kristna råd; Sveriges Stadsmissioner.

Läs Öppet brev här

Matfattigdom – en realitet i Sverige

Vi möter dem dagligen i stadsmissionerna – människor som inte har råd med mat. De kommer till Stadsmissionen för dagens enda mål varm mat, eller för en matkasse att dryga ut hushållskassan och fylla kylskåpet med. Man handlar i Stadsmissionens sociala matbutik eller med presentkort. 70 % är människor med försörjningsstöd eller som på något sätt fallit mellan stolarna. Matfattigdomen i Sverige är ett faktum.

Ladda ner fattigdomsrapporten här

Livsmedelsbranschens matsvinn blir till social hållbarhet

På FN:s Världslivsmedelsdag, den 16 oktober, uppmärksammas hungern i världen och fokus ligger på allas rätt till mat. Varje dag stöttar stadsmissionerna den som går hungrig eller av annan anledning inte har mat på bordet. Detta sker genom att livsmedelsbranschens matsvinn – mat som inte säljs pga kort hållbarhet, skadade förpackningar eller utdaterade kampanjer – distribueras till den som inte har råd att äta sig mätt. Livsmedelsbranschens matsvinn blir till social hållbarhet.

Se filmen om matsvinn och fattigdom här

Låt den tillfälliga asyllagen bli just tillfällig

Den tillfälliga asyllagen drabbar inte bara enskilda individer utan också tilltron till rättssystemet i stort. Det är en mycket dålig lagstiftningsprodukt som på bred front fått omfattande kritik. Det är dags att återgå till den ordinarie utlänningslagstiftningen.

Läs hela debattartikeln i GP här

”Ensamhet är livsfarligt”

Det kan du göra om du är ensam - experten tipsar och svarar på frågor

MLS i Ab morgon2.png

Sveriges Stadsmissioners projektledare för Specialprojekt Äldres existentiella och psykiska hälsa i Aftonbladet morgon idag!

Äldres ensamhet är en hälsorisk

I Sverige lever i dag 2 miljoner pensionärer. Många lever ett aktivt och meningsfullt liv men allt för många ställs utanför gemenskap och sammanhang. Var tredje person över 65 år lever ensam, lägg där till att hälften av alla kvinnor ingår i begreppet fattigdomspensionärer – med en disponibel inkomst på mindre än 11 000 kronor. Faktorer som leder till både psykisk och fysisk ohälsa och ofta till en för tidig död.

För att klara de samhällsutmaningar som Sverige står inför, bland annat en åldrande befolkning, behöver vi alla bidra. Var och en av oss kan engagera oss i föreningslivet eller helt enkelt tänka litet extra på de äldre i vår egen närhet, skriver  Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs debattartikeln i Aftonbladet här

Livsmedelsbranschen behöver ta ansvar för matsvinnet

DEBATT. En nationella matbank för samhällets utsatta som drivas och finansieras gemensamt av livsmedelsbranschen, där inspiration finns att hämta i Svenska Retursystems eller Returpacks modeller. Det föreslår Anna Elgh, vd Svenska Retursystem och Lotta säfström, direktor Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionen och andra idéburna organisationer runt om i landet möter idag människor som är fattiga. Matfattigdom är en helt ny förekomst i Sverige – där människor i ekonomisk och social utsatthet inte har råd med nyttig mat. Det är både människor som lever på långvarigt försörjningsstöd, ensamstående föräldrar som lever på marginalen och fattigpensionärer – vi ser nya grupper med människor i utsatthet. Livsmedelstrygghet är inte längre en självklarhet i Sverige. Detta samtidigt som vi slänger stora mängder ätbar mat i alla delar av livsmedelskedjan.

Läs debattartikeln i Aktuell Hållbarhet här

Ny stadsmission i Umeå

Idag etableras Umeå Stadsmission och blir ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det innebär att Sveriges Stadsmissioner nu finns i tio regioner. Tre nya stadsmissioner under de senaste tre åren är ett tydligt tecken på ökad fattigdom, utsatthet och utanförskap i Sverige.  

Ladda ner Pressmeddelande här

Umeå sign 20190524fixad.jpg

Katarina Markström, direktor Umeå Stadsmission; Jan-Erik Ögren, ordförande Umeå Stadsmission; Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner; Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Öppet brev inför EU-valet

Nu är det dags för de folkvalda i EU att ta ansvar för mänskliga rättigheter för alla EU:s medborgare!

Människor som tigger på våra gator skyddas i teorin, precis som alla EU-medborgare, av Europakonventionen för mänskliga rättigheter, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och den Europeiska sociala stadgan. Alla EU-medborgare har rätt till tak över huvudet, hälso- och sjukvård, utbildning samt arbete. Men i praktiken brister det.

Tillsammans med bl.a. Amnesty, Civil Rights Defenders gör Sveriges stadsmissioner ett upprop för EU:s arbete för inkludering av romer och mot diskriminering och extrem fattigdom i Europa.

EU sätter käppar i hjulet för det svenska civilsamhället

Vi påverkas alla direkt och indirekt av EU. Villkoren för det svenska civilsamhället och föreningslivet är inget undantag. Det är därför av största vikt att våra EU-parlamentariker står upp för det svenska civilsamhällets särart i EU-parlamentet, skriver företrädare för flera civilsamhällesorganisationer.

Debattartikel i Dagens Samhälle

Livsberättargrupper minskar ångest och ensamhet hos äldre

Äldre personer som deltar i samtalsgrupper upplever minskad ångest och ensamhet. Många känner också en större tilltro till framtiden och de var mer tillfreds med sina möjligheter att fortsätta åstadkomma saker i livet. Det visar en studie som Sveriges Stadsmissioner genomfört tillsammans med Linnéuniversitetet. 

Syftet med beforskningen av projektet Äldres existentiella och psykiska hälsa var att undersöka hur deltagande i samtalsgrupper, så kallade livsberättargrupper, påverkar upplevd ensamhet, ångest, depression, hälsa och livskvalitet hos äldre personer. 

Läs hela Pressmeddelandet här

Se filmen här

Låt inte LOU lamslå välfärdens utveckling

Måste lagen om offentlig upphandling styra hur välfärdstjänster produceras? Forskarantologin ”Upphandlad” visar att det offentligas förhållningssätt riskerar att leda till stagnation snarare än kvalitet i välfärden, skriver företrädare för Bräcke diakoni, Ersta diakoni och Sveriges stadsmissioner.

Helene Mellström, Stefan Nilsson & Lotta Säfström
Bräcke diakoni / Ersta diakoni / Sveriges stadsmissioner 
 

Fantastiska miljoner från Postkodlotteriet

Årets utdelning från Postkodlotteriet gav 22,1 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner!

- Helt fantastiskt, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

- Dessa medel gör stor nytta för Stadsmissionens sociala verksamheter, som hjälper människor i utsatthet, utanförskap och fattigdom. 

Postkodlotteriets medel fördelas mellan de nio stadsmissionerna, för att komma så många människor i utsatthet som möjligt till nytta. 

stadsmissioner.jpg

Digitala verktyg ska hjälpa donerad mat att komma till bättre nytta

En tredjedel av all mat som produceras kommer aldrig att användas. Många livsmedelsföretag vill vara en del i att ta vara på mat som blivit över och se till att överskottsprodukter når människor i utsatthet. RISE och Sveriges Stadsmissioner undersöker nu möjligheten att ta fram ett digitalt registreringssystem för att förbättra spårbarheten på donerade överskottsprodukter och samtidigt mäta de sociala och miljömässiga effekterna av redistributionen. Vart tar maten vägen, hur många portioner når människor i utsatthet istället för att slängas, och hur stor blir den miljömässiga effekten?

Viktiga perspektiv saknas helt i tiggeridomen

Att förbjuda tiggeri och därmed kriminalisera fattigdom går stick i stäv med ett rättighetsbaserat synsätt. Detta är särskilt allvarligt när ett förbud framför allt kommer att drabba en viss etnisk grupp, skriver företrädare för ett flertal människorätts- och hjälporganisationer.

Länk till Svd.se

 

Fattigdomen i Sverige drabbar allt fler grupper

Sveriges Stadsmissioners årliga Fattigdomsrapport* visar att många människor faktiskt inte får den hjälp de behöver och som de har rätt till i dag. Den allmänna välfärd som ska garantera att ingen far illa till följd av fattigdom eller utsatthet fungerar inte längre som det var tänkt. Även de som får det stöd som samhället erbjuder har fått det allt svårare i och med att trycket på kommunernas socialtjänst växer i kombination med ökade krav i samhället.

Läs debattartikeln på dagenssamhalle

Fattigdomsrapporten 2018 - Ett välfärdssamhälle i förfall

Pressmeddelande 20181017

Det är snart hundra år sedan det offentliga välfärdsystem vi har i Sverige började byggas upp på allvar. Människor skulle inte bara tillförsäkras demokratiska utan även sociala rättigheter. 2018 ser vi dock hur stora sprickor i sociala skyddsnäten uppenbarar sig. Bilden av Sverige som ett land där ingen behöver sakna en egen bostad eller lägga sig hungrig är i dag en chimär.  Det konstaterar Sveriges Stadsmissioner när vi nu för fjärde året i rad publicerar Fattigdomsrapporten, resultatet av den fattigdomsforskning som vi bedriver tillsammans med Magnus Karlsson, professor vid institutionen för socialvetenskap vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår, som har stor betydelse för de ungdomar som vi möter i våra verksamheter.

- Det här är verkligen en lättnad. Många ungdomar som vi möter i verksamheter som Fadderhem och Baba får nu en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den senaste tiden har varit extremt tuff för ungdomarna där de befunnit sig i en ännu mer osäker situation i väntan på beslutet, där många tappat tron på ett möjligt framtida liv i Sverige, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

Det här är ett viktigt beslut som rör många av Stadsmissionens deltagare, som nu går från total osäkerhet till att kunna planera för åtminstone några år framöver. Beslutet beräknas innebära att runt 9 000 ensamkommande får en andra chans att stanna i Sverige genom uppehållstillstånd för studier.

Vår förhoppning är nu att Migrationsverket skyndsamt hanterar ungdomarnas asylansökningar så snabbt det bara går. Vi fortsätter stötta ungdomarna i våra verksamheter så att de får rätt förutsättningar.

- Vi är glada över beskedet som kom idag. Det är helt avgörande för ungdomarna att veta att de nu har möjlighet att slutföra sina studier. På Unga Forum, där vi jobbar med pluggstuga och socialt stöd andas vi ut och kan fokusera på studierna som är avgörande för en god framtid, säger Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Linköpings stadsmission.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet - pressmeddelande

Pressmeddelande 20180905

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog idag emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta.

Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, stårBilden kan innehålla: 2 personer, personer som står, träd och utomhus

 

Problematiskt för människor i hemlöshet att rösta

Det offentliga brister inte bara i att uppfylla bostad som en mänsklig rättighet. Man riskerar även att ställa människor i hemlöshet inför ett demokratiskt utanförskap, då röstkorten inte har en fast adress att skickas till. Den som sover i trappuppgångar har dessutom svårt att följa samhällsdebatten i media. Och många upplever att politikerna inte pratar för dem som har det allra sämst ställt i vårt samhälle.

-          Utan adress, ja man får ju ingen riktig post någonstans. Kan jag gå in bara på någon röstlokal och rösta bara helt utan vidare när man inte har en fast adress? säger TJ, utan egen bostad efter separation.

Stadsmissionen verkar lokalt i storstadsregionerna och stöttar med förtidsröstning, information inför valet och valvaka. Valinformationsarbetet kan se litet olika ut på olika orter. Exempelvis i Skåne har Stadsmissionen arrangerat en studiecirkel i demokrati, utbildat demokratiambassadörer och genomfört demokrativerkstad för besökare hos Stadsmissionen. I Stockholm arrangeras politikersamtal och i Uppsala följer Stadsmissionens personal och volontärer med till valstugorna för att ta reda på fakta.

Staten sviker människor som inte har bostad

Mer än var femte person som lever i hemlöshet har inte några andra problem än att de saknar ett eget hem. Det välfärdssamhälle som många förlitat sig på bär inte längre. Det är ovärdigt och borde uppmärksammas inför valet, skriver Lotta Säfström, Sveriges Stadsmissioner.

6ca76ba7-81b2-4626-82c2-7048c6dc1426.jpg

Läs debattartikeln på svd.se

 

Stadsmissionen lyfter fram människor i hemlöshets röster

Idag börjar Almedalsveckan – den största politiska händelsen inför valet 2018, där alla
partier får chansen att visa varför just de ska få din röst. Men omkring 32 000 saknar
möjlighet att vara med och påverka valutgången. Saknar du fast adress får du
nämligen inget röstkort. I Sveriges Stadsmissioners kampanj Borttappade röster får vi
lyssna på tankar och åsikter från människor i hemlöshet, som på grund av sin utsatta
situation förlorat sin demokratiska röst.

Läs artikel i Resumé

 

Tillsammans arbetar vi för en mer sansad debatt

Almedalsveckan blir startskottet för en valrörelse som av allt att döma kommer att präglas av hårda motsättningar mellan partierna. Sverige är ett polariserat land och det är inte bara politikerna som står långtifrån varandra. Näthat och rasism breder ut sig, inte minst blev det tydligt när fotbollsspelaren Jimmy Durmaz utsattes för en rasistisk hatkampanj. 

Läs artikeln i Dagenssamhälle här

Ett tiggeriförbud riskerar att öka kriminaliteten

”Att underlätta säsongsarbete och okvalificerade jobb och ge människor möjlighet att ta steget in i samhället, är ett klokare sätt att bekämpa fattigdom, än att än att förbjuda och jaga bort människor i nöd från gator och torg”, skriver Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs debattartikeln på SVT Opinion här. 

Medmänsklighet en viktig grund i samhället och demokratin

Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda korset, Forum för socialt arbete och Riksidrottsförbundet på DN Debatt. Länk till DN Debatt.

Kommentar:

Sedan det generösa flyktingmottagandet 2015 har politikernas inställning ändrats drastiskt. Den retorik som politikerna för visar att inte bara gränserna utan även hjärtan har stängts. Stängda gränser är en sak - men stängda hjärtan är desto farligare, menar vi. 

Vi vill inte ha ett framtida Sverige baserat på vallöften som handlar om stängda hjärtan, baserat på en rädsla för att hjälpa sin medmänniska. Hösten 2015 möttes främlingar av medmänsklighet och öppna hjärtan - det är sådana vi tror och upplever att vi är och vill vara i Sverige!

Medmänskligheten behövs för att anta dagens utmaningar - ökade klyftor, fler pensionärer, ökad psykisk ohälsa och nyanlända i färd att integreras. Medmänskligheten behövs i en värld som hårdnar. Medmänsklighet bygger tillit, tillit som är det sociala kitt som håller samman vår demokrati, som värnar våra mänskliga rättigheter. 

Fastighetsbyrån bidrar till fler trygga hem

Många barn och vuxna i Sverige och runt om i världen lever i hemlöshet eller otrygghet i den egna bostaden. Därför har Fastighetsbyrån inlett ett samarbete med organisationer som på olika sätt bidrar till att fler får ett tryggt hem att gå till. Företagets kunder får, efter såld bostad, välja om bidraget ska riktas till SOS Barnbyar, BRIS eller Sveriges Stadsmissioner.

Kylan – ett reellt hot för Sveriges hemlösa!

Just nu biter iskylan sig fast i hela landet. För den som har ett hem att värma sig i blir vargavintern bara ett samtalsämne. Men för den som lever i hemlöshet blir kylan ett reellt hot. Läget är akut – människor riskerar att frysa ihjäl på stadens gator. Därför sätter just nu Stadsmissionerna, runt om i landet, in extrastöd för att kunna ge fler akut hjälp när nöden är som störst. Enligt Socialstyrelsens kartläggning 2017 befinner sig drygt 6 000 personer i akut hemlöshet. Det är en 30 % -ig ökning jämfört med senaste mätningen 2011. Då räknas inte EU-medborgare in, inte heller papperslösa och ensamkommande barn som ”försvunnit”.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle här

Nytt samarbete för våldsutsatta barn -

Sveriges Stadsmissioner och Bris i nytt samarbete för barn som bor på skyddade boenden, efter att ha upplevt våld

Varje år bor cirka 3000 barn i skyddat boende och det sker ofta efter lång tid av att ha upplevt våld. Den av regeringen tillsatta utredningen presenterade i januari i år förslag till ett stärkt barnperspektiv för barn i skyddat boende, i enlighet med barnkonventionen. Nu startar Sveriges Stadsmissioner och Bris ett unikt samarbete, där Stadsmissionens kunskap om våldsutsatthet och skyddade boenden kombineras med Bris kunskap om barns traumabearbetning och erfarenhet av stöd i grupp.

-        900 kvinnor som under 2016 sökte skyddat boende fick avslag, och detta enbart i Östergötland. Sveriges Stadsmissioner vill att vårt samhälle ska vara en trygg plats för alla. Inom Stadsmissionen möter, skyddar och behandlar vi kvinnor som blivit utsatta för våld och ser ett ökande behov av skydd. Nu tar vi ett större ansvar genom fler skyddade boenden, säger Sanna Detlefsen, direktor Linköpings Stadsmission. 

Livsmedelsöverskott till människor i fattigdom

PostkodLotteriet finansierar uppstart av Sveriges Stadsmissioners nationella samordning för livsmedelsöverskott
Livsmedelsbranschen slänger årligen mer än 80 000 ton ätbar mat som är fullt användbart men som av olika skäl inte kan säljas. Samtidigt ökar fattigdomen och antalet människor som lever i utsatthet. PostkodLotteriets projektstöd på sex miljoner kronor gör det nu möjligt för Sveriges Stadsmissioner att samordna inflödet av livsmedelsdonationer från livsmedelsbranschen och distribuera ut till lokala stadsmissioner och deras verksamheter. Satsningen gör att fler människor som lever på marginalen ges möjlighet att handla billigare mat.

Matsvinnscheck3 webb.jpg

Utsatta ungdomar gömmer sig för myndigheterna

I Sverige försvinner hundratals barn och unga varje år, avslag eller rädsla för avslag på asylansökan är vanligaste orsaken.  Detta har resulterat i hård kritik från FN:s barnrättskommitté. Nu måste regeringen åtgärda grundproblemet - Sveriges rättsosäkra asylprocess.

Barn och ungdomar som lever utanför samhällets omsorg på grund av att de ser utvisning som en dödsdom är extremt utsatta. De riskerar att tvingas in i brottslighet, svart arbete eller blir utsatta för brott. Ungdomarna far extremt illa. Skyddssystemet för dessa unga är nedmonterat. Med dagens flyktingpolitik ökar antalet ensamkommande som lever i riskmiljöer och vi ser ett framväxande skuggsamhälle.

Till debattartikeln i Dagens Samhälle

#novemberuppropet - Tunga kravet på Löfven: Stoppa utvisningarna

Stoppa alla utvisningarna till Afghanistan för ungdomar som kom till Sverige 2015 – det kräver elva välgörenhetsorganisationer som riktar sig till regeringen i uppropet #novemberuppropet. 

#Novemberuppropet kräver också att uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs och att gymnasielagen utvidgas för att gälla fler unga.

Direktlänk artikel

De fattiga finns mitt ibland oss

Årets Fattigdomsrapport från Sveriges Stadsmissioner visar att tusentals människor kommer till stadsmissionerna för så grundläggande behov som mat och kläder. Fattigdomen är påtaglig, ändå redovisar regeringen i sin Agenda 2030-rapportering att absolut fattigdom inte finns i Sverige. Svenska folket håller inte med: enligt den Sifo-mätning Sveriges Stadsmissioner låtit göra anser närmare hälften av svenska befolkningen att fattigdomen i Sverige är ett stort problem!

Ladda ner pressmeddelandet här

Kartlägg fattigdomen i dess fulla vidd!

Den svenska fattigdomen är utbredd och ofta osynlig. Men vi ser hur den ökar år från år. Den är inte en fråga som civilsamhället kan lösa på egen hand. Vi behöver kartlägga och definiera om fattigdomsbegreppet för att tillsammans kunna bekämpa den, skriver Lotta Säfström, ordförande i Sveriges Stadsmissioner.

Det finns fattiga människor i Sverige. Det finns människor som är hungriga och sådana som saknar tak över huvudet. Det finns människor som lever i hushåll där den disponibla inkomsten är betydligt lägre än de 60 procent av medianinkomsten i landet som enligt EU:s definition är fattigdom.

Det vet Sveriges Stadsmissioner eftersom vi är en av få samhällsaktörer som möter dessa människor och som är den sista anhalten när samhället sviker.

De som i dag kommer till Stadsmissionernas verksamheter för att få hjälp med det mest basala (som mat och kläder) är bland annat människor som levt så länge på ekonomiskt bistånd att de helt saknar marginaler.

Läs hela artikeln här

 

ORGANISATIONER: BARN FÅR INTE DRABBAS AV HÅRDARE TAG MOT PAPPERSLÖSA

Undertecknade vill protestera mot polisens agerande i Skåne då fem barnfamiljer greps vid ett sommarläger anordnat av kyrkan. Det är oacceptabelt att barn drabbas av hårdare tag mot papperslösa. Barn är inte ansvariga varken för migrationspolitiken eller för föräldrarnas situation.

Barn utan uppehållstillstånd lever i extrem utsatthet. Förutom den ekonomiska och sociala utsattheten lever de i en ständig rädsla för vad som ska hända dem och deras föräldrar. Det är vårt gemensamma ansvar att de inte skadas för livet. De verksamheter som kyrkan och frivilligorganisationer ordnar är tillsammans med skolan livsviktiga för att ge barnen normalitet och sammanhang.

En sådan händelse som den i Skåne drabbar inte bara de inblandade familjerna, utan också alla andra som avskräcks från att gå till platser där barnen hittills varit fredade.

Det finns ingen lag om frizoner i Sverige. Men alla aktörer, inklusive polisen, har en skyldighet att alltid handla med ett barnperspektiv, i enlighet med barnkonventionen.

Ingen lag förbjuder polisen att agera hänsynsfullt och varsamt när barn är inblandade.

 

Henrik Alberius OP, Ordförande Caritas Sverige

Anna Lindenfors, generalsekreterare, samt Madelaine Seidlitz, ansvarig flykting-och migration, Amnesty International, svenska sektionen

Veronique Lönnerblad, Generalsekreterare UNICEF

Lasse Svensson, Kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner

Sanna Vestin, ordförande Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

 

Presskontakt

Karin Timm Östlund, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Mobil 070-0903937. E-mail: karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Generositet kan aldrig vara något fult – men fel?

Om tiggeri och människosyn

Tiggeri har i debatten kommit att bli en ordningsfråga, när det i grunden handlar om fattiga människor som söker sig en försörjning. Tiggerifrågan är en del i en samhällsdebatt där människovärdet ifrågasätts och förändras.

Erikshjälpen och Sveriges Stadsmissioner ser hur människor far illa och samhället går miste om den drivkraft och vilja till egen försörjning som finns. Vi behöver acceptera att det inom ramen för EU-samarbetet kommer fattiga människor till Sverige för att söka arbete och försörjning.

Tillsammans arrangerar vi ett seminarium om just detta: om tiggeriförbud, människovärde och fattigdomsbekämpning. 

Besök seminariet ”Generositet kan aldrig vara något fult – men fel? Om tiggeri och människosyn” tisdag den 4 juli kl 08:30-10, Adelsgatan 43, Visby. Se inbjudan.

Läs pressmeddelandet här

Och här finns inbjudan!

Ladda även ner boken "Att vända på muggen" här

Dubbelvinsten - säkra finansiering av föreningslivet

Med dubbelvinsten vill vi lyfta betydelsen av en fortsatt framgångsrik lotteriverksamhet med civilsamhället som förmånstagare, där både konsumenten och samhället får en chans. I dag ges 2 miljarder i överskott från lotterier varje år.

- Varje krona är medel som möjliggör engagemang. Under flyktingkrisen kunde många organisationer snabbfotat ställa om och vara en del i integrationen för de tusentals människor som kom till Sverige. Det hade inte gått om vi skulle behövt invänta statliga medel, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII.

skraplott-ej-skrapad.jpgskraplott-skrapad.jpg

Sveriges Stadsmissioner har totalt erhållit drygt 205 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet, medel som gör stor nytta för människor i utsatthet, utanförskap och fattigdom. 

Läs mer här

 

 

 

 

 

25 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner från PostkodLotteriet

I måndags hade PostkodLotteriet sin stora utdelning av förra årets lotteriöverskott. Drygt 1 miljard kronor fördelades mellan 50-talet väl etablerade organisationer i svenska civilsamhället. Sveriges Stadsmissioner erhöll 25 miljoner kronor, att användas till människor i utsatthet och utanförskap. Behoven i samhället ökar och PostkodLotteriet och andra finansiärers bidrag är viktigt för att kunna bedriva verksamhet för människor i utsatthet. Svenska PostkodLotteriet är Sveriges Stadsmissioners största gåvogivare.

-        Sveriges Stadsmissioner är ett viktigt nav för den verksamhet som hjälper människor som lever i utsatthet och utanförskap att få ett meningsfullt liv. Tack vare en miljon lottköpare kan vi fortsatt bidra till Stadsmissionens viktiga arbete, säger Cecilia Bergendahl, lotteriföreståndare för Svenska Postkodföreningen, tillika Managing Director på Novamedia Sverige som driver PostkodLotteriet.

Alla-Checkar-på-Scen_beskuren.jpg

Sverige får inte svika de som söker asyl

18 organisationer: Regeringen måste säkerställa att nya EU-regler inte innebär försvagade rättigheter

I dag börjar Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem.

Asylsökandes rättigheter till skydd i Sverige försämrades avsevärt när riksdagen antog en tillfällig asyllag förra sommaren, till exempel begränsades möjligheterna till permanent uppehållstillstånd. Den svenska lagen försvarades med att den var tillfällig.

Om EU:s förslag till ett gemensamt asylsystem godkänns kommer Sverige inte kunna återgå till sin ordinarie humana asyllagstiftning. Vi 18 organisationer kräver att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet.d6e06db4-498e-4ef7-a534-9f0fe0694bfd.jpg

 Läs hela debattartikeln här

Krav: Migrationsverket bör pausa åldersbedömningar

Ensamkommande barns rättssäkerhet måste prioriteras vid beredning av asylärenden. Det görs inte nu när åldern godtyckligt skrivs upp av Migrationsverket. De ungdomar som har fått sin ålder uppskriven och därefter fått avslag på sin asylansökan bör få en ny prövning, skriver Lotta Säfström, Sveriges Stadsmissioner.

Migrationsverkets nyligen släppta rapport gällande kvalitet i åldersbedömningen av ensamkommande barn redovisar allvarliga brister. Rapportens slutsatser är i överensstämmelse med den verklighet som Sveriges Stadsmissioner möter bland ensamkommande barn. I 60 procent av ärendena är åldern inte tillräckligt utredd. Om man använder rapportens slutsatser på exempelvis ensamkommande barn från Afghanistan (2016) innebär det att enbart 3 procent av de afghanska ensamkommande barn som fått förhöjd åldersbedömning fått stanna i Sverige - till skillnad från dem som bedömts vara minderåriga där nära 70 procent fått uppehållstillstånd. Det innebär att knappt 2 000 barn blivit utvisade på rättsosäkra grunder bara till Afghanistan – och det är enbart ett av länderna med många ensamkommande flyktingbarn.

Läs debattartikeln på Svd.se här

Asylpolitiken gör att unga får leva sina liv på gatan

Häromdagen gick Sveriges Kristna råd ut med ett upprop vars syfte det är att ställa krav på regering och riksdag att återgå till en mer human asylpolitik. Juluppropet har mött mycket kritik. Vi som till skillnad från kritikerna ser konsekvenserna av den senaste tidens åtstramningar på asylområdet anser dock att det är den enda vägen att gå om vi vill värna mänskliga rättigheter.

Hösten 2015 välkomnade Sverige 163.000 människor på flykt. Det är en stor bedrift av Sverige att ta emot så många människor inom loppet av mycket kort tid. Men i somras stramades reglerna åt och de konsekvenser den nya asyllagstiftningen och dess implementering fått för människorna stadsmissionerna möter är orimliga.

Vi ser hur åldersuppskrivningar rycker undan mattan för ungdomar som är på väg att skapa sig en trygg framtid i Sverige. Vi ser en ökad oro och otrygghet bland asylsökande med psykisk ohälsa som följd. Vi ser hur barn av rädsla för utvisning ”försvinner” för att leva utanför samhället och vi ser att människor som fått sitt bistånd indraget efter avslag sover på gatan i väntan på hemresa eller överklagande. 

Läs artikeln i Expressen

Bilden visar extra tydligt på sårbarheten - replik Aftonbladet Debatt Kent Wisti

Sveriges Stadsmissioner möter varje dag tusentals människor som inte har mat för dagen eller en säng att sova i. Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning (2011) finns idag officiellt 34.000 människor i hemlöshet, varav 4.500 i akut hemlöshet. Till detta kommer runt 4.500 EU-medborgare och flera tiotusen papperslösa flyktingar.

Behoven är enorma. Fattigdomen och utsattheten stor. Cirka 60 procent av alla insatser som görs av stadsmissionerna handlar om att tillgodose basbehov – att bjuda på en måltid, att skänka en matkasse, att ge en viloplats för dagen eller en sängplats om natten, en dusch, tvättmöjligheter. Det kan vi göra tack vare alla givare, inklusive Coca-cola.

 

Svar från Mikael Sjöberg: Vi vill anlita de idéburna

Det är min bestämda ambition att vi ska fortsätta att arbeta tillsammans med civilsamhället. Det svarar Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen.

"Arbetsförmedlingen har mycket goda erfarenheter av de idéburna organisationernas insatser för personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Vi har omfattande erfarenhet av att tillsammans nå resultat som gör stor skillnad för människor, såväl genom att de får en utvecklande sysselsättning som att de kommer närmare arbetsmarknaden. Samtidigt skapar vi gemensamt samhällsnytta."

Läs hela debattartikeln här

Fler svenskar lever i absolut fattigdom

Det finns en utbredd, osynlig och växande fattigdom i Sverige. Det handlar om en fattigdom som inte enbart är relativ, det vill säga i förhållande till det omgivande samhället. Majoriteten av dem som söker hjälp har svenskt personnummer, skriver Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs hela debattartikeln här. 

Fattigdomsrapporten visar ett Sverige där fattigdomen fortsätter breda ut sig

Idag, på Internationella Fattigdomsdagen, presenterar forskare vid Ersta Sköndal Högskola tillsammans med Sveriges Stadsmissioner för andra året i rad en kartläggning av behoven ute bland människor i social och ekonomisk utsatthet som Sveriges Stadsmissioner möter. Forskningen visar en utbredd, osynlig och växande fattigdom i Sverige.

De forskningsinsatser som gjorts i modern tid har fokuserat på så kallad relativ fattigdom. Siffrorna har varit baserade på myndigheternas statistik. Det Sveriges Stadsmissioner och Ersta Sköndal Högskola nu gör är att gräva djupare och genom att undersöka de behov som stadsmissionerna möter ge en fördjupad bild av hur fattigdomen i Sverige ser ut.

-       Majoriteten av de människor som söker sig till våra organisationer har ett svenskt personnummer och därmed laglig rätt till stöd från det allmänna. Ändå tvingas de be Stadsmissionen om hjälp med en kasse mat eller en varm jacka. Så illa är situationen för många av dem som länge varit beroende av ekonomiskt bistånd eller som fallit mellan stolarna i det land som har världens mest utvecklade välfärdssystem, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

Läs hela pressmeddelandet här

Läs sammanfattning av rapporten här

Överge inte dem med svagast ställning på arbetsmarknaden

Den allmänna arbetslösheten i Sverige sjunker. Samtidigt ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. År 2017 beräknas 75 procent eller 280 000 arbetssökande tillhöra dessa grupper. Det rör sig om människor med utrikes bakgrund, lägre utbildning än gymnasium, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Signalerna är samstämmiga från hela landet: antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver. Inför valrörelsen 2006 var Socialdemokraternas slogan: ”Alla ska med!” Vi vet att Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson fortfarande vill arbeta just så. Men i praktiken når den ambitionen inte ut. På grund av beslut lokalt på arbetsförmedlingarna trillar fortfarande målgruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden längre ner och längre bort från sammanhangen som gynnar individ och samhälle.

Läs hela debattartikeln på Svd Debatt

Civilsamhällets finansiering bör prioriteras

När spelutredaren Håkan Hallstedt inom kort lämnar ut delar av för­slagen för den framtida spelmarknaden finns en stark oro från civil­samhället. Under Almedalsveckan fick spelfrågan stort utrymme men civilsamhällets finansiering tycks vara mindre viktig för utredaren. Lärdomar från Danmark där ett licenssystem införts visar att civilsamhället riskerar förlora 200–300 miljoner årligen.

Läs hela artikeln på, Svd Debatt

Råder knappast kaos - nya asyllagen behövs inte

Flyktingpolitik. Den strängare lagstiftningen behövs inte då antalet asylsökande minskat avsevärt. Det råder knappast kris och kaos i Sverige som en del har påstått. Vi är djupt oroade över de förändringar som nu sker inom flyktingpolitiken, skriver representanter för civilsamhälle, profession och forskning som varnar för ett växande parallellsamhälle. 

 Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Eskilstuna och Örebro Stadsmission nyinvalda medlemmar i Sveriges Stadsmissioner

Under fredagens årsmöte /17/6) valdes Eskilstuna och Örebro Stadsmission in som nya medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Behoven och utsattheten i Eskilstuna och Örebro är stora och Stadsmissionernas arbete både i direkt humanitärt stöd och långsiktigt arbete för att hjälpa varje människa nödvändigt. Även ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner valdes, nämligen Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission och tidigare direktor för Stora Sköndal. 

Politikerna behöver säkerställa likabehandling av barns rätt till skola

Vi ser dem på gatorna i städer runt om i Sverige varje dag. Människor från betydligt fattigare EU-länder som sökt sig hit för att skapa en bättre framtid för sig och sina familjer. En del är här under en kortare period för att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna förändra den situation som präglat livet i hemlandet. Andra har som mål att stanna i Sverige permanent och bygga upp en ny tillvaro utan förtryck, fattigdom och utanförskap. Utöver deras medhavda fotografier ser vi sällan barnen. Uppskattningsvis har ett hundratal barn följt med sina föräldrar till Sverige, men det finns ett mörkertal.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Rätten till skola, bostäder och vård för EU-medborgare måste stärkas – inte försvagas

Sveriges Stadsmissioner välkomnar att den nationelle samordnaren för utsatta EU-medborgare Martin Valfridsson klargör vilka rättigheter barn till EU-medborgare har i sin rapport. Samtidigt beklagar vi att utredningen inte går längre i sina slutsatser. Det är uppenbart att lagar och regler inte ger det skydd som barnen behöver. Regeringen måste nu agera med kraft och se till att varje barn får sina grundläggande behov av vård, utbildning och trygghet tillfredsställda så att de ges de verktyg de behöver för att långsiktigt bryta den utsatthet som de lever i.

Årets juletiketter hos Åhléns säljs till förmån för Sveriges Stadsmissioner

I årets julsamarbete med Åhléns har fina juletiketter tagits fram till förmån för Sveriges Stadsmissioner. När man ger bort en julklapp kan man samtidigt ge ett bidrag till människor i utsatthet, genom Sveriges Stadsmissioners verksamhet. Det är 3:e året som Åhléns säljer produkter till förmån för Sveriges Stadsmissioner. I tidigare års julsamarbete har Åhléns skänkt totalt 1,2 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner. 

Fattigdomsrapporten – Stadens fattiga 2015: Bryt tystnaden kring den absoluta fattigdomen i Sverige

Sveriges Stadsmissioner släpper i dag rapporten ”Stadens fattiga – en rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom”. I samarbete med Magnus Karlsson, docent vid Ersta Sköndal Högskola, har Sveriges sju stadsmissioner tagit fram ett underlag som visar hur den svenska fattigdomen ser ut i verkligheten. De samlade erfarenheterna från stadsmissionernas sociala verksamheter som nu sammanställts i årets fattigdomsrapport tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. 

Vi kan inte blunda för verkligheten – människor i akut nöd behöver vår hjälp

I en debattartikel på DN Debatt (11/9) skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Martin Valfridsson, nationell samordnare för utsatta EU-medborgare, att vi ska sluta ge pengar till utsatta människor på våra gator. Vi inom Sveriges Stadsmissioner kan aldrig acceptera en uppmaning om att förbise dem som mest behöver vår hjälp.

De som inte syns eller hörs - Almedalen 2015

Det finns människor i Sverige för vilka mänskliga rättigheter inte är en självklarhet. De är svenska medborgare, EU-migranter och papperslösa som inte har några möjligheter att göra sin röst hörd. Idag finns en osynlig fattigdom i det svenska välfärdssamhället som växer. Bland dem finns EU-medborgare som kommer till Sverige med drömmar om jobb, men som hamnar i tiggeri.