1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

100 miljoner kronor till utsatta och äldre

I veckan föreslogs en satsning om 100 miljoner kronor till insatser för människor i särskild social utsatthet och mot äldres ensamhet under coronapandemin. 

Sveriges Stadsmissioner ser hur människor som redan levde i stor utsatthet nu riskerar att hamna ännu längre ut, samtidigt som nya grupper kommer att föras ut mot marginalerna. Stadsmissionen välkomnar insatser, den är välbehövlig.

- Vi är tacksamma över det ekonomiska tillskottet och ser det som en bra början för 2020, dock kommer ytterligare medel och insatser krävas inför 2021, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

Åsa & Amanda