1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

12 miljoner kronor från Radiohjälpen till Sveriges Stadsmissioner

Utsattheten hos den som redan lever i fattigdom, hemlöshet och psykisk ohälsa ökar i kristider och kan bli ohållbar. Stadsmissionen möter nu ett ökat behov – samtidigt som intäkterna i vissa verksamheter minskar. Nu bidrar Radiohjälpen med 12 miljoner kronor till stadsmissionernas omställning i samband med Corona-krisen.

Ladda ned pressmeddelandet här

Konkreta omställningsåtgärder inom stadsmissionerna handlar om att informera om Covid-19 och om rekommendationer och restriktioner i samband med pandemin, striktare rutiner kring hygien och städning samt beredskap vid smitta. Den som lever i hemlöshet har svårt att följa myndigheternas rekommendationer om att tvätta sig och att hålla social distansering. Många som kommer till Stadsmissionens verksamheter har också underliggande riskfaktorer bland annat på grund av nedsatt immunförsvar till följd av ett tufft liv och en stor utsatthet.

-          Vi är fantastiskt glada över att vara förmånstagare till Radiohjälpen! Radiohjälpens 12 miljoner kronor bidrar till en del av den omställning som Stadsmissionen genomför med anledning av Covid-19. Samtidigt behövs mer medel för att möta det ökade behovet ute i samhället och minskade intäkter från andra håll, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

På Stadsmissionens öppna mötesplatser skapas större ytor mellan gästerna och besöket är litet kortare än vanligt. Man får mat och ett samtal och sedan görs plats för nästa besök. På flera orter har man startat hemleverans av matkassar till den som lever i isolering, med hjälp av volontärer.

Beredskapen för att hantera smittade besökare handlar om att hålla smittade besökare avskilda och kontakta vården. Stadsmissionen har kontakt med smittskyddet på orten och med kommunen. I exempelvis Västerås har en lägenhet ställts i ordning för det fall en person i hemlöshet skulle bli smittad och behöver isoleras för egenvård.

Boende i Stadsmissionens akutboenden får vara kvar längre på sina rum i större utsträckning än annars. I Stadsmissionens familjehem och stödboenden har man infört besöksrestriktioner samt information angående hygien och förhållningssätt. Ett fåtal av boende hos Stadsmissionen har blivit smittade. De har isolerats och fått matleveranser samt samtalsstöd via telefon och sedan tillfrisknat.

-          Den som lever i hemlöshet, fattigdom eller med psykisk ohälsa har svårt att hantera dagens situation. Stadsmissionen blir den fasta punkten i en otrygg tillvaro, menar Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission. Den som kommer till Stadsmissionen har ingen annanstans att ta vägen.

Det har sedan Corona-krisen kom till Sverige och de restriktioner som införts kommit fler deltagare till Stadsmissionens verksamheter. En orsak är att andra verksamheter har stängt. En annan orsak är att Stadsmissionen märker av pandemins konsekvenser. Den ökade utsattheten i samhället avspeglas i ökat antal personer som kommer till Stadsmissionen för att få mat. Samtidigt som behoven ute i samhället ökar ser Stadsmissionen precis som många andra civilsamhällesorganisationer en minskning i intäkter inom vissa områden.

 

Om Sveriges Stadsmissioner:

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och fattigdom i Sverige, och består av de regionala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro. På Stadsmissionens öppna mötesplatser välkomnas man med en värmande måltid, gemenskap, möjligheten att vila och tvätta sig. Du erbjuds vägledning ut ur din utsatta situation.

Kontakt: Karin Timm Östlund,presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 070-090 39 37  karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se