1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

25 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner från PostkodLotteriet

I måndags hade PostkodLotteriet sin stora utdelning av förra årets lotteriöverskott. Drygt 1 miljard kronor fördelades mellan 50-talet väl etablerade organisationer i svenska civilsamhället. Sveriges Stadsmissioner erhöll 25 miljoner kronor, att användas till människor i utsatthet och utanförskap. Behoven i samhället ökar och PostkodLotteriet och andra finansiärers bidrag är viktigt för att kunna bedriva verksamhet för människor i utsatthet. Svenska PostkodLotteriet är Sveriges Stadsmissioners största gåvogivare.

-        Sveriges Stadsmissioner är ett viktigt nav för den verksamhet som hjälper människor som lever i utsatthet och utanförskap att få ett meningsfullt liv. Tack vare en miljon lottköpare kan vi fortsatt bidra till Stadsmissionens viktiga arbete, säger Cecilia Bergendahl, lotteriföreståndare för Svenska Postkodföreningen, tillika Managing Director på Novamedia Sverige som driver PostkodLotteriet.

Alla-Checkar-på-Scen_beskuren.jpg

Medlen som Stadsmissionen årligen erhåller från PostkodLotteriet fördelas i sin tur vidare till de lokala stadsmissionerna och deras verksamheter. De används till en mängd olika insatser, t.ex. öppna mötesplatser, dit människor i utsatthet kommer för en bit mat, värme och gemenskap, och där man får stöd och hjälp att söka vägar ut ur utsattheten. Eller stöd och aktiviteter till barn och unga som har det svårt, såsom läger för barn som annars inte har råd med semesterresa; mötesplats för barn och unga med aktiviteter, praktiskt och socialt stöd; terapicenter och ungdomsmottagning. Äldre, EU-medborgare och nyanlända är andra grupper som kommer till Stadsmissionen för stöd.

-        PostkodLotteriets årliga bidrag är oerhört värdefullt för att vi ska kunna fortsätta bedriva etablerade verksamheter som visar goda resultat men som är svåra att få finansiering till. Det möjliggör också att vi kan vara snabba med nya insatser när samhället förändras och behoven ökar, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Nya verksamheter som tagit form inom Stadsmissionen med stöd av PostkodLotteriet är bland annat arbetet med att underlätta EU-medborgares deltagande på arbetsmarknaden; etablering av mötesplatsen Unga Forum, för barn, unga och barnfamiljer i Malmö; samt Livsberättargrupper för äldre, för en bättre psykisk och existentiell hälsa.

-        Vi inom stadsmissionerna ser en förändring bland dem som söker sig till Stadsmissionen: det är inte enbart människor i missbruk och psykisk ohälsa, utan även äldre och barnfamiljer som lever på marginalen. En långsiktig ekonomiskt svår situation riskerar att skapa socialt utanförskap och dela vårt samhälle mellan de som har och de som inte har. Här behövs politiska förändringar och fler som bidrar på liknande sätt som PostkodLotteriet! säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Kontakt: Karin Timm Östlund, tel 070-090 39 37, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Om Sveriges Stadsmissioner:

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.