1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Bilden visar extra tydligt på sårbarheten - replik Aftonbladet Debatt Kent Wisti

Sveriges Stadsmissioner möter varje dag tusentals människor som inte har mat för dagen eller en säng att sova i. Enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning (2011) finns idag officiellt 34.000 människor i hemlöshet, varav 4.500 i akut hemlöshet. Till detta kommer runt 4.500 EU-medborgare och flera tiotusen papperslösa flyktingar.

Behoven är enorma. Fattigdomen och utsattheten stor. Cirka 60 procent av alla insatser som görs av stadsmissionerna handlar om att tillgodose basbehov – att bjuda på en måltid, att skänka en matkasse, att ge en viloplats för dagen eller en sängplats om natten, en dusch, tvättmöjligheter. Det kan vi göra tack vare alla givare, inklusive Coca-cola.

 

Att Coca Colas manierade bild i det här sammanhanget väcker negativa känslor är därför olyckligt och vi kan förstå att Kent Wisti med utgångspunkt ifrån den ifrågasätter den människosyn som förmedlas. Dock borde det inte råda någon tvekan om att vi på Sveriges Stadsmissioner värnar alla människors lika värde oavsett omständigheter och situation. Det vi vill lyfta är erfarenheten vi alla delar av att vara människa, sårbar och beroende av andra.

Den stereotypa bild som visas i annonsen visar denna sårbarhet extra tydligt. Huruvida den gör det på ett bra sätt kan diskuteras och vi är medvetna om att vi behöver ta till oss av all kritik som uppkommer i samband med Coca-Colas kampanj och ständigt värdera och omvärdera oss.

Den schablonmässiga bilden av julens generositet kan samtidigt när den konstrasteras med en utstuderad bild av människor som lever i hemlöshet också ha ett annat syfte. Nämligen att visa på avståndet mellan dem som har och dem som inte har. Något som blir särskilt tydligt i juletid då konsekvenserna av ensamhet, missbruk och hemlöshet drabbar människor hårt.

Sveriges stadsmissioner arbetar varje dag för ett Sverige där ingen lever i skuggan och där alla är välkomna in i gemenskapen. Och om vi kan uppmuntra människor till att öppna sin dörr för en främling, att bjuda in till en middag eller att på andra sätt sträcka ut en hand till människor i nöd – då tar vi några steg på vägen till ett mer inkluderande samhälle, där vi tar hand om varandra oavsett situation. Där vi tillsammans står upp för medmänsklighet och allas lika värde.

Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner