1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke träffar människor i hemlöshet - pressmeddelande

Pressmeddelande 20180905

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog idag emot en namnlista från Sveriges Stadsmissioner, med underskrifter för människor i hemlöshets rättigheter. Demokratiministern pratade om demokrati, mänskliga rättigheter och vikten av att rösta, på en av Stadsmissionens Demokratifrukostar, för människor i hemlöshet. Efter Demokratifrukosten gick de deltagare som ville med Stadsmissionens personal för att förtidsrösta.

Bilden kan innehålla: 1 person, som ler, stårBilden kan innehålla: 2 personer, personer som står, träd och utomhus

 

-          Vi måste vara vaksamma och aktsamma och värna våra friheter och ta vara på dem, inte minst gäller det rätten att rösta. Friheten är det viktigaste vi har men det finns många som på olika sätt försöker begränsa den, sa demokratiminister Alice Bah Kuhnke, när en av Stadsmissionens besökare som lever i hemlöshet överlämnade namnlistan.

-          Vi på Stadsmissionen informerar våra deltagare och motiverar dem att rösta. För den som vill följer vi med till förtidsröstning och hjälper till med röstkort eller id-kort som saknas, berättar Erik Holmberg, verksamhetschef Social mobilisering vid Stockholms Stadsmission.

Sveriges stadsmissioner menar att politikerna missar viktiga frågor i valet när hemlöshet, fattigdom och utanförskap inte berörs. Bostad är en mänsklig rättighet och Sveriges stadsmissioner efterlyser en nollvision mot hemlöshet. 

Kontakt:

Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069  karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Lotta Säfström, ordförandeSveriges Stadsmissioner, 031- 755 36 01 lotta.safstrom@stadsmisssionen.org

Om Sveriges Stadsmissioner:

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Om kampanjen ”Borttappade röster”, www.borttappaderoster.se:

I Sverige idag lever 33 000 människor i hemlöshet. Eftersom de saknar fast adress är risken stor att de inte får sina röstkort. De befinner sig redan i en utsatt situation, där de inte känner sig hörda, och inför valet riskerar de dessutom att förlora sin demokratiska röst.

Genom initiativet Borttappade röster sprider Sveriges stadsmissioner människor i hemlöshets röster för att uppmärksamma problemet och påverka politikerna att prioritera frågan.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke tog emot namnlistan utanför St Paul vid Mariatorget i Stockholm, efter ett samtal om demokrati med Stadsmissionens deltagare på demokratifrukosten som arrangerades för att informera inför valet och motivera till att rösta.