1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Dubbelvinsten - säkra finansiering av föreningslivet

Med dubbelvinsten vill vi lyfta betydelsen av en fortsatt framgångsrik lotteriverksamhet med civilsamhället som förmånstagare, där både konsumenten och samhället får en chans. I dag ges 2 miljarder i överskott från lotterier varje år.

- Varje krona är medel som möjliggör engagemang. Under flyktingkrisen kunde många organisationer snabbfotat ställa om och vara en del i integrationen för de tusentals människor som kom till Sverige. Det hade inte gått om vi skulle behövt invänta statliga medel, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för FRII.

skraplott-ej-skrapad.jpgskraplott-skrapad.jpg

Sveriges Stadsmissioner har totalt erhållit drygt 205 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet, medel som gör stor nytta för människor i utsatthet, utanförskap och fattigdom. 

Läs mer här