1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Eskilstuna och Örebro Stadsmission nyinvalda medlemmar i Sveriges Stadsmissioner

Under fredagens årsmöte /17/6) valdes Eskilstuna och Örebro Stadsmission in som nya medlemmar i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Behoven och utsattheten i Eskilstuna och Örebro är stora och Stadsmissionernas arbete både i direkt humanitärt stöd och långsiktigt arbete för att hjälpa varje människa nödvändigt. Även ny ordförande för Sveriges Stadsmissioner valdes, nämligen Lotta Säfström, direktor Göteborgs kyrkliga stadsmission och tidigare direktor för Stora Sköndal. 

-  Vi vill välkomna Eskilstuna och Örebro Stadsmission in i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Behoven och utsattheten ökar generellt i samhället, bland många grupper av människor – både äldre och unga, hemlösa och människor i ekonomisk eller annan utsatthet. Då är det viktigt att kunna möta dessa behov – både med direkt stöd och i långsiktigt arbete på att förändra situationen för varje människa vi möter. Många händer och möten behövs, och vi har stort förtroende för stadsmissionerna i Eskilstuna och Örebro, säger Lotta Säfström, nytillträdd ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Både Eskilstuna och Örebro Stadsmission uppfyller de formella krav som Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner uppställer på organisation, verksamhetsinriktning och värdegrund. Behoven och utsattheten i både Eskilstuna och Örebro är stora och stadsmissionerna förväntas kunna göra en viktig insats, med stöd och i samverkan med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

- Förväntningarna på Eskilstuna Stadsmission är stora. Behoven av stöd till utsatta människor är också stora. Med denna utgångspunkt är det med stor tillförsiktighet som vi nu arbetar vidare med att skapa en stark Stadsmission i Eskilstuna. Det är glädjande att vi nu är medlemmar av Sveriges Stadsmissioner och tillsammans med övriga Stadsmissioner i Sverige kan arbeta för att minska utanförskapet i samhället, säger Tomas Lindroos, direktor för Eskilstuna Stadsmission.

- Örebro Stadsmissions bildande har mötts av oerhört positiva reaktioner från allmänhet, kommun, församlingar med flera. Behoven bland personer som lever i utsatthet i Örebro är stora. Vi är glada att välkomnas in i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och ta del av den långa erfarenhet och förtroende som finns. I ser fram emot att tillsammans verka för visionen att minska utanförskapet och skapa ett varmare samhälle, säger Monica Gunnarsson, direktor Örebro Stadsmission.

Sveriges Stadsmissioner stöttar dem som hamnat i utsatthet och utanförskap. Stadsmissionerna bidrar med värme och gemenskap, en måltid och ett samtal. Det kan vara i form av akut hjälp till den som inget har eller förebyggande och stöttande för att ta sig igenom en av livets kriser. Utöver de nytillkomna stadsmissionerna finns Stadsmissionen i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås.

-  Jag ser mycket fram emot att vara ordförande för Sveriges Stadsmissioner. Vi är i ett viktigt skede då samhället utvecklas mycket, behoven ute i samhället växer och förändras. Vi inom Sveriges Stadsmissioner möter människor i utsatthet innan politiker och media är medvetna om utsattheten och jag tror att vi har en viktig roll att fylla här, säger Lotta Säfström, ny ordförande Sveriges Stadsmissioner.