1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Fantastiska miljoner från Postkodlotteriet

Årets utdelning från Postkodlotteriet gav 22,1 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner!

- Helt fantastiskt, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

- Dessa medel gör stor nytta för Stadsmissionens sociala verksamheter, som hjälper människor i utsatthet, utanförskap och fattigdom. 

Postkodlotteriets medel fördelas mellan de nio stadsmissionerna, för att komma så många människor i utsatthet som möjligt till nytta. 

stadsmissioner.jpg