1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Livsmedelsöverskott till människor i fattigdom

PostkodLotteriet finansierar uppstart av Sveriges Stadsmissioners nationella samordning för livsmedelsöverskott
Livsmedelsbranschen slänger årligen mer än 80 000 ton ätbar mat som är fullt användbart men som av olika skäl inte kan säljas. Samtidigt ökar fattigdomen och antalet människor som lever i utsatthet. PostkodLotteriets projektstöd på sex miljoner kronor gör det nu möjligt för Sveriges Stadsmissioner att samordna inflödet av livsmedelsdonationer från livsmedelsbranschen och distribuera ut till lokala stadsmissioner och deras verksamheter. Satsningen gör att fler människor som lever på marginalen ges möjlighet att handla billigare mat.

Matsvinnscheck3 webb.jpg

- Utsattheten i samhället når idag nivåer vi inte sett sedan före 1970-talet. I en allt högre omfattning drabbar fattigdom människor som inte har någon övrig problematik, utan helt enkelt inte får pengarna att räcka till, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionerna serverar mat i sina verksamheter och delar i vissa fall ut matkassar. Stadsmissionerna har på flera orter en etablerad lokal infrastruktur för att hantera donerat matsvinn, med donationer främst från lokala butiker. Men dagens inflöde räcker inte till alla måltider och matkassar som det finns behov av.

Hos livsmedelsbranschen är matsvinnet stort, under 2014 uppgick det till minst 80 000 ton inom handel och produktion. I Agenda2030 är ett mål att halvera det globala matsvinnet, i Sverige är en handlingsplan under utarbetande. Mat som är fullt ätbar finns på lager runtom i landet men det krävs samordning för att kunna distribuera den till behövande i landet. En förstudie är redan genomförd – fram tills nu har enbart medel för att etablera en nationell samordningsfunktion saknats.

- Nu erhåller Sveriges Stadsmissioner sex miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet för att sjösätta denna. Med medel från PostkodLotteriet kan vi nu starta en nationell samordning där företagens matsvinn matchas med behoven av mat hos stadsmissionerna lokalt. Det innebär att arbeta fram en effektiv logistik och en säker hantering av mat, som en del i en cirkulär ekonomi, säger Anne Lunde Dinesen, projektledare.

Projektet syftar till att sammanföra de resurser som matsvinn från livsmedelsbranschen utgör med de behov som människor i utsatthet och fattigdom saknar och behöver.

Kontakt:
Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se
Anne Lunde Dinesen, projektledare Stockholms Stadsmission, 08-684 234 05, Anne.LundeDinesen@stadsmissionen.se
Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner, 031- 755 36 01 lotta.safstrom@stadsmisssionen.org

Om Sveriges Stadsmissioner:
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Om projektet:
Projektet pågår 2018-2020 och finansieras av Svenska PostkodLotteriet med 6 miljoner kronor.
Inom projektet ska vi:

  • Utveckla samarbeten med aktörer inom livsmedelsbranschen på nationell nivå
  • Utveckla säkra och effektiva rutiner för livsmedelshantering, med ett digitalt lager- och registreringssystem för donerat livsmedel.
  • Vidareutveckla metoder för att nå ut till människor i fattigdom och utsatthet på ett sätt som ökar egenmakten och minskar utanförskapet, till exempel matkasseverksamheter och matbanker.
  • Utveckla affärsmodell
  • Utveckla uppföljning och statistik inklusive effekterna av matutdelningsverksamheter hos målgrupperna

Om PostkodLotteriet:
Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon kunder. Under varumärket finns även bingo och skraplotter online och en rad populära tv-program, bland annat Postkodmiljonären som sänds i TV4. Överskottet från Postkodlotteriets produkter går till 55 ideella organisationer och effekten av medlen kommuniceras via #postkodeffekten. Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet genererat 9,4 miljarder till välgörenhet och samtidigt gjort fler än 1 000 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska Postkodlotteriet är Novamedia Sverige AB som också äger konceptet.