1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Medmänsklighet en viktig grund i samhället och demokratin

Sveriges Stadsmissioner tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda korset, Forum för socialt arbete och Riksidrottsförbundet på DN Debatt. Länk till DN Debatt.

Kommentar:

Sedan det generösa flyktingmottagandet 2015 har politikernas inställning ändrats drastiskt. Den retorik som politikerna för visar att inte bara gränserna utan även hjärtan har stängts. Stängda gränser är en sak - men stängda hjärtan är desto farligare, menar vi. 

Vi vill inte ha ett framtida Sverige baserat på vallöften som handlar om stängda hjärtan, baserat på en rädsla för att hjälpa sin medmänniska. Hösten 2015 möttes främlingar av medmänsklighet och öppna hjärtan - det är sådana vi tror och upplever att vi är och vill vara i Sverige!

Medmänskligheten behövs för att anta dagens utmaningar - ökade klyftor, fler pensionärer, ökad psykisk ohälsa och nyanlända i färd att integreras. Medmänskligheten behövs i en värld som hårdnar. Medmänsklighet bygger tillit, tillit som är det sociala kitt som håller samman vår demokrati, som värnar våra mänskliga rättigheter.