1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Nationellt avtal om volontärsamordning med MSB

Sveriges Stadsmissioner är en bland fem organisationer som ingår avsiktsförklaring med MSB om nationell samordning av frivilligarbete i kommunerna till stöd för äldre och andra riskgrupper. 

- Vi har snabbt ställt om våra verksamheter för att svara upp på de nya behov som finns bland äldre som stannar hemma. Vi ser det som en styrka att tillsammans med övriga organisationer samordna volontärerna i ett utökat engagemang. Alla goda kraft behövs i denna situation, Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Läs MSB:s pressmeddelande här