1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

#novemberuppropet - Tunga kravet på Löfven: Stoppa utvisningarna

Stoppa alla utvisningarna till Afghanistan för ungdomar som kom till Sverige 2015 – det kräver elva välgörenhetsorganisationer som riktar sig till regeringen i uppropet #novemberuppropet. 

#Novemberuppropet kräver också att uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs och att gymnasielagen utvidgas för att gälla fler unga.

Direktlänk artikel

#Novemberuppropet

Stoppa alla utvisningarna till Afghanistan för ungdomar som kom till Sverige 2015 – det kräver elva välgörenhetsorganisationer som riktar sig till regeringen i uppropet #novemberuppropet.

– I över 20 år har vi jobbat med barn som kommit till Sverige och det vi ser nu är djupt oroande. Vi ser att många pratat om ordning och reda, men ordning och reda är det sista de här ungdomarna fått, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen till Aftonbladet. 

De elva organisationerna bakom #Novemberuppropet menar att utvisningarna till Afghanistan ska stoppas tills dess att det skett en uppföljning av tidigare utvisningar till landet.

– Många av de här personerna har aldrig bott i Afghanistan. Det är många ungdomar som hamnar på gatan, säger Elisabeth Dahlin. 

Hur uppföljningen ska gå till är upp till regeringen att avgöra.

– Hur det tekniskt ska göra kan regeringen välja. Det viktiga är att det följs upp och att regeringen tar det ansvaret. Vi kan inte hamna i en situation där vi säger att ”vi inte visste”, säger Elisabeth Dahlin. 

#Novemberuppropet kräver också att uppehållstillstånd på grund av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter återinförs och att gymnaiselagen utvidgas för att gälla fler unga. 

Bakom uppropet står följande organisationer:

Rädda Barnen, genom ordförande Lise Bergh

UNICEF Sverige, Véronique Lönnerblad generalsekreterare

BRIS, Magnus Jägerskog generalsekreterare

Erikshjälpen, genom generalsekreterare Daniel Grahn

Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, genom generalsekreterare Göran Pettersson

Sveriges Stadsmissioner, genom ordförande Lotta Säfström

Verdandi, genom Kerstin Källander förbundssekreterare och

Rasken Andreasson förbundsordförande

IM- Individuell Människohjälp genom generalsekreterare Ann Svensén

Refugees Welcome Stockholm

Sociala Missionen, verksamhetschef Emelia Frennmark

Islamic Relief Sverige, genom generalsekreterare Mohamed Ibrahim