1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Ny stadsmission i Umeå

Idag etableras Umeå Stadsmission och blir ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Det innebär att Sveriges Stadsmissioner nu finns i tio regioner. Tre nya stadsmissioner under de senaste tre åren är ett tydligt tecken på ökad fattigdom, utsatthet och utanförskap i Sverige.  

Ladda ner Pressmeddelande här

Umeå sign 20190524fixad.jpg

Katarina Markström, direktor Umeå Stadsmission; Jan-Erik Ögren, ordförande Umeå Stadsmission; Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner; Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Stadsmissionerna möter fler och fler människor som på olika sätt lever i utsatthet. Människor som faller mellan stolarna och inte får den hjälp som ett välfärdssamhälle förväntas ge. Många lever på marginalen när sjukpeng, pension och försörjningsstöd inte räcker och allt för många står helt utanför samhället och dess stöd.

-       Vi är glada att få välkomna Umeå Stadsmission som ny medlem i Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. Med den ökning av människor som lever i utsatthet behövs fler stadsmissioner och andra ideella organisationer som arbetar mot fattigdom och hemlöshet, säger Lotta Säfström, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

Umeå Stadsmission uppfyller de formella krav som Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner ställer på organisation, verksamhetsinriktning och värdegrund och innebär en ombildning av föreningen Öppen Gemenskap som har drivit social verksamhet i Umeå sedan 1972. Behoven och utsattheten i Umeå är stora och Umeå Stadsmission har ökade ambitioner att göra mer för fler, med stöd och i samverkan med riksföreningen Sveriges Stadsmissioner.

-       Vi på Umeå Stadsmission vill bidra till att fler människor i social utsatthet får tillgång till ett inkluderande Umeå med möjlighet till delaktighet för alla. Jag ser fram emot den gemenskap och kompetens som finns inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner och hoppas kunna bidra med våra norrländska perspektiv, säger Katarina Markström, direktor Umeå Stadsmission. 

Sveriges Stadsmissioner är en medlemsförening för stadsmissioner runtom i landet. Riksföreningen bedriver insamling, opinionsbildning och samverkan, och är en garant för att medlemmarna håller en viss kvalitet i både verksamhet och organisation. Samtliga stadsmissioner är medlemmar i FRII och innehar 90-konto. Utöver den nytillkomna Umeå Stadsmission finns Stadsmissionen i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

 

Kontakt:

Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069  karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Lotta Säfström, ordförandeSveriges Stadsmissioner, 031- 755 36 01 lotta.safstrom@stadsmisssionen.org

Katarina Markström, direktor Umeå Stadsmission 070-562 03 88 katarina.markstrom@oppengemenskap.se

Jan-Erik Ögren, ordförande Umeå Stadsmission 070-277 50 70 jan-erik.ogren@telia.com

Om Umeå Stadsmission: Umeå Stadsmission har sedan 1973 under namnet Öppen Gemenskap arbetat med stöd till socialt utsatta. Verksamheterna har förändrats över åren vart efter behoven har ändrats. I dagsläget har vi fyra verksamheter Öppet hus med tillgång till frukost, lunch och gemenskap, Kvinnojour med boende för kvinnor med eget missbruk som utsatts för våld i nära relation, Kumulus som ger stöd till barn och unga med frihetsberövad nära anhörig och slutligen ett Akutboende för personer som saknar eget boende.

Om Sveriges Stadsmissioner: Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.