1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Organisationer i gemensam vädjan:

Nordiskt och baltiskt deltagande behövs i europeiska överenskommelser för landstigning och omfördelningsmekanismer

Signerat: Amnesty International, svenska, norska, danska och finska sektionerna; Asylrättscentrum; Caritas Sverige; Dansk Flygtningehjaelp; Dansk Flygtningehjaelp Ungdom; Evangeliska frikyrkan; Eesti Pagulasabi; Equmeniakyrkan; FARR; Finnisk Refugee Advice Centre; Finnish Refugee Council; Frälsningsarmén; IM Individuell Människohjälp; Latvian Centre for Human Rights; Lietuvos Raudonasis Kryzius; Läkare utan gränser, Sverige, Danmark Norge och Finland; Mellemfolkeligt Samvirke; NOAS; Norsk Folkehjelp; Norwegian Refugee Council; Svenska Röda Korset; Sociala missionen; Svenska Alliansmissionen; Svenska kyrkan; Sveriges kristna råd; Sveriges Stadsmissioner.

Läs Öppet brev här