1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Överge inte dem med svagast ställning på arbetsmarknaden

Den allmänna arbetslösheten i Sverige sjunker. Samtidigt ökar den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning. År 2017 beräknas 75 procent eller 280 000 arbetssökande tillhöra dessa grupper. Det rör sig om människor med utrikes bakgrund, lägre utbildning än gymnasium, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Signalerna är samstämmiga från hela landet: antalet människor som har svag ställning på arbetsmarknaden ökar och de får inte det stöd de behöver. Inför valrörelsen 2006 var Socialdemokraternas slogan: ”Alla ska med!” Vi vet att Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson fortfarande vill arbeta just så. Men i praktiken når den ambitionen inte ut. På grund av beslut lokalt på arbetsförmedlingarna trillar fortfarande målgruppen som står längst ifrån arbetsmarknaden längre ner och längre bort från sammanhangen som gynnar individ och samhälle.

Läs hela debattartikeln på Svd Debatt