1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Problematiskt för människor i hemlöshet att rösta

Det offentliga brister inte bara i att uppfylla bostad som en mänsklig rättighet. Man riskerar även att ställa människor i hemlöshet inför ett demokratiskt utanförskap, då röstkorten inte har en fast adress att skickas till. Den som sover i trappuppgångar har dessutom svårt att följa samhällsdebatten i media. Och många upplever att politikerna inte pratar för dem som har det allra sämst ställt i vårt samhälle.

-          Utan adress, ja man får ju ingen riktig post någonstans. Kan jag gå in bara på någon röstlokal och rösta bara helt utan vidare när man inte har en fast adress? säger TJ, utan egen bostad efter separation.

Stadsmissionen verkar lokalt i storstadsregionerna och stöttar med förtidsröstning, information inför valet och valvaka. Valinformationsarbetet kan se litet olika ut på olika orter. Exempelvis i Skåne har Stadsmissionen arrangerat en studiecirkel i demokrati, utbildat demokratiambassadörer och genomfört demokrativerkstad för besökare hos Stadsmissionen. I Stockholm arrangeras politikersamtal och i Uppsala följer Stadsmissionens personal och volontärer med till valstugorna för att ta reda på fakta.

-          Det går att rösta om man så vill och Stadsmissionen hjälper till med det praktiska, berättar Karin Timm Östlund, projektledare för Sveriges Stadsmissioners kampanj ”Borttappade röster”. Det vi vill visa är utanförskapet som hemlösheten innebär – detta är en fråga som inte får gå politikerna förbi!

Det demokratiska utanförskapet handlar inte bara om praktiska frågor, som vart röstkortet skickas, eller hur man ska hänga med i debatten. Utan många av Stadsmissionens besökare tycker inte att politikerna gör tillräckligt i frågor som berör psykisk ohälsa, hemlöshet och fattigdom.

-          Jag kan bara inte förmå mig att rösta på något av alternativen som finns, för jag känner, att det är ingen som står på min sida, säger Samuel i Uppsala, som sover hos en kompis.

-          Både jag och min flickvän hade ordnade liv en gång i tiden, men i väntan på vård så började vi båda självmedicinera och successivt så kraschade det fullständigt i våra liv - social, ekonomiskt och fysiskt.

Sveriges stadsmissioner menar att politikerna missar viktiga frågor i valet när hemlöshet, fattigdom och utanförskap inte berörs. Bostad är en mänsklig rättighet och Sveriges stadsmissioner efterlyser en nollvision samt strategi mot hemlöshet. 

Kontakt:

Karin Timm Östlund, presskontakt Sveriges Stadsmissioner, 08-684 23069  karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se

Lotta Säfström, ordförandeSveriges Stadsmissioner, 031- 755 36 01 lotta.safstrom@stadsmisssionen.org

 

Om Sveriges Stadsmissioner:

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala Stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

 

Om kampanjen ”Borttappade röster”, www.borttappaderoster.se:

I Sverige idag lever 33 000 människor i hemlöshet. Eftersom de saknar fast adress är risken stor att de inte får sina röstkort. De befinner sig redan i en utsatt situation, där de inte känner sig hörda, och inför valet riskerar de dessutom att förlora sin demokratiska röst.

Genom initiativet Borttappade röster sprider Sveriges stadsmissioner människor i hemlöshets röster för att uppmärksamma problemet och påverka politikerna att prioritera frågan.