1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner möter Kungen och Drottningen

Kungen och Drottningen visar intresse och engagemang för Stadsmissionens arbete i samband med Corona och hur medel från Prins Carl Gustafs stiftelse används i arbetet med att lindra krisens konsekvenser bland annat för äldre.

Mötet ägde rum torsdagen 14 maj mellan Sveriges Stadsmissioner och Kungen och Drottningen och hölls online.

Hovet möte