1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår

Sveriges Stadsmissioner ser positivt på beskedet från Migrationsöverdomstolen igår, som har stor betydelse för de ungdomar som vi möter i våra verksamheter.

- Det här är verkligen en lättnad. Många ungdomar som vi möter i verksamheter som Fadderhem och Baba får nu en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Den senaste tiden har varit extremt tuff för ungdomarna där de befunnit sig i en ännu mer osäker situation i väntan på beslutet, där många tappat tron på ett möjligt framtida liv i Sverige, säger Jonas Wihlstrand, socialchef Stockholms Stadsmission.

Det här är ett viktigt beslut som rör många av Stadsmissionens deltagare, som nu går från total osäkerhet till att kunna planera för åtminstone några år framöver. Beslutet beräknas innebära att runt 9 000 ensamkommande får en andra chans att stanna i Sverige genom uppehållstillstånd för studier.

Vår förhoppning är nu att Migrationsverket skyndsamt hanterar ungdomarnas asylansökningar så snabbt det bara går. Vi fortsätter stötta ungdomarna i våra verksamheter så att de får rätt förutsättningar.

- Vi är glada över beskedet som kom idag. Det är helt avgörande för ungdomarna att veta att de nu har möjlighet att slutföra sina studier. På Unga Forum, där vi jobbar med pluggstuga och socialt stöd andas vi ut och kan fokusera på studierna som är avgörande för en god framtid, säger Sanna Detlefsen, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Linköpings stadsmission.