1239001751 |
900-1751

 

Vi sörjer vår vän och kollega

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos gick efter en längre 

Tomas Lindroosb.png

tids sjukdom bort i söndags kväll.

Tomas grundade Eskilstuna Stadsmission och var direktor under en stark utvecklingsresa. Han engagerade sig i det gemensamma för stadsmissionerna genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, sedan 2020 som ordförande. Han brann för människor i utsatthet och hade ett starkt engagemang för Stadsmissionens deltagare. Med ett visionärt och strategiskt ledarskap för ett mänskligare samhälle.

Vi sörjer hans bortgång och våra tankar går till hans familj.

Sveriges Stadsmissioner på Barnrättsdagarna 14-15/9

Seminarie nr 58 - Min tur att berätta, barns röster om att leva med våld - KAN SES FRAM TILL 13/12.

shutterstock_1447068776_klar_b.jpg

Chatta också med våra experter under Barnrättsdagarna 14-15/9!

Vad händer när ett barn som upplevt våld kommer till ett skyddat boende, och hur påverkar det barnets liv? Stadsmissionen och Bris vill lyfta barnens egna röster, våra reflektioner och aktuell forskning kring barnen som tvingas fly från våldet i sina hem. Dels för att se vad som krävs för att säkerställa barns rättigheter, men också vad vi tillsammans kan göra redan idag för att förbättra situationen för dessa barn. Föreläsare: Sara Liljegren Sveriges Stadsmissioner och Malin Rekke, Bris

Kostnad och anmälan se barnrattsdagarna.se

Ingen anledning att vänta - ge uppehållstillstånd nu

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Situationen i Afghanistan är oerhört svår och utvecklingen är mycket oroande. Stadsmissionen möter många oroliga afghaner som bott i Sverige under många år och är väl etablerade genom utbildning och socialt nätverk. Men många har också fått avslag på asylansökan – ett avslag som nu inte kan genomföras på grund av situationen i Afghanistan.

I somras stoppades alla utvisningar till Afghanistan med anledning av det osäkra säkerhetsläget i landet. Bedömningar av uppehållstillstånd har också pausats, vilket betyder att inga möjligheter att arbeta och försörja sig själva finns. Risken att utnyttjas för att få mat och husrum är stor.

Dags att sjösätta viktiga beslut för att skydda våldsutsatta vuxna och barn

Vårens brutala mord på våldsutsatta kvinnor har lett till åtgärder – men fortfarande saknas ett helhetsperspektiv där olika aktörer samordnar sig för individens skydd och trygghet. Vi efterlyser också fler insatser för att skydda och trygga barnen.

 Läs debattartikel i Altinget här

Pandemin är inte över

25-30% fler unika individer har kommit till Stadsmissionens verksamheter under pandemin. Stadsmissionen fortsätter att hålla öppet och anpassa verksamheten utifrån restriktioner och riktlinjer. Den förändrade verksamheten har krävt både personella insatser och andra resurser. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MUCF har skjutit till välbehövliga extra medel. Sveriges Stadsmissioner fick störst bidrag bland alla organisationer med fokus på barn och unga i utsatta situationer. 

CoronaStPaul1_beskuren.jpg

Foto: Anna Ek

Våra huvudpartners är:

 

 Svenska Postkod Lotteriet  Åhlens  Fastighetsbyrån

Permira_Main_RGB (002).PNG  Pågen_logo_Special_A_RGB.jpg

Lediga jobb

Läs Stadsmissionens förslag till nationell hemlöshetsstrategi Hemlös 2020 och se presentation i webinarium 2/12.

Homeless 2020 - situation analysis and strategy Sweden

Läs Sveriges Stadsmissioners fattigdomsrapport 2020 och se filmen

Läs rapporten "Min tur att berätta - barns röster om våld" och se filmen