1239001751 |
900-1751

 

PostkodLotteriet

Fantastiska 24 miljoner kronor från PostkodLotteriets lotteriöverskott 2017 går till Sveriges Stadsmissioner och kommer att användas för att lindra akut och förändra situationen för människor i utsatthet, utanförskap och fattigdom som stadsmissionerna runtom i landet möter!

Ytterligare 6 miljoner kronor från PostkodLotteriet möjliggör dessutom uppstart av en nationell samordning av matsvinn som matchar Livsmedelsbranschen med behoven ute i landet bland människor i fattigdom som stadsmissionerna möter!

Tillsammans med BRIS ska Sveriges Stadsmissioner fokusera på barn som blivit utsatta för eller bevittnat våld, på skyddade boenden, med dryga 9 miljoner kronor från PostkodLotteriet!

Tack PostkodLotteriet! #postkodeffekten

SverigesStadsmissioner_Check_01_web.jpg

Marika Markovits, vice ordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Stockholms Stadsmission, samt Margaretha Paras Svensson, styrelseledamot Sveriges Stadsmissioner och verksamhetschef Uppsala Stadsmission har tagit emot hela tre checkar under kvällen den 21 februari!

Sveriges Stadsmissioner drog vinstlotten – igen!

Under måndagkvällen delade Svenska PostkodLotteriet ut lotteriets hela överskott på över en miljard kronor. Sedan 2008 får Sveriges Stadsmissioner som förmånstagare del av PostkodLotteriets överskott och har med årets utdelning tagit emot totalt 180 miljoner kronor.

- Det är helt fantastiskt, vi har fått hela 30 miljoner kronor i år! säger Marika Markovits, ordförande Sveriges Stadsmissioner.

GM_Check_Stadsmissioner-1.JPG

-  Med PostkodLotteriets medel kan vi vara flexibla och anpassa oss efter hur behoven ser ut i samhället. Vi kan snabbt möta exempelvis nya grupper av människor i utsatthet – som äldre, människor i psykisk ohälsa eller flyktingar.

Sveriges Stadsmissioner fick 25 miljoner kronor i icke-öronmärkt basstöd  och 5 miljoner kronor till Specialprojektet Äldres psykiska och existentiella hälsa.

De 25 miljoner kronorna kommer att fördelas mellan de lokala stadsmissionerna i Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. En del av medlen behålls dessutom inom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner för gemensam metodutveckling och opinionsbildning. Exempelvis har PostkodLotteriets medel möjliggjort den gemensamma Fattigdomsrapporten som tar tempen på den sociala utsattheten i Sverige. 

Fantastisk utdelning från PostkodLotteriet

Postkodlotteriet.png

Den 4 mars delade PostkodLotteriet ut hela sin vinst för 2014 på 1,18 miljarder kronor till ett 50-tal ideella organisationer. Sveriges Stadsmissioner fick ta emot hela 21 miljoner kronor!

Med medel från PostkodLotteriets lottköpare kan vi på Sveriges Stadsmissioner fortsätta vårt viktiga arbete med att ge stöd, gemenskap och mänsklig värme till alla de män och kvinnor, barn, unga och äldre som av olika orsaker lever i utsatthet och hemlöshet.

Varmt tack till PostkodLotteriet och alla de lottköpare som har gjort utdelningen möjlig!

DET VILL VI TACKA ER FÖR!

Vi kan alla hamna i en situation där man behöver stöd. Stöd från en omgivning som bryr sig. I en utsatt situation kan en frukost i gemenskap, en kopp eftermiddagskaffe eller någonstans att ta en varm dusch innebära den skillnad som behövs för att man ska se ett ljus i mörkret.

 Ibland kan stöd komma i form av uppmuntran, andra gånger genom terapi eller ekonomiskt stöd. Men oavsett vilket, så bidrar ni lottköpare till att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete

 Med medel från PostkodLotteriets lottköpare har vi på Sveriges Stadsmission kunnat ge stöd, gemenskap och mänsklig värme till alla de män och kvinnor, barn, unga och äldre som av olika orsaker lever i utsatthet och hemlöshet. Vi har kunnat tillgodose akuta behov som att få äta sig mätt eller att få sova ut i en säng, men även kunnat arbeta långsiktigt för en varaktig livsförändring med hjälp av samtal, stöd och motivation.

Tack.png

 

 

7 miljoner kronor till Sveriges Stadsmissioner från PostkodLotteriet – EU-migranter och arbetsintegration i nytt mångfaldsprojekt

Riksfreningen-Sveriges-Stadsmissioner_500px.jpg

Onsdag 25 juni, 2014
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner får 7 miljoner kronor från PostkodLotteriet till ett projekt med fokus på arbetsintegration för EU-migranter. Projektet är en del av PostkodLotteriets mångfaldssatsning Hela Sverige, under ledning av Margot Wallström.

Sveriges Stadsmissioners projekt syftar till att erbjuda konkreta alternativ till tiggeri, visa på goda förebilder och bidra till att motverka fördomar mot EU-migranter och romer. Tack till Svenska PostkodLotteriets lottköpare för att ni är med och gör detta projekt till verklighet!

Med projektet vill Sveriges Stadsmissioner visa på att det är möjligt att arbeta med arbetsintegration även för de som står allra längst från arbetsmarknaden.