1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Kavlifonden skänker

Kavlifonden skänker medel till Sveriges Stadsmissioner och andra förmånstagare till jul. Kavlis medarbetare har fått välja mellan några olika förmånstagare och 21% valde att skänka till Sveriges Stadsmissioner. Medlen kommer att göra stor nytta i Stadsmissionens arbete för människor i fattigdom och utsatthet. Stadsmissionen ger både akut stöd som mat och värme och stöd till långsiktig förändring. 

IMG_0982.jpg

Kavlifonden har också skänkt stöd till de lokala stadsmissionerna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Göteborg. Särskilt intresse finns för Stadsmissionens matsvinnshantering, där matöverskott distribueras till människor i matfattigdom,