1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Runt om i landet finns det barnfamiljer som inte har råd att fira jul och hemlösa som inte har ett hem överhuvudtaget. Hjälp oss att ge utsatta barnfamiljer julmat på bordet och de hemlösa i Sverige en varm plats i jul! Ditt företag kan göra stor skillnad med en gåva.  

 Vill du bli fakturerad för er gåva? Fyll i nedan kontaktformulär. 


Vart går dina pengar  

Genom att skänka pengar till Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner bidrar du till social verksamhet för människor i utsatthet och utanförskap runtom i landet. Sveriges Stadsmissioner delar ut insamlade medel till de lokala stadsmissionerna som är medlemmar i Riksföreningen. Vi finns i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro och Umeå. 

Stadsmissionen arbetar med en bred social verksamhet utifrån hela människan och hens situation. Den lokala verksamheten utgår från de lokala och närliggande behoven som kan skilja sig från stad till stad. Det kan t ex vara hemlöshet, ungdomar som behöver stöttning, människor med psykiska problem, ensamma äldre och kvinnor som lever med våld. 

Extern granskning 

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner granskas av auktoriserad revisor och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det är en bekräftelse på att insamlingen sköts ansvarsfullt och att din gåva går till ändamålet utan några oskäliga omkostnader.  

Sveriges Stadsmissioner är medlem i branschorganisationen Giva Sverige, som står bakom märkningen Tryggt givande. Tryggt givande-märkningen innebär att vi uppfyller kraven i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskad av auktoriserad revisor. Läs mer om Kvalitetskoden här. 

Ladda gärna ned vårInsamlingspolicy för att läsa mer om hur vi arbetar med insamling. 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning            En bild som visar text, clipart

Automatiskt genererad beskrivning