1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen - akut stöd och långsiktigt förändringsarbete

Människor som stadsmissionerna möter kan både befinna sig i social- och ekonomisk utsatthet. Stadsmissionerna ger akut basstöd som mat och värme samt långsiktigt förändringsstöd för att öka människors inkludering och egenmakt.

Varje stadsmission erbjuder en öppen mötesplats, individuell vägledning och arbetsträning i butik eller kafé. På de flesta orter finns rådgivning för EU-medborgare och matutdelning. På några orter finns öppen förskola, terapiverksamhet, skyddat boende, missbruksbehandling m.m. Stadsmissionerna utvecklar och arbetar med olika sociala modeller för att kunna hjälpa utsatta människor på bästa sätt.

Resan mot minskat matsvinn och matfattigdom har bara börjat

Vid årsskiftet avslutades ett 2,5 årigt projekt finansierat av Svenska Postkodlotteriet med fokus på att utveckla och effektivisera Stadsmissionens matbanker. Projektet har möjliggjort kvalitetssäkrade rutiner i samtliga stadsmissioner, utveckling och implementering av ett digitalt registreringssystem och nationell samordning inklusive dialog med flera stora livsmedelsaktörer. Stadsmissionens matbanker distribuerar idag dubbelt så mycket matöverskott till människor i matfattigdom. 

Under 2021 övergår detta pilotprojekt till kontinuerlig verksamhet med fortsatt nationell samordning, intensifierat samarbete med livsmedelsbranschen och ännu mer matöverskott till människor i matfattigdom. Resan mot minskat matsvinn och minskat matfattigdom har bara börjat.

Stort tack, Postkodlotteriet!  

Matbanken_170222_matbanken.jpg

Stadsmissionen håller öppet

 I den andra vågen av smittspridning och restriktioner har Stadsmissionen runtom i landet återigen ställt om till krisberedskap. Vi gör det vi är bäst på - vi ställer upp för människor i kris. Personalen är hela tiden på tårna.

Efter en sommar där man kunde äta utomhus, ha gruppaktiviteter ute och lättade restriktioner står vi nu där igen: Andra verksamheter stänger ner eller blir digitala. Men människor som har det svårt, lever i fattigdom, hemlöshet, på marginalen finns fortfarande kvar och behöver stöd och hjälp. Stadsmissionen fortsätter att hålla öppet och anpassar verksamheterna.

Unga-station_161214_julklappar (003).jpg

TACK från statsministern

stefanlofven_1-150px.jpg

Igår framförde statsministern sitt varma TACK till Sveriges Stadsmissioners ordförande Tomas Lindroos för Stadsmissionens insats under covid-19-pandemin i ett skype-möte.

Statsministern var intresserad att höra om situationen för de allra mest utsatta under pandemin, om Stadsmissionens insatser och om nya grupper som kommit till Stadsmissionen för stöd och hjälp.

Sveriges Stadsmissioners svar på Migrationsutredningen

"Förslaget till ny migrationslagstiftning fortsätter skapa otrygghet för utsatta grupper och underlättar inte en snabb integration"

säger Tomas Lindroos, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

migration-3129340__480.jpg

Läs remiss-svaret här

Rapporten ”Min tur att berätta” vinner Publishingpriset 2020

Hurra! Rapporten ”Min tur att berätta” vinner Publishingpriset 2020. Ett extra varmt tack till alla barn som delat med sig om hur det är att leva med våld. Ladda ner och läs rapporten

vinnare1.jpg

<