1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen - akut stöd och långsiktigt förändringsarbete

Människor som stadsmissionerna möter kan både befinna sig i social- och ekonomisk utsatthet. Stadsmissionerna ger akut basstöd som mat och värme samt långsiktigt förändringsstöd för att öka människors inkludering och egenmakt.

Varje stadsmission erbjuder en öppen mötesplats, individuell vägledning och arbetsträning i butik eller kafé. På de flesta orter finns rådgivning för EU-medborgare och matutdelning. På några orter finns öppen förskola, terapiverksamhet, skyddat boende, missbruksbehandling m.m. Stadsmissionerna utvecklar och arbetar med olika sociala modeller för att kunna hjälpa utsatta människor på bästa sätt.

Stadsmissionen i internationella hemlöshetssamtal

På måndag 21 juni möts representanter från alla EU-länder i Portugal för att besluta om en EU-deklaration mot hemlöshet. FEANTSA är en paraplyorganisation för nationella organisationer som arbetar med hemlöshet och deltar i mötet. Kjell Larsson, sakkunnig i hemlöshetsfrågan på Göteborgs stadsmission och Sveriges Stadsmissioner är ordförande i FEANTSA och signerar som civilsamhällesrepresentant. Han kommer att dela ut det årliga hemlöshetspriset, FEANTSA homelessness award, ett prestigefyllt pris bland socialarbetare runtom i Europa.

KjellLarsson.jpg

 

Projektavslut Pentru tine - för dig

Efter nästan två års uppsök avslutas nu projekt Pentru Tine – för dig. Projektet har genomförts i Stockholm, Uppsala, Linköping och Eskilstuna och finansierats av FEAD – EU:s fond för de som har det sämst ställt. Sammanlagt har projektet hjälpt över 1600 individer och gjort över 5000 insatser. Stadsmissionens fältare har bidragit till ökad social delaktighet och egenmakt för EU-medborgare som lever i utsatthet. 

- Jag är glad eftersom jag vet att det finns någon att prata med. Någon som informerar och hjälper mig om jag har problem, säger en deltagare.

De samlade erfarenheterna från projektet finns att tillgå i Metodhandbok - arbetsmetoder & hälso- och samhällsinformation för arbete med EU-medborgare i utsatthet.  

Barns rätt i skyddat boende

Tack, Bris, för fint samarbete och lyckad konferens 5/5 om barns rätt i skyddat boende!

Under tre år har vi arbetat tillsammans med att förbättra livssituationen och stärka rättigheterna för de barn som tvingas fly från våld i hemmet. Fokus har varit barnens skydd, stöd och trygghet i en svår situation. Med finansiering av Postkodlotteriet.

Under gårdagens konferens kom många bra förslag på hur politiken och det offentliga kan stödja barns rätt i våldsutsatta situationer. Bland annat deltog jämställdhetsminister Märta Stenevi och ordförande i justitieutskottet Fredrik Lundh Sammeli.

Läs gärna vår rapport!

Barnenskravb.jpg

Sveriges Stadsmissioner på MR-dagarna 19-21 april

Årets mänskliga rättighetsdagar - tema bostad en mänsklig rättighet - går av stapeln 19-21 april online. 

Sveriges Stadsmissioner deltar med de båda egna seminarierna "Bostad en mänsklig rättighet - och statens ansvar" samt "Min tur att berätta - barns röster om att leva med våld" i samarbete med BRIS. Ni finner oss också i flera paneler.

Några seminarier är gratis, för andra krävs biljett. 

Webinarium: Barns rätt i skyddat boende

Sveriges Stadsmissioner och Bris har under tre år samarbetat i ett projekt för att stärka barnrättsperspektivet och rättigheterna för de över 6 000 barn i Sverige som varje år bor på ett skyddat boende. Nu är det dags att dela resultat och kunskap från projektet. Barns berättelser om att uppleva våld hemma och erfarenheter från skyddade boenden, deras önskemål och förslag löper som en röd tråd genom programmet.

toppbild inkl text1.jpg

Medverkande: Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande i justitieutskottet, ledde SOU:n ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”, Carolina Överlien, professor i socialt arbete med inriktning mot barn och unga. Ann-Charlotte Münger, universitetslektor på Barnafrid, Linköpings Universitet, Malin Rekke, psykolog på Bris. Socialsekreterare och personal på Göteborgs och Linköpings skyddade boende med barnrättsperspektiv. Med flera. Moderator: Linus Torgeby.

<