1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen - akut stöd och långsiktigt förändringsarbete

Människor som stadsmissionerna möter kan både befinna sig i social- och ekonomisk utsatthet. Stadsmissionerna ger akut basstöd som mat och värme samt långsiktigt förändringsstöd för att öka människors inkludering och egenmakt.

Varje stadsmission erbjuder en öppen mötesplats, individuell vägledning och arbetsträning i butik eller kafé. På de flesta orter finns rådgivning för EU-medborgare och matutdelning. På några orter finns öppen förskola, terapiverksamhet, skyddat boende, missbruksbehandling m.m. Stadsmissionerna utvecklar och arbetar med olika sociala modeller för att kunna hjälpa utsatta människor på bästa sätt.

Idag firar vi internationella matsvinnsdagen

Idag på internationella matsvinnsdagen vill vi på Sveriges stadsmissioner fira att vi under föregående år i samarbete med livsmedelsbranschen minskat matsvinnet med 1800 ton. Det motsvarar 3600 koldioxidekvivalenter – för ett bättre klimat! I stället blir maten till näring för människor som lever i matfattigdom och som samtidigt får bättre ekonomi och välmående.

Sveriges Stadsmissioner på Barnrättsdagarna 14-15/9

Seminarie nr 58 - Min tur att berätta, barns röster om att leva med våld - KAN SES FRAM TILL 13/12.

shutterstock_1447068776_klar_b.jpg

Chatta också med våra experter under Barnrättsdagarna 14-15/9!

Vad händer när ett barn som upplevt våld kommer till ett skyddat boende, och hur påverkar det barnets liv? Stadsmissionen och Bris vill lyfta barnens egna röster, våra reflektioner och aktuell forskning kring barnen som tvingas fly från våldet i sina hem. Dels för att se vad som krävs för att säkerställa barns rättigheter, men också vad vi tillsammans kan göra redan idag för att förbättra situationen för dessa barn. Föreläsare: Sara Liljegren Sveriges Stadsmissioner och Malin Rekke, Bris

Kostnad och anmälan se barnrattsdagarna.se

Ingen anledning att vänta - ge uppehållstillstånd nu

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Situationen i Afghanistan är oerhört svår och utvecklingen är mycket oroande. Stadsmissionen möter många oroliga afghaner som bott i Sverige under många år och är väl etablerade genom utbildning och socialt nätverk. Men många har också fått avslag på asylansökan – ett avslag som nu inte kan genomföras på grund av situationen i Afghanistan.

I somras stoppades alla utvisningar till Afghanistan med anledning av det osäkra säkerhetsläget i landet. Bedömningar av uppehållstillstånd har också pausats, vilket betyder att inga möjligheter att arbeta och försörja sig själva finns. Risken att utnyttjas för att få mat och husrum är stor.

Pandemin är inte över

25-30% fler unika individer har kommit till Stadsmissionens verksamheter under pandemin. Stadsmissionen fortsätter att hålla öppet och anpassa verksamheten utifrån restriktioner och riktlinjer. Den förändrade verksamheten har krävt både personella insatser och andra resurser. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MUCF har skjutit till välbehövliga extra medel. Sveriges Stadsmissioner fick störst bidrag bland alla organisationer med fokus på barn och unga i utsatta situationer. 

CoronaStPaul1_beskuren.jpg

Foto: Anna Ek

Stadsmissionen i internationella hemlöshetssamtal

På måndag 21 juni möts representanter från alla EU-länder i Portugal för att besluta om en EU-deklaration mot hemlöshet. FEANTSA är en paraplyorganisation för nationella organisationer som arbetar med hemlöshet och deltar i mötet. Kjell Larsson, sakkunnig i hemlöshetsfrågan på Göteborgs stadsmission och Sveriges Stadsmissioner är ordförande i FEANTSA och signerar som civilsamhällesrepresentant. Han kommer att dela ut det årliga hemlöshetspriset, FEANTSA homelessness award, ett prestigefyllt pris bland socialarbetare runtom i Europa.

KjellLarsson.jpg

 

<