1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Fem procent av befolkningen under 65 år diagnostiseras med depression. För personer över 65 år är det tio procent. Dubbelt så många och de får inte den hjälp de behöver. Äldres psykiska hälsa är ett förbisett problem.

Rapporter:

Slutrapport Livsberättargrupper, ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner och Linnéuniversitetet, 2019-05-09.

Livet - värt att dela, red Marie-Louise Söderberg, 2019. 

I media:

Här står ditt livs berättelse i fokus, Året Runt 2019 nr 13.

 

Livsberättargrupper 

Sveriges Stadsmissioner erbjuder dig som är 65 år eller äldre att delta i Livsberättargrupp. Varje grupp består av sex till åtta deltagare, som träffas regelbundet en gång i veckan. Under tio veckor för vi samtal om minnen, tankar och erfarenheter under ledning av utbildad gruppledare.

Vi följer en metod som är framforskad av Ulla Petersson, Linnéuniversitetet i Kalmar. Under tre år har metoden använts och anpassats till Stadsmissionens verksamheter med flera hundra deltagare. Goda effekter har kunnat uppmätas, såsom bättre hälsa, minskad depression, ökad självkänsla och egenmakt.

Metoden handlar om att stärka individen och acceptera att livet blivit som det är. Deltagarna får reflektera kring livet här och nu och hur det kan bli så bra som möjligt framåt. När erfarenheter delas och jämförs med andras livsöden skapas nya insikter och acceptans. I samtalet om nuet och framtiden formuleras vägen att leva ett så bra liv som möjligt. Förhoppningen är att deltagarna ska känna gemenskap och även fortsätta träffas på egen hand efter att träffarna upphört.

Metodutveckling av Livsberättargrupper inklusive följeforskning under 2016-18 har skett med stöd av Svenska Postkodlotteriet.

 L1020124 (2) ny (003)_till hemsidan.jpg

Fakta kring äldre:

  • Antalet 65 år och äldre ökar. I dag 2 miljoner människor, 1/5 del av befolkningen.
  • Medellivslängden är 84 år för kvinnor och 80 år för män. Vi blir allt äldre.
  • Var tredje person som är 65 år och äldre bor ensam.
  • Andel som tar sitt liv är störst bland äldre män. En person över 65 år tar livet av sig varje dag. 2017 var det 122 kvinnor och 294 män som tog sina liv i denna åldersgrupp.
  • Missbruk bland seniorer, främst kvinnor ökar.

OBS! Med anledning av pandemin erbjuds för närvarande digitala Livsberättargrupper. Vi erbjuder även digital gruppledarutbildning till alla som är verksamma inom Sveriges Stadsmissioner. Är du verksam utanför Stadsmissionerna kontaktar du SENSUS för utbildning i deras regi.

Jonna Arb ger information till personer inom Stadsmissionerna
jonna.arb@stadsmissionen.se
070-425 64 54

Kerstin Selén på studieförbundet SENSUS ger information till personer utanför Stadsmissionerna
kerstin.selen@sensus.se
070-85 30 316

<