1239001751 |
900-1751

 

_MG_2391 1.jpg

EU-medborgare i utsatthet

Varje EU-medborgare i utsatthet och utanförskap måste bli en EU-medborgare i innanförskap. Att vara inkluderad, att ha utbildning och kunskap, gör att människor kan tillvarata sina rättigheter, och skapar förutsättningar för arbete och försörjning. Att inkluderas i samhället gör att människor kan gå från utanförskap till innanförskap

Stadsmissionerna arbetar aktivt för att hjälpa EU-medborgare i utsatthet, som i många fall försörjer sig genom att samla pant eller tigga.   

Åren 2015-2016 drev Sveriges Stadsmissioner med stöd av Postkodlotteriet projektet “EU-migranter som resurs”. Syftet med projektet var att föra dessa EU-medborgare närmare arbetsmarknaden och öka deras egenmakt genom arbetsintegrerande och utbildande insatser.  

Fyra Stadsmissioner deltog i projektet där ca 600 EU-medborgare deltog vid mer än 3 tillfällen i arbetsintegrerande insatser. Dessa insatser bestod av 7 huvudmodeller, som Stadsmissionerna även i dag arbetar med.

  • Praktik/yrkessvenska
  • Bemanning – (extern och intern bemanningstjänst)
  • Yrkescoachning
  • Uppstart av tillverkning.
  • Tillfällig tillverkning och försäljning
  • Underlätta vid extern anställning
  • Starta eget

Projektet resulterade i en inspirationsbok med information, fakta och idéer som vänder sig till såväl EU-medborgare som vill arbeta i Sverige, myndigheter samt andra intressenter som är engagerade eller vill engagera sig i frågan.

Flera av stadsmissionerna erbjuder mötesplatsen Crossroads, som vänder sig till utsatta EU-medborgare och erbjuder basbehovsstöd såsom mat, dusch, tvätt och toalett, sjukvård, sovplatser samt rådgivning och information om Sverige.

Ladda ner Handboken här

<