1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Ingen anledning att vänta - ge uppehållstillstånd nu

Ingen alternativ bildtext i den här bilden

Situationen i Afghanistan är oerhört svår och utvecklingen är mycket oroande. Stadsmissionen möter många oroliga afghaner som bott i Sverige under många år och är väl etablerade genom utbildning och socialt nätverk. Men många har också fått avslag på asylansökan – ett avslag som nu inte kan genomföras på grund av situationen i Afghanistan.

I somras stoppades alla utvisningar till Afghanistan med anledning av det osäkra säkerhetsläget i landet. Bedömningar av uppehållstillstånd har också pausats, vilket betyder att inga möjligheter att arbeta och försörja sig själva finns. Risken att utnyttjas för att få mat och husrum är stor.

Migrationsverkets paus i hantering av asylärenden är problematisk och har inget lagligt stöd. Säkerhetssituationen kommer sannolikt inte att förbättras inom överskådlig tid- och talibanstyrets effekter för invånare i Afghanistan gör att Migrationsverket snarast bör återuppta prövningar av afghanska asylsökandes ärenden, inklusive nya prövningar för personer som tidigare fått avslag.

För personer i Sverige som inte fått uppehållstillstånd men heller inte kan resa tillbaka till Afghanistan innebär varje dag med verkställighetsstopp ett limbo i utsatthet. Utan uppehållstillstånd kan de inte jobba och försörja dig. Utan LMA-bistånd (bistånd för asylsökande) är de helt i händerna på människors välvilja – eller på den som utnyttjar situationen.

Sedan 2016 har reglerna för LMA-bistånd ändrats så att personer som fått avslag på sin ansökan om asyl också saknar rätt att få bistånd. Lagen ger möjlighet i vissa fall att återfå biståndet - men för ett stort antal personer som befinner sig i Sverige och som nu inte kan återvända till Afghanistan går det inte att återfå biståndet. Orsakerna är olika. Det kan vara för att personen lämnat Sverige under en period, eller för att ett tillfälligt uppehållstillstånd löpt ut, eller för att personen är skriven på en adress som ligger inom ett område där asylsökande inte kan få bistånd. Utan uppehållstillstånd har man inte rätt att arbeta, och för personer som inte kan få bistånd genom LMA saknas helt möjlighet till tak över huvudet och försörjning - eftersom personerna inte heller beviljas stöd av socialtjänsten. I nuläget- med verkställighetsstopp till Afghanistan- blir situationen ohållbar. Det skapar en allvarlig och inhuman situation som inte kan ha varit lagstiftarens avsikt då lagen ändrades.