1239001751 |
900-1751

 
Full Width Page Type Image

Minskat matsvinn och minskad fattigdom

Allt för mycket ätbar mat blir till svinn i Sverige. Samtidigt lever mellan 1 - 4% av den svenska befolkningen i matfattigdom vilket betyder att de inte får i sig näringsriktig mat regelbundet. Matfattigdom kan bero på bristande ekonomi, bristande kunskaper om matlagning eller näring, eller att man inte har någon att dela måltiden med.

Sveriges stadsmissioner driver 8 matbanker där vi tar emot produkter från livsmedelsproducenter, grossister och handel som av olika anledningar inte blivit sålda, och ser till att maten når människor som lever i matfattigdom. Maten når målgrupperna som måltider i sociala verksamheter, utdelat i matkassar eller via de sociala matbutikerna Matmissionen.

Stadsmissionen hanterar årligen 1 800 ton mat, och når mellan 10 000 och 13 000 individer med mathjälp varje vecka. Men vi ser att behovet är så mycket större. Därför rustar vi för att kunna hantera mycket mer mat som annars riskerar att bli svinn. Detta gör vi genom:

  • Att digitalisera vårt arbetssätt, så vi kan jobba livsmedelssäkert och mer effektivt. Stadsmissionens matbanker registrerar produkterna vi hanterar digitalt och slipper manuell administration. Systemet gör att vi har koll på varulagret och kan skicka digitala följesedlar till mottagarna maten. 
  • Verksamhetsutveckling av våra matbanker och distributionskanaler så vi jobbar kostnadseffektivt och uppnår stor effekt för målgrupperna. Våra fyra största matbanker planerar för en ökad kapacitet under 2021.
  • Löpande dialog med aktörer inom livsmedelsbranschen. Vi tar emot överskottsprodukter från 35 nationella livsmedelsföretag bland annat Findus, Ikea, Lidl och Kavli samt ett stort antal lokala aktörer.
  • Samverkan med andra ideella aktörer. På många orter samarbetar vi med andra ideella aktörer I vissa städer samverkar vi med kyrkliga församlingar om matkasseutdelning. I andra städer levererar vi råvaror till sociala verksamheter som tillagar måltider. Vi samarbetar bland annat med Svenska Kyrkan, Frälsningsarmén och Fryshuset.
  • Samarbeten med de nordiska matbankerna och Federation of European Foodbanks.

Detta arbete har möjliggjorts av ett utvecklingsprojekt finansierat av Postkodlotteriet som löper från 2018 – 2020.  

Genom att se till att den mat som produceras verkligen blir till måltider värnar vi både om våra medmänniskor och vår miljö.

Vill du veta mer om Stadsmissionens matbank och möjligheten till samarbete? Kontakta Anne Lunde Dinesen, samordnare Stadsmissionens matbanker, tel 070-425 65 03, anne.lundedinesen@sverigesstadsmissioner.se 

Vill ditt företag donera överskottslivsmedel? Kontakta Jens Jonsson, systemansvarig Stadsmissionens matbanker, tel 072-402 56 14, jens.jonsson@sverigesstadsmissioner.se

<