1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Stadsmissionen håller öppet

 I den andra vågen av smittspridning och restriktioner har Stadsmissionen runtom i landet återigen ställt om till krisberedskap. Vi gör det vi är bäst på - vi ställer upp för människor i kris. Personalen är hela tiden på tårna.

Efter en sommar där man kunde äta utomhus, ha gruppaktiviteter ute och lättade restriktioner står vi nu där igen: Andra verksamheter stänger ner eller blir digitala. Men människor som har det svårt, lever i fattigdom, hemlöshet, på marginalen finns fortfarande kvar och behöver stöd och hjälp. Stadsmissionen fortsätter att hålla öppet och anpassar verksamheterna.

Unga-station_161214_julklappar (003).jpg

Stadsmissionen runtom i landet fortsätter att hålla öppet men anpassa verksamheten. Dialog pågår med staden, Smittskyddet, länsstyrelsen, kyrkan, polisen, för att lösa problem och vara ense i tolkning av restriktionerna. Stadsmissionen uppmanas på flera håll att hålla öppet.

Fokus just nu är det akuta basbehovet – mat, dusch och vila. Med prioritet för den som inte har något hem. Olika lösningar är: utökade öppettider, bokade tider för matutdelning, matleveranser, matpaket istället för måltider, hyra ytterligare lokal och glesa ut. Man tittar också på tältlösningar. Samtalsstöd via telefon eller digitalt. Många gruppaktiviteter är inställda. Julfirandet ställs om. Man har glesare mellan borden. Slot-tider fördelas. Jul är det ändå! 

Under corona-pandemin har vi märkt följande förändringar bland Stadsmissionens besökare:

  • Besökarna har blivit fler – människor som tidigare fått hjälp hos andra har nu kommit till Stadsmissionen.
  • Andra, nya grupper har tillkommit – unga med otrygga anställningar och utan a-kassa; äldre som blivit av med jobbet och ör oroliga för en svår arbetsmarknad; barnfamiljer som ändå lever på marginalen och med VAB och ökad sjukskrivning inte får ihop det.
  • Våra befintliga besökare har fått det svårare – nyanlända i fadderhem som blivit hemlösa eftersom de bott hos äldre i riskgrupp; hemlösa som inte längre kan sova hos varandra eller värma sig i varandras sällskap; de som lever på vänliga människors allmosor men upplevt samhället stänga ner.

Utsattheten fanns här innan pandemin kom men har ökat. En orsak är att socialtjänsten minskat öppettiderna och digitaliserat. Det är långa köer för att få ut a-kassa och arbetsförmedlingens placeringar släpar efter. Krisen drabbar de som redan lever i utsatthet och utanförskap allra värst.