1239001751 |
900-1751

 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioners svar på Migrationsutredningen

"Förslaget till ny migrationslagstiftning fortsätter skapa otrygghet för utsatta grupper och underlättar inte en snabb integration"

säger Tomas Lindroos, ordförande Sveriges Stadsmissioner. 

migration-3129340__480.jpg

Läs remiss-svaret här